ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenia

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-03-14 11:44:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

GKM.6220.1.2016                                                                             Sulęcin, dn. 23 marzec 2017 r.

OBWIESZCZENIE

         Burmistrz Sulęcina, działając na podstawie art. 33 w związku z art. 63 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zawiadamia, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w Gminie Sulęcin" z wniosku PGB Inwestycje Sp. z o.o., 02-683 Warszawa,  ul. Gotarda 9

       Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 10 § 1 Kpa służy stronie prawo zapoznania się z ww. decyzją, która znajduje się w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie w pokoju nr 23, a także złożyć dodatkowe wnioski i uwagi w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.
 
 
GKM.6220.1.2016                                              Sulęcin, dn.  5 styczeń 2017 r. 
 
OBWIESZCZENIE
O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

        Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku ze złożonym wnioskiem przez: PGB Inwestycje Sp. z o. o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa działającej przez Pełnomocnika Panią Karinę Nowosad, ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w gminie Sulęcin” na działce o numerze ewidencyjnym 181/3 obręb geodezyjny Długoszyn zawiadamiam, że zakończone zostało postępowanie w sprawie wydania w/w decyzji oraz służy stronie prawo zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
      Całość akt znajduje się w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie w pokoju nr 23. Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie.
WM
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyla informację: Redaktor treści Data wytworzenia informacji: 2013-01-21 08:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Redaktor treści Data wprowadzenia do BIP 2013-03-14 11:44:02
Wprowadził informację do BIP: Jan Dul Data udostępnienia informacji: 2013-03-14 11:44:05
Osoba, która zmieniła informację: Emilia Sancewicz-Hurko Data ostatniej zmiany: 2018-04-10 12:34:28
Artykuł był wyświetlony: 11521 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu