ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenia Burmistrza (2013r.)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-01-08 08:31:38

Załączniki

 • Zarządzenie.SO.0050.1.2013 (PDF, 287.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-01-08 08:32:52 | Data wytworzenia informacji: 2013-01-08 08:32:52 | ZARZĄDZENIE NR SO.0050.1.2013 BURMISTRZA SULĘCINA z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku oraz w zakresie działalnośc
 • Zarządzenie.SO.0050.2.2013.2013-01-10 (DOC, 23 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-01-11 10:12:13 | Data wytworzenia informacji: 2013-01-11 10:12:13 | ZARZĄDZENIE NR SO.0050.2.2013 BURMISTRZA SULĘCINA z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • Zarządzenie.SO.0050.3.2013.2013-01-14 (PDF, 176.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-02-15 12:04:52 | Data wytworzenia informacji: 2013-01-14 08:00:00 | ZARZĄDZENIE NR SO.0050.3.2013 BURMISTRZA SULĘCINA z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Sulęcinie przy ul. Bolesława Chrobrego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gosp
 • Zarządzenie.SO.0050.4.2013.2013-01-21 (DOC, 39 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-02-15 12:10:53 | Data wytworzenia informacji: 2013-01-21 08:00:00 | UWAGA: zarządzenie nr SO.0050.4.2013 Burmistrza Sulęcina z dnia 21 stycznia 2013 r. zostało zmienione zarządzeniem Burmistrza Sulęcina: 1) nr SO.0050.26.2013 z dnia 09 kwietnia 2013 r. 2) nr SO.0050.25.2013 z dnia 05 kwietnia 2013 r.
 • Zarządzenie.SO.0050.5.2013.2013-01-21 (DOC, 39 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-02-15 12:12:28 | Data wytworzenia informacji: 2013-01-21 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Sulęcinie przy ul. Ignacego Daszyńskiego 29/4 i 29/7, Pineckiego 24/1 i Juliusza Słowackiego 7 wraz z udziałem w prawie własności gruntu z uwzględnieniem przysługującego najemcom pierws
 • Zarządzenie.SO.0050.6.2013.2013-01-22 (PDF, 190 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-02-15 12:13:51 | Data wytworzenia informacji: 2013-01-22 08:00:00 | w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne
 • Zarządzenie.SO.0050.7.2013.2013-01-28 (DOC, 22 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-02-15 12:14:50 | Data wytworzenia informacji: 2013-01-28 08:00:00 | w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Romualda Traugutta w Sulęcinie z przeznaczeniem na posadowienie tymczasowego pawilonu handlowego.
 • Zarządzenie.SO.0050.8.2013.2013-01-29 (DOC, 29.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-02-15 12:15:35 | Data wytworzenia informacji: 2013-01-29 08:00:00 | w sprawie wyposażenia Sulęcińskiego Ośrodka Kultury w nieruchomości niezbędne do prowadzenia działalności statutowej.
 • Zarządzenie.SO.0050.9.2013.2013-01-31 (DOC, 33.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-02-15 12:17:43 | Data wytworzenia informacji: 2013-01-31 08:00:00 | w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Sulęcin.
 • Zarządzenie.SO.0050.10.2013.2013-02-04 (DOC, 22 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-02-15 12:18:19 | Data wytworzenia informacji: 2013-02-04 08:00:00 | w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia części nieruchomości gruntowych, położonych w Sulęcinie w obrębie 46 i w obrębie 47 m. Sulęcina na uprawy polowe.
 • Zarządzenie.SO.0050.11.2013.2013-02-14 (DOC, 15 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-02-15 12:19:10 | Data wytworzenia informacji: 2013-02-14 08:00:00 | w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • Zarządzenie.SO.0050.12.2013.2013-02-15 (DOC, 14 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-03-04 08:52:16 | Data wytworzenia informacji: 2013-02-15 00:00:00 | w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Skarbu Państwa -Agencji Nieruchomości Rolnych
 • Zarządzenie.SO.0050.13.2013.2013-02-15 (DOC, 14.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-03-04 08:54:16 | Data wytworzenia informacji: 2013-02-15 08:00:00 | uchylające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Sulęcinie przy ul. Ignacego Daszyńskiego 29/2 wraz z udziałem w prawie własności gruntu z uwzględnieniem przysługującego najemcom pierwszeństwa w nabyciu.
 • Zarządzenie.SO.0050.14.2013.2013-02-19 (DOC, 21 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-03-11 15:45:38 | Data wytworzenia informacji: 2013-02-19 08:00:00 | UWAGA: zarządzenie nr SO.0050.14.2013 Burmistrza Sulęcina z dnia 19 lutego 2013 r. zostało zmienione zarządzeniem nr SO.0050.27.2013 Burmistrza Sulęcina z dnia 10 kwietnia 2013 r.
 • Zarządzenie.SO.0050.15.2013.2013-02-21 (DOC, 21 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-03-04 09:00:32 | Data wytworzenia informacji: 2013-02-21 08:00:00 | w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Trzebów na uprawy polowe.
 • Zarządzenie.SO.0050.16.2013.2013-02-26 (DOC, 29 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-03-04 09:01:39 | Data wytworzenia informacji: 2013-02-26 08:00:00 | w sprawie ustalenia ceny za wywóz i oczyszczenie 1m3 nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Sulęcin świadczone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Miasta i Gminy Sulęcin
 • Zarządzenie.SO.0050.17.2013.2013-03-08 (DOC, 30 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-03-11 15:48:15 | Data wytworzenia informacji: 2013-03-08 08:00:00 | w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowych, położonych w gminie Sulęcin na użytki zielone i uprawy polowe.
 • Zarządzenie.SO.0050.18.2013.2013-03-08 (DOC, 27.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-03-11 15:48:47 | Data wytworzenia informacji: 2013-03-08 08:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych w Sulęcinie przy Placu S. Czarnieckiego 10 B/2 i 10 C/1 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu z uwzględnieniem przysługującego najemcom pierwszeństwa w nabyciu.
 • Zarządzenie.SO.0050.19.2013.2013-03-14 (DOC, 35 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-03-15 14:03:02 | Data wytworzenia informacji: 2013-03-14 08:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego w Sulęcinie przy ul. Paderewskiego 8/6 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu z uwzględnieniem przysługującego najemcy pierwszeństwa w nabyciu
 • Zarządzenie.SO.0050.20.2013.2013-03-21 (DOC, 36.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-03-22 13:02:43 | Data wytworzenia informacji: 2013-03-21 14:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć.
 • zarzadzenie.SO.0050.21.2013.2013-03-26 (PDF, 171 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-03-28 11:45:22 | Data wytworzenia informacji: 2013-03-26 14:00:00 | w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 46 m. Sulęcina na uprawy polowe.
 • zarzadzenie.SO.0050.22.2013.2013-03-26 (PDF, 174.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-03-28 11:46:33 | Data wytworzenia informacji: 2013-03-26 14:00:00 | UWAGA: zarządzenie nr SO.0050.22.2012 Burmistrza Sulęcina z dnia 20 kwietnia 2012 r. zostało zmienione zarządzeniem Burmistrza Sulęcina: 1) nr SO.0050.71.2012 z dnia 23 listopada 2012 r. 2) nr SO.0050.43.2013 z dnia 29 maja 2013 r.
 • Zarzadzenie.SO.0050.23.2013.2013-03-27 (PDF, 245.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-03-28 12:23:52 | Data wytworzenia informacji: 2013-03-27 14:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Sulęcinie przy ul. Winna Góra 15/1 wraz z udziałem w prawie własności gruntu z uwzględnieniem przysługującego najemcy pierwszeństwa w nabyciu
 • Zarządzenie.SO.0050.24.2012.2013-03-29 (PDF, 284.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-04-17 11:37:25 | Data wytworzenia informacji: 2013-03-29 12:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
 • Zarządzenie.SO.0050.25.2013.2013-04-05 (DOC, 15 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-04-12 09:48:58 | Data wytworzenia informacji: 2013-04-05 11:00:00 | zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży między innymi lokalu mieszkalnego położonego w Sulęcinie przy Placu A. Mickiewicza 6/16.
 • Zarządzenie.SO.0050.26.2013.2013-04-09 (DOC, 13.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-04-12 09:48:58 | Data wytworzenia informacji: 2013-04-09 11:00:00 | zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Sulęcinie.
 • Zarządzenie.SO.0050.27.2013.2013-04-10 (DOC, 21.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-04-17 11:38:48 | Data wytworzenia informacji: 2013-04-10 12:00:00 | zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia ceny oczyszczenia 1 m3 ścieków dostarczonych do zlewni Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Miasta i Gminy Sulęcin pojazdami asenizacyjnymi.
 • Zarządzenie.SO.0050.28.2013.2013-04-15 (DOC, 36.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-04-17 11:40:20 | Data wytworzenia informacji: 2013-04-15 12:00:00 | w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia części nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Trzebów i w obrębie Wielowieś.
 • Zarządzenie.SO.0050.29.2013.2013-04-15 (PDF, 342.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-04-24 08:48:55 | Data wytworzenia informacji: 2013-04-15 14:00:00 | zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013- 2020
 • Zarządzenie.SO.0050.31.2013.2013-04-22 (DOC, 22 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-04-24 08:53:30 | Data wytworzenia informacji: 2013-04-22 14:00:00 | w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 46 m. Sulęcina na prowadzenie działalności rolniczej.
 • Zarządzenie.SO.0050.30.2013.2013-04-22 (DOC, 34.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-04-24 08:49:43 | Data wytworzenia informacji: 2013-04-22 13:00:00 | w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 48 m. Sulęcina przy ul. Ślusarskiej na ogród przydomowy.
 • Zarządzenie.SO.0050.32.2013.2013-04-22 (PDF, 704.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-04-29 09:31:04 | Data wytworzenia informacji: 2013-04-22 12:00:00 | zmieniające Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie
 • Zarządzenie.SO.0050.33.2013.2013-04-22 (DOC, 28 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-04-29 09:31:04 | Data wytworzenia informacji: 2013-04-22 12:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w Sulęcinie przy ulicy: Wąskiej 4/2, W. Witosa 17/3 i 17/4 wraz z udziałem w prawie własności gruntu z uwzględnieniem przysługującego najemcom pierwszeństwa w nabyciu.
 • Zarządzenie.SO.0050.34.2013.2013-04-22 (DOC, 21 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-04-29 09:33:28 | Data wytworzenia informacji: 2013-04-22 12:00:00 | w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej,położonej w obrębie Brzeźno z przeznaczeniem na posadowienie tymczasowego budynku gospodarczego
 • Zarządzenie.SO.0050.35.2013.2013-04-23 (DOC, 25 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-04-29 09:33:28 | Data wytworzenia informacji: 2013-04-23 12:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży domu mieszkalnego o jednym lokalu mieszkalnym położonego w Sulęcinie przy ulicy Stefana Żeromskiego 64 wraz z udziałem w prawie własności gruntu z uwzględnieniem przysługującego najemcy pierwszeństwa w nabyciu.
 • Zarządzenie.SO.0050.36.2013.2013-04-26 (PDF, 284.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-05-15 13:36:38 | Data wytworzenia informacji: 2013-04-26 14:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
 • Zarządzenie.SO.0050.37.2013.2013-05-07 (DOC, 33.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-05-08 12:17:10 | Data wytworzenia informacji: 2013-05-07 14:00:00 | UWAGA: zarządzenie nr SO.0050.37.2013 Burmistrza Sulęcina z dnia 07 maja 2013 r. zostało zmienione zarządzeniem nr SO.0050.59.2013 Burmistrza Sulęcina z dnia 10 lipca 2013 r.
 • Zarządzenie.SO.0050.38.2013.2013-05-13 (DOC, 15.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-05-16 07:53:51 | Data wytworzenia informacji: 2013-05-13 14:00:00 | w sprawie ustanowienia odpłatnej i na czas nieokreślony służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Sulęcin.
 • Zarządzenie.SO.0050.39.2013.2013-05-13 (DOC, 15 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-05-16 07:55:44 | Data wytworzenia informacji: 2013-05-13 14:00:00 | w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położonej w obrębie Żubrowa gm. Sulęcin.
 • Zarządzenie.SO.0050.40.2013.2013-05-14 (DOC, 31 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-05-16 07:57:02 | Data wytworzenia informacji: 2013-05-14 14:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych w Sulęcinie przy Placu S. Czarnieckiego 10B/1 i 10C/3, ul. Wiejskiej 2/5 i 2/14 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu z uwzględnieniem przysługującego najemcom pierwsze
 • Zarządzenie.SO.0050.41.2013.2013-05-17 (DOC, 23 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-05-29 13:22:08 | Data wytworzenia informacji: 2013-05-17 14:00:00 | w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Sulęcinie przy ul. Bolesława Chrobrego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Zarządzenie.SO.0050.42.2013.2013-05-20 (DOC, 25 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-05-29 13:23:30 | Data wytworzenia informacji: 2013-05-20 14:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży wolnego lokalu użytkowego, położonego w Sulęcinie przy ul. Tadeusza Kościuszki 6 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.
 • Zarządzenie.SO.0050.43.2013.2013-05-28 (DOC, 24.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-05-31 11:23:46 | Data wytworzenia informacji: 2013-05-28 14:00:00 | w sprawie zmiany zarządzenia Nr SO.0050.22.2012 Burmistrza Sulęcina z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich stanowiące mienie Gminy Sulęcin
 • Zarządzenie.SO.0050.44.2013.2013-05-29 (DOC, 35.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-05-31 16:58:01 | Data wytworzenia informacji: 2013-05-29 14:00:00 | w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lubuskim.
 • Zarządzenie.SO.0050.45.2013.2013-05-31 (PDF, 278.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-06-14 08:52:25 | Data wytworzenia informacji: 2013-05-31 14:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
 • Zarządzenie.SO.0050.46.2013.2013-06-03 (DOC, 22.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-06-06 11:25:31 | Data wytworzenia informacji: 2013-06-03 14:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Długoszyna gm. Sulęcin w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
 • Zarządzenie.SO.0050.47.2013.2013-06-13 (DOC, 15 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-06-14 08:53:33 | Data wytworzenia informacji: 2013-06-13 14:00:00 | UWAGA: zarządzenie nr SO.0050.47.2013 Burmistrza Sulęcina z dnia 29 lipca 2013 r. zostało zmienione zarządzeniem nr SO.0050.63.2013 Burmistrza Sulęcina z dnia 29 lipca 2013 r.
 • Zarządzenie.SO.0050.48.2013.2013-06-24 (DOC, 28.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-07-03 12:34:04 | Data wytworzenia informacji: 2013-06-24 13:00:00 | w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lubuskim
 • Zarządzenie.SO.0050.49.2013.2013-06-25 (DOC, 14.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-07-03 12:35:01 | Data wytworzenia informacji: 2013-06-25 13:00:00 | w sprawie zwolania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Wielowieś.
 • Zarządzenie.SO.0050.50.2013.2013-06-28 (PDF, 287.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-07-17 11:51:21 | Data wytworzenia informacji: 2013-06-28 14:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
 • Zarządzenie.SO.0050.51.2013.2013-07-01 (DOC, 37.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-07-03 12:36:09 | Data wytworzenia informacji: 2013-07-01 13:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych w Sulęcinie przy ul. T. Kościuszki 43/3, S. Moniuszki 12/2, 10/2, W. Witosa 3/7, J. Kochanowskiego 2/2, Placu A. Mickiewicza 5/4, ul. Okofpowej 9B/6 wraz z udziałem w prawie użytkowania
 • Zarządzenie.SO.0050.52.2013.2013-07-01 (DOC, 25.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-07-03 12:37:11 | Data wytworzenia informacji: 2013-07-01 13:00:00 | w sprawie ponownego wydzierżawienia przez dotychczasowych dzierżawców na okres dłuższy niż 3 lata części nieruchomości gruntowych położonych w 47 obrębie m. Sulęcina przy ul. Wojska Polskiego oraz części nieruchomości gruntowych położonych w 47 obrębie m.
 • Zarządzenie.SO.0050.53.2013.2013-07-01 (DOC, 25 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-07-03 12:37:57 | Data wytworzenia informacji: 2013-07-01 13:00:00 | w sprawie ponownego wydzierżawienia przez dotychczasowych dzierżawców na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości gruntowych położonych w 48 obrębie m. Sulęcina przy ul. Stanisława Moniuszki oraz nieruchomości gruntowej położonej w 48 obrębie m. Sulęcina pr
 • Zarządzenie.SO.0050.54.2013.2013-07-01 (DOC, 25 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-07-03 12:38:46 | Data wytworzenia informacji: 2013-07-01 13:00:00 | w sprawie ponownego wydzierżawienia przez dotychczasowych dzierżawców na okres dłuższy niż 3 lata części nieruchomości gruntowej położonej w 48 obrębie m. Sulęcina przy ulicy Romualda Traugutta oraz części nieruchomości gruntowej położonej w 47 obrębie m.
 • Zarządzenie.SO.0050.55.2013.2013-07-01 (DOC, 25.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-07-03 12:39:33 | Data wytworzenia informacji: 2013-07-01 13:00:00 | w sprawie ponownego wydzierżawienia przez dotychczasowych dzierżawców na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości gruntowych położonych w 46 obrębie m. Sulęcina oraz nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Trzemeszno Lubuskie na uprawy polowe
 • Zarządzenie.SO.0050.56.2013.2013-07-03 (DOC, 25 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-07-05 14:53:03 | Data wytworzenia informacji: 2013-07-03 14:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Sulęcinie przy ulicy S. Żeromskiego 58/3 wraz udziałem w prawie własności gruntu z uwzględnieniem przysługującego najemcom pierwszeństwa w nabyciu.
 • Zarządzenie.SO.0050.57.2013.2013-07-04 (DOC, 38.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-07-05 14:54:17 | Data wytworzenia informacji: 2013-07-04 14:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sulęcinie w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
 • Zarządzenie.SO.0050.58.2013.2013-07-05 (DOC, 23 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-07-05 14:55:13 | Data wytworzenia informacji: 2013-07-05 14:00:00 | w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Sulęcinie przy ul. Bolesława Chrobrego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Zarządzenie.SO.0050.59.2013.2013-07-10 (PDF, 93.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-07-17 11:55:12 | Data wytworzenia informacji: 2013-07-10 14:00:00 | zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży między innymi lokalu mieszkalnego położonego w Sulęcinie przy ul. T. Kościuszki 29 D/14 i 29D/15
 • Zarządzenie.SO.0050.60.2013.2013-07-12 (PDF, 179.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-07-17 11:56:26 | Data wytworzenia informacji: 2013-07-12 14:00:00 | w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 48 m. Sulęcina na poprawę warunków zagospodarowania już posiadanych nieruchomości zabudowanych.
 • Zarządzenie.SO.0050.61.2013.2013-07-18 (PDF, 182.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-07-22 10:15:22 | Data wytworzenia informacji: 2013-07-18 14:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej
 • Zarządzenie.SO.0050.62.2013.2013-07-25 (PDF, 91.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-07-30 08:07:49 | Data wytworzenia informacji: 2013-07-25 14:00:00 | w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnej.
 • Zarządzenie.SO.0050.63.2013.2013-07-29 (PDF, 94.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-07-30 08:08:39 | Data wytworzenia informacji: 2013-07-29 14:00:00 | zmieniające zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Sulęcin prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od Skarbu Państwa- Polskie Koleje Państwowe Spółka akcyjna.
 • Zarządzenie.SO.0050.64.2013.2013-07-29 (PDF, 185.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-07-30 08:09:39 | Data wytworzenia informacji: 2013-07-29 14:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sulęcinie w formie przetargu ustnego ograniczonego.
 • ZARZĄDZENIE NR SO.0050.65.2013 (PDF, 288.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-08-09 09:31:56 | Data wytworzenia informacji: 2013-07-31 09:00:00
 • Zarządzenie.SO.0050.66.2013.2013-08-22 (PDF, 180.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-08-26 14:26:43 | Data wytworzenia informacji: 2013-08-22 14:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Sulęcinie przy ul. Ignacego Daszyńskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
 • Zarządzenie.SO.0050.67.2013.2013-08-30 (PDF, 187 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-09-12 14:07:18 | Data wytworzenia informacji: 2013-08-30 14:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
 • Zarządzenie.SO.0050.68.2013.2013-09-09 (PDF, 177.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-09-12 14:07:18 | Data wytworzenia informacji: 2013-09-09 14:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Sulęcinie przy ulicy Wąskiej 4/1 wraz udziałem w prawie własności gruntu z uwzględnienie
 • Zarządzenie.SO.0050.69.2013.2013-09-30 (PDF, 321 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-10-21 11:14:02 | Data wytworzenia informacji: 2013-09-30 00:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
 • Zarządzenie.SO.0050.70.2013.2013-10-07 (PDF, 181.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-10-08 14:03:15 | Data wytworzenia informacji: 2013-10-07 11:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć.
 • Zarządzenie.SO.0050.71.2013.2013-10-07 (PDF, 179.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-10-08 14:03:15 | Data wytworzenia informacji: 2013-10-07 11:00:00 | przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego w Sulęcinie przy ul. Lipowej 26/4 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu z uwzględnieniem
 • Zarządzenie.SO.0050.72.2013.2013-10-09 (PDF, 196.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-10-28 12:28:28 | Data wytworzenia informacji: 2013-10-09 14:00:00 | ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne
 • Zarządzenie.SO.0050.73.2013.2013-10-11 (PDF, 181.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-10-14 14:41:10 | Data wytworzenia informacji: 2013-10-11 14:00:00 | przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć.
 • Zarządzenie.SO.0050.74.2013.2013-10-11 (PDF, 167.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-10-14 14:42:40 | Data wytworzenia informacji: 2013-10-11 14:00:00 | przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej, położonej w Sulęcinie przy ul. 3-go Maja pod użytkowanie istniejącego garażu.
 • Zarządzenie.SO.0050.75.2013.2013-10-24 (PDF, 548.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-10-28 12:32:50 | Data wytworzenia informacji: 2013-10-24 14:00:00 | ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz ich opiekunów
 • Zarządzenie.SO.0050.76.2013.2013-10-31 (PDF, 293.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-11-12 08:58:58 | Data wytworzenia informacji: 2013-10-31 13:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
 • Zarządzenie.SO.0050.77.2013.2013-11-04 (PDF, 87.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-11-06 11:42:10 | Data wytworzenia informacji: 2013-11-04 16:00:00 | w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej umieszczania reklam, szyldów i tablic ogłoszeniowych na terenie miasta i gminy Sulęcin
 • Zarządzenie.SO.0050.78.2013.2013-11-18 (PDF, 158.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-11-29 12:09:38 | Data wytworzenia informacji: 2013-11-18 14:00:00 | przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia części nieruchomości gruntowych, położonych w Sulęcinie na poprawę warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości zabudowanej oraz pod ogródek przydomowy
 • Zarządzenie.SO.0050.79.2013.2013-11-25 (PDF, 166.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-11-29 12:11:12 | Data wytworzenia informacji: 2013-11-25 14:00:00 | w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Trzemeszno Lubuskie na uprawy polowe.
 • Zarządzenie.SO.0050.80.2013.2013-11-28 (PDF, 389 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-12-11 14:50:50 | Data wytworzenia informacji: 2013-11-28 14:00:00 | w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Miasta i Gminy Sulęcin.
 • Zarządzenie.SO.0050.81.2013.2013-11-29 (PDF, 295 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-12-12 09:04:46 | Data wytworzenia informacji: 2013-11-29 14:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
 • Zarządzenie.SO.0050.82.2013.2013-12-09 (PDF, 181.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-12-12 09:06:01 | Data wytworzenia informacji: 2013-12-09 14:00:00 | w sprawie ponownego wydzierżawienia przez dotychczasowych dzierżawców na okres dłuższy niż 3 lata część nieruchomości gruntowych położonych w 48 obrębie m. Sulęcin.
 • Zarządzenie.SO.0050.83.2013.2013-12-09 (PDF, 183 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-12-12 09:07:50 | Data wytworzenia informacji: 2013-12-09 14:00:00 | w sprawie ponownego wydzierżawienia przez dotychczasowych dzierżawców na okres dłuższy niż 3 lata część nieruchomości gruntowych położonych w 47 i 48 obrębie m. Sulęcin.
 • Zarządzenie.SO.0050.84.2013.2013-12-09 (PDF, 181 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-12-12 09:08:45 | Data wytworzenia informacji: 2013-12-09 14:00:00 | w sprawie ponownego wydzierżawienia przez dotychczasowych dzierżawców na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości gruntowej położonej w Sulęcinie przy ul. Bolesława Chrobrego oraz nieruchomości gruntowej położonej w Sulęcinie przy ul. PCK.
 • Zarządzenie.SO.0050.85.2013.2013-12-09 (PDF, 181.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-12-12 09:26:46 | Data wytworzenia informacji: 2013-12-09 14:00:00 | w sprawie ponownego wydzierżawienia przez dotychczasowych dzierżawców na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Brzeźno oraz nieruchomości gruntowej położonej w Sulęcinie przy ul. Poznańskiej.
 • Zarządzenie.SO.0050.86.2013.2013-12-12 (PDF, 160.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2013-12-16 10:08:20 | Data wytworzenia informacji: 2013-12-12 14:00:00
 • Zarządzenie.SO.0050.87.2013.2013-12-30 (PDF, 92.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-01-10 09:33:12 | Data wytworzenia informacji: 2014-01-06 14:00:00 | w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • Zarządzenie.SO.0050.88.2013.2013-12-31 (PDF, 218.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-01-20 08:48:56 | Data wytworzenia informacji: 2013-12-31 00:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyla informację: Redaktor treści Data wytworzenia informacji: 2013-01-08 08:31:38
Osoba, która odpowiada za treść: Redaktor treści Data wprowadzenia do BIP 2013-01-08 08:31:38
Wprowadził informację do BIP: Jan Dul Data udostępnienia informacji: 2013-01-08 08:32:58
Osoba, która zmieniła informację: Jan Dul Data ostatniej zmiany: 2014-01-20 08:48:56
Artykuł był wyświetlony: 5120 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu