ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenia Burmistrza (2014r.)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-20 08:56:33

Załączniki

 • Zarządzenie.SO.0050.1.2014.2014-01-17 (PDF, 153.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-01-20 08:57:12 | Data wytworzenia informacji: 2014-01-17 14:00:00 | w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia części nie
 • Zarządzenie.SO.0050.2.2014.2014-01-20 (PDF, 90.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-01-21 14:40:15 | Data wytworzenia informacji: 2014-01-20 14:00:00 | w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Sulęcinie.
 • Zarządzenie.SO.0050.3.2014.2014-01-31 (PDF, 157.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-02-04 09:21:19 | Data wytworzenia informacji: 2014-01-31 14:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Zarzyń gm. Sulęcin.
 • Zarządzenie.SO.0050.4.2014.2014-02-07 (PDF, 92 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-02-17 08:38:03 | Data wytworzenia informacji: 2014-02-07 14:00:00 | w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • Zarządzenie.SO.0050.5.2014.2014-03-06 (PDF, 181.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-03-10 10:48:57 | Data wytworzenia informacji: 2014-03-06 09:00:00 | przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć.
 • Zarządzenie.SO.0050.6.2014.2014-03-07 (PDF, 91.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-03-10 10:49:44 | Data wytworzenia informacji: 2014-03-07 09:00:00 | zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza te nieruchomość nabyć.
 • Zarządzenie.SO.0050.7.2014.2014-03-11 (PDF, 181.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-03-13 09:18:09 | Data wytworzenia informacji: 2014-03-11 09:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć.
 • Zarządzenie.SO.0050.8.2014.2014-03-11 (PDF, 182 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-03-13 09:19:06 | Data wytworzenia informacji: 2014-03-11 09:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć.
 • Zarządzenie.SO.0050.9.2014.2014-03-17 (PDF, 93.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-03-18 13:25:13 | Data wytworzenia informacji: 2014-03-17 14:00:00 | w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 • Zarządzenie.SO.0050.10.2014.2014-03-24 (PDF, 154.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-03-28 07:56:36 | Data wytworzenia informacji: 2014-03-24 17:00:00 | w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, położonej w Sulęcinie pod rekreację
 • Zarządzenie.SO.0050.11.2014.2014-03-31 (PDF, 310.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-04-24 12:12:36 | Data wytworzenia informacji: 2014-03-31 14:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
 • Zarządzenie.SO.0050.12.2014.2014-04-04 (PDF, 182 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-04-08 12:08:02 | Data wytworzenia informacji: 2014-04-08 12:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć.
 • Zarządzenie.SO.0050.13.2014.2014-04-17 (PDF, 177.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-04-18 12:15:57 | Data wytworzenia informacji: 2014-04-18 11:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Sulęcina w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
 • Zarządzenie.SO.0050.14.2014.2014-04-22 (PDF, 88.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-04-24 12:29:44 | Data wytworzenia informacji: 2014-04-22 12:00:00 | w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
 • Zarządzenie.SO.0050.15.2014.2014-04-29 (PDF, 102.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-04-30 10:34:33 | Data wytworzenia informacji: 2014-04-29 00:00:00 | w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola nr 2 im. Małych Odkrywców w Sulęcinie
 • Zarządzenie.SO.0050.16.2014.2014-04-30 (PDF, 305.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-05-14 10:45:23 | Data wytworzenia informacji: 2014-04-30 14:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
 • Zarządzenie.SO.0050.17.2014.2014-05-05 (PDF, 189.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-05-07 13:59:06 | Data wytworzenia informacji: 2014-05-05 17:00:00 | w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. na terenie Gminy Sulęcin
 • Zarządzenie.SO.0050.18.2014.2014-05-12 (PDF, 181.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-05-14 10:47:08 | Data wytworzenia informacji: 2014-05-12 16:00:00 | w sprawie ponownego wydzierżawienia przez dotychczasowych dzierżawców na okres dłuższy niż 3 lata część nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Henryka Sienkiewicza i ul. 3 Maja w Sulęcinie.
 • Zarządzenie.SO.0050.19.2014.2014-05-12 (PDF, 178.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-05-14 10:48:58 | Data wytworzenia informacji: 2014-05-12 16:00:00 | w sprawie ponownego wydzierżawienia przez dotychczasowego dzierżawcę na okres dłuższy niż 3 lata część nieruchomości gruntowej położonej w Sulęcinie przy ul. Pałacowej.
 • Zarządzenie.SO.0050.20.2014.2014-05-12 (PDF, 180.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-05-14 10:50:58 | Data wytworzenia informacji: 2014-05-12 16:00:00 | w sprawie ponownego wydzierżawienia przez dotychczasowych dzierżawców na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości gruntowych położonych w Sulęcinie przy ul. Stefana Batorego, przy ul. Bolesława Chrobrego oraz nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Brze
 • Zarządzenie.SO.0050.21.2014.2014-05-13 (PDF, 176.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-05-14 10:50:53 | Data wytworzenia informacji: 2014-05-13 14:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Sulęcina w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
 • Zarządzenie.SO.0050.22.2014.2014-05-14 (PDF, 89.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-05-19 13:31:57 | Data wytworzenia informacji: 2014-05-15 14:00:00 | UWAGA: Zarz. Nr SO.0050.22.2014 Burmistrza Sulęcina z dnia 14 maja 2014 r. uchylono Zarz. Nr SO.0050.26.2014 Burmistrza Sulęcina z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dot. ustalen
 • Zarządzenie.SO.0050.23.2014.2014-05-19 (PDF, 178.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-05-20 11:29:21 | Data wytworzenia informacji: 2014-05-19 14:00:00 | w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej, położonej w Sulęcinie przy ul. Wojska Polskiego pod użytkowanie garażu w istniejącym kompleksie garaży.
 • Zarządzenie.SO.0050.24.2014.2014-05-23 (PDF, 173.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-05-27 09:22:04 | Data wytworzenia informacji: 2014-05-23 14:00:00 | w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat część nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Szpitalnej w Sulęcinie z przeznaczeniem na ogród.
 • Zarządzenie.SO.0050.25.2014.2014-05-30 (PDF, 279.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-06-06 10:43:55 | Data wytworzenia informacji: 2014-05-30 14:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014
 • Zarządzenie.SO.0050.26.2014.2014-06-11 (PDF, 92 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-06-13 13:37:54 | Data wytworzenia informacji: 2014-06-11 14:00:00 | w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia prawa i wypłaty zasiłków dla opiekunów.
 • Zarządzenie.So.0050.27.2014.2014-06-12 (PDF, 173.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-06-18 09:26:34 | Data wytworzenia informacji: 2014-06-12 14:00:00 | w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Drogomin na uprawy polowe.
 • Zarządzenie.SO.0050.28.2014.2014-06-12 (PDF, 174.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-06-18 09:27:47 | Data wytworzenia informacji: 2014-06-12 14:00:00 | w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w Długoszynie na uprawy polowe
 • Zarządzenie.SO.0050.29.2014.2014-06-12 (PDF, 176.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-06-18 09:28:49 | Data wytworzenia informacji: 2014-06-12 14:00:00 | w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Sulęcinie przy ul. Bolesława Chrobrego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Zarządzenie.SO.0050.31.2014.2014-06-23 (PDF, 244.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-07-25 09:24:47 | Data wytworzenia informacji: 2014-06-23 14:00:00 | w sprawie określenia wzoru upomnienia do stosowania w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.
 • Zarządzenie.SO.0050.32.2014.2014-06-30 (PDF, 319.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-07-25 09:24:59 | Data wytworzenia informacji: 2014-06-30 14:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
 • Zarządzenie.SO.0050.32a.2014.2014-06-30 (PDF, 234.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-07-25 09:24:59 | Data wytworzenia informacji: 2014-06-30 14:00:00 | zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2020
 • Zarządzenie.SO.0050.33.2014.2014-07-14 (PDF, 175.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-07-16 13:34:33 | Data wytworzenia informacji: 2014-07-14 09:00:00
 • Zarządzenie.SO.0050.34.2014.2014-07-14 (PDF, 88.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-07-16 13:42:01 | Data wytworzenia informacji: 2014-07-15 10:00:00
 • Zarządzenie.SO.0050.35.2014.2014-07-31 (PDF, 281.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-08-08 12:40:42 | Data wytworzenia informacji: 2014-07-31 09:00:00
 • Zarządzenie.SO.0050.36.2014.2014-07-31 (PDF, 244.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-08-08 12:44:19 | Data wytworzenia informacji: 2014-07-31 09:00:00
 • Zarządzenie.SO.0050.37.2014.2014-08-04 (PDF, 89.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-08-08 12:44:19 | Data wytworzenia informacji: 2014-08-04 09:00:00
 • Zarządzenie.SO.0050.38.2014.2014-08-18 (PDF, 91.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-08-20 08:54:31 | Data wytworzenia informacji: 2014-08-18 17:00:00 | upoważnienia do przeprowadzania postępowania w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny oraz do wydania decyzji administracyjnych w sprawie odmowy przyznania Karty Dużej Rodz. lub stwierdzenia utraty uprawnień do korzystania z rządowego programu dla rodzin
 • Zarządzenie.SO.0050.39.2014.2014-08-18 (PDF, 93.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-08-20 08:55:43 | Data wytworzenia informacji: 2014-08-18 17:00:00 | w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • Zarządzenie.SO.0050.40.2014.2014-08-22 (PDF, 87 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-08-25 15:03:14 | Data wytworzenia informacji: 2014-08-22 14:00:00 | w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola nr 2 im. Małych Odkrywców w Sulęcinie
 • Zarządzenie.SO.0050.40a.2014.2014-08-29 (PDF, 194.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-09-18 10:52:32 | Data wytworzenia informacji: 2014-08-29 14:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
 • Zarządzenie.SO.0050.41.2014.2014-09-02 (PDF, 174.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-09-03 12:42:21 | Data wytworzenia informacji: 2014-09-02 14:00:00 | w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Miechów na uprawy polowe.
 • Zarządzenie.SO.0050.42.2014.2014-09-02 (PDF, 93.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-09-04 08:16:25 | Data wytworzenia informacji: 2014-09-02 14:00:00 | w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 • Zarządzenie.SO.0050.43.2014.2014-09-19 (PDF, 178 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-09-23 12:25:01 | Data wytworzenia informacji: 2014-09-18 14:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć.
 • Zarządzenie.SO.0050.44.2014.2014-09-29 (PDF, 88.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-10-07 09:11:49 | Data wytworzenia informacji: 2014-09-29 14:00:00 | UWAGA: Zarz. Nr SO.0050.44.2014 Burmistrza Sulęcina z dnia 29 września 2014 r. utraciło moc przez Zarz. Nr SO.0050.48.2014 Burmistrza Sulęcina z dnia 9 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespond
 • Zarządzenie.SO.0050.45.2014.2014-09-30 (PDF, 334.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-10-23 07:57:40 | Data wytworzenia informacji: 2014-09-30 14:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
 • Zarządzenie.SO.0050.45a.2014.2014-09-30 (PDF, 328.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-11-05 09:56:46 | Data wytworzenia informacji: 2014-09-30 00:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
 • Zarządzenie.SO.0050.46.2014.2014-09-30 (PDF, 174 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-10-07 09:15:07 | Data wytworzenia informacji: 2014-09-30 14:00:00 | w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonych w 48 obrębie m. Sulęcina, na cele rolnicze.
 • Zarządzenie.SO.0050.47.2014.2014-09-30 (PDF, 174 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-10-07 09:18:19 | Data wytworzenia informacji: 2014-09-30 14:00:00 | w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Żubrów z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Zarządzenie.SO.0050.48.2014.2014-10-09 (PDF, 94.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-10-15 12:10:01 | Data wytworzenia informacji: 2014-10-09 14:00:00 | w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego
 • Zarządzenie.SO.0050.49.2014.2014-10-14 (PDF, 179.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-10-15 12:07:16 | Data wytworzenia informacji: 2014-10-14 14:00:00 | przeznaczenia do sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego o jednym lokalu mieszkalnym położonego w Ostrowie nr 50, gmina Sulęcin
 • Zarządzenie.SO.0050.50.2014.2014-10-20 (PDF, 195.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-10-23 07:54:42 | Data wytworzenia informacji: 2014-10-20 14:00:00 | w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne
 • Zarządzenie.SO.0050.51.2014.2014-10-28 (PDF, 180.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-10-29 08:45:16 | Data wytworzenia informacji: 2014-10-28 14:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 • Zarządzenie.SO.0050.52.2014.2014-10-31 (PDF, 323 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-12-30 14:44:03 | Data wytworzenia informacji: 2014-10-31 14:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
 • Zarządzenie.SO.0050.53.2014.2014-11-07 (PDF, 184.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-11-12 13:31:13 | Data wytworzenia informacji: 2014-11-07 14:00:00 | w sprawie ponownego wydzierżawienia przez dotychczasowych dzierżawców na okres dłuższy niż 3 lata część nieruchomości gruntowych położonych w 48 obrębie m. Sulęcin.
 • Zarządzenie.SO.0050.54.2014.2014-11-07 (PDF, 182 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-11-12 13:32:43 | Data wytworzenia informacji: 2014-11-07 14:00:00 | w sprawie ponownego wydzierżawienia przez dotychczasowych dzierżawców na okres dłuższy niż 3 lata części nieruchomości gruntowych położonych w 47 i 48 obrębie m. Sulęcina pod garażami.
 • Zarządzenie.SO.0050.55.2014.2014-11-07 (PDF, 179 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-11-12 13:33:52 | Data wytworzenia informacji: 2014-11-07 14:00:00 | w sprawie ponownego wydzierżawienia przez dotychczasowych dzierżawców na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Zarzyń oraz części nieruchomości gruntowej położonej w Sulęcinie przy ul. Okopowej.
 • Zarządzenie.SO.0050.56.2014.2014-11-13 (PDF, 175.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-11-19 14:08:40 | Data wytworzenia informacji: 2014-11-13 14:00:00 | w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej, położonej w Sulęcinie przy ul. Wojska Polskiego pod użytkowanie garażu w istniejącym kompleksie garaży.
 • Zarządzenie.SO.0050.57.2014.2014-11-18 (PDF, 181.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-11-19 14:10:25 | Data wytworzenia informacji: 2014-11-18 14:00:00 | w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego oddania w użytkowanie wieczyste gruntu wraz ze sprzedażą na własność budynku gospodarczego posadowionego na tym gruncie w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 • Zarządzenie.SO.0050.58.2014.2014-11-20 (PDF, 175.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-11-21 14:25:19 | Data wytworzenia informacji: 2014-11-20 14:00:00 | w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Miechów, w obrębie Żubrów, w obrębie Zarzyń.
 • Zarządzenie.SO.0050.59.2014.2014-11-28 (PDF, 296.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-12-19 09:23:00 | Data wytworzenia informacji: 2014-11-28 14:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
 • Zarządzenie.SO.0050.60.2014.2014-12-15 (PDF, 176.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2014-12-15 17:55:59 | Data wytworzenia informacji: 2014-12-15 16:00:00 | w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w 47 obrębie Sulęcina.
 • Zarządzenie.SO.0050.61.2014.2014-12-29 (PDF, 190.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-01-26 13:39:55 | Data wytworzenia informacji: 2014-12-29 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej, położonej w Sulęcinie przy ul. Wojska Polskiego pod użytkowanie garażu w istniejącym kompleksie garaży.
 • Zarządzenie.SO.0050.62.2014.2014-12-31 (PDF, 318.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-01-26 13:43:39 | Data wytworzenia informacji: 2014-12-31 00:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyla informację: Redaktor treści Data wytworzenia informacji: 2014-01-17 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Redaktor treści Data wprowadzenia do BIP 2014-01-20 08:56:33
Wprowadził informację do BIP: Jan Dul Data udostępnienia informacji: 2014-01-20 08:58:30
Osoba, która zmieniła informację: Jan Dul Data ostatniej zmiany: 2015-01-26 13:43:39
Artykuł był wyświetlony: 3717 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu