ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenia Burmistrza (2015r.)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-01-19 11:47:21

Załączniki

 • Zarządzenie.SO.0050.1.2015.2015-01-08 (PDF, 177.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-01-19 11:48:44 | Data wytworzenia informacji: 2015-01-19 10:00:00 | w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej, położonej w Sulęcinie przy ul. Henryka Sienkiewicza pod użytkowanie garażu w istniejącym kompleksie garaży.
 • Zarządzenie.SO.0050.2.2015.2015-01-26 (PDF, 190.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-01-30 09:45:29 | Data wytworzenia informacji: 2015-01-26 14:00:00 | w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej, położonej w Sulęcinie przy ul. Wojska Polskiego pod użytkowanie garażu w istniejącym kompleksie garaży.
 • Zarządzenie.SO.0050.3.2015.2015-02-02 (PDF, 190.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-02-03 12:32:04 | Data wytworzenia informacji: 2015-02-02 17:00:00 | w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej, położonej w Sulęcinie przy ul. Henryka Sienkiweicza pod użytkowanie garażu w istniejącym kompleksie garaży.
 • Zarządzenie.SO.0050.5.2015.2015-02-16 (PDF, 97.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-03-04 14:30:55 | Data wytworzenia informacji: 2015-02-16 14:00:00 | w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z szaletu miejskiego
 • Zarządzenie.SO.0050.6.2015.2015-02-17 (PDF, 101.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-03-04 14:33:25 | Data wytworzenia informacji: 2015-03-04 00:00:00 | w sprawie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863)
 • Zarządzenie.SO.0050.7.2015.2015-02-20 (PDF, 204.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-03-11 08:45:50 | Data wytworzenia informacji: 2015-02-20 14:00:00 | w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z usuwania drzew i wiatrołomów na terenach nieruchomości będących własnością Gminy Sulęcin.
 • Zarządzenie.SO.0050.8.2015.2015-03-02 (PDF, 98 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-03-11 08:48:24 | Data wytworzenia informacji: 2015-03-02 14:00:00 | w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Miechów.
 • Zarządzenie.SO.0050.9.2015.2015-03-02 (PDF, 98.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-03-11 08:55:40 | Data wytworzenia informacji: 2015-03-02 14:00:00 | w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Trzemeszno Lubuskie.
 • Zarządzenie.SO.0050.10.2015.2015-03-02 (PDF, 96.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-03-11 08:57:35 | Data wytworzenia informacji: 2015-03-02 14:00:00 | w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Długoszyn.
 • Zarządzenie.SO.0050.11.2015.2015-03-02 (PDF, 98 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-03-11 08:58:36 | Data wytworzenia informacji: 2015-03-02 14:00:00 | w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Drogomin.
 • Zarządzenie.SO.0050.12.2015.2015-03-02 (PDF, 96.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-03-11 08:59:50 | Data wytworzenia informacji: 2015-03-02 14:00:00 | w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Rychlik.
 • Zarządzenie.SO.0050.13.2015.2015-03-02 (PDF, 97.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-03-11 09:01:03 | Data wytworzenia informacji: 2015-03-02 14:00:00 | w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Trzebów.
 • Zarządzenie.SO.0050.14.2015.2015-03-02 (PDF, 95.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-03-11 09:02:17 | Data wytworzenia informacji: 2015-03-02 14:00:00 | w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Brzeźno.
 • Zarządzenie.SO.0050.15.2015.2015-03-02 (PDF, 96.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-03-11 09:03:07 | Data wytworzenia informacji: 2015-03-02 14:00:00 | w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Grochowo.
 • Zarządzenie.SO.0050.16.2015.2015-03-02 (PDF, 96.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-03-11 09:04:22 | Data wytworzenia informacji: 2015-03-02 14:00:00 | w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Ostrów.
 • Zarządzenie.SO.0050.17.2015.2015-03-02 (PDF, 97.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-03-11 09:05:24 | Data wytworzenia informacji: 2015-03-02 14:00:00 | w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Tursk.
 • Zarządzenie.SO.0050.18.2015.2015-03-02 (PDF, 97.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-03-11 09:06:11 | Data wytworzenia informacji: 2015-03-02 14:00:00 | w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Małuszów.
 • Zarządzenie.SO.0050.19.2015.2015-03-02 (PDF, 96.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-03-11 09:07:19 | Data wytworzenia informacji: 2015-03-02 14:00:00 | w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wielowieś.
 • Zarządzenie.SO.0050.20.2015.2015-03-02 (PDF, 96.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-03-11 09:08:12 | Data wytworzenia informacji: 2015-03-02 14:00:00 | w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żubrowie.
 • Zarządzenie.SO.0050.21.2015.2015-03-02 (PDF, 96.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-03-11 09:09:19 | Data wytworzenia informacji: 2015-03-02 14:00:00 | w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Zarzyń.
 • Zarządzenie.OA.0050.22.2015.2015-03-04 (PDF, 99.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-03-11 09:11:37 | Data wytworzenia informacji: 2015-03-04 14:00:00 | w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w trakcie kampanii wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskej w 2015 r.
 • Zarządzenie.OA.0050.23.2015.2015-03-10 (PDF, 195.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-03-11 14:36:17 | Data wytworzenia informacji: 2015-03-10 14:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego w Sulęcinie przy ul. Tadeusza Kościuszki 49/3 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu z uwzględnieniem przysługującego najemcom pierwszeństwa w nabyciu.
 • Zarządzenie.OA.0050.24.2015.2015-03-12 (PDF, 466.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-03-17 09:49:26 | Data wytworzenia informacji: 2015-03-12 00:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
 • Zarządzenie.OA.0050.25.2015.2015-03-13 (PDF, 191.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-03-17 09:54:41 | Data wytworzenia informacji: 2015-03-13 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Trzebowie gm. Sulęcin w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
 • Zarządzenie.OA.0050.26.2015.2015-03-13 (PDF, 193 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-03-17 09:54:41 | Data wytworzenia informacji: 2015-03-13 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Drogominie gm. Sulęcin w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
 • Zarządzenie.OA.0050.27.2015.2015-03-13 (PDF, 194.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-03-17 09:54:41 | Data wytworzenia informacji: 2015-03-13 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 • Zarządzenie.OA.0050.28.2015.2015-03-13 (PDF, 199.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-03-17 09:54:41 | Data wytworzenia informacji: 2015-03-13 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Sulęcinie przy ul. Wincentego Witosa.
 • Zarządzenie.OA.0050.29.2015.2015-03-17 (PDF, 191.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-03-25 14:37:33 | Data wytworzenia informacji: 2015-03-17 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Sulęcinie obręb 47, na uprawy polowe.
 • Zarządzenie.OA.0050.30.2015.2015-03-31 (PDF, 465.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-04-14 09:25:21 | Data wytworzenia informacji: 2015-03-31 00:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
 • Zarządzenie.OA.0050.32.2015.2015-04-10 (PDF, 195.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-04-14 09:29:29 | Data wytworzenia informacji: 2015-04-10 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sulęcin.
 • Zarządzenie.OA.0050.33.2015.2015-04-10 (PDF, 193.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-04-14 09:32:23 | Data wytworzenia informacji: 2015-04-10 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sulęcinie obręb 48 w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • Zarządzenie.OA.0050.34.2015.2015-04-13 (PDF, 192.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-04-16 10:33:08 | Data wytworzenia informacji: 2015-04-13 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sulęcinie w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
 • Zarządzenie.OA.0050.35.2015.2015-04-14 (PDF, 295.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-04-20 11:55:07 | Data wytworzenia informacji: 2015-04-14 00:00:00 | w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Sulęcińskiego Ośrodka Kultury w Sulęcinie
 • Zarządzenie.OA.0050.36.2015.2015-04-16 (PDF, 199.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-04-20 11:55:07 | Data wytworzenia informacji: 2015-04-16 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnych przetargów nieograniczonych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Sulęcinie
 • Zarządzenie.OA.0050.37.2015.2015-04-17 (PDF, 237.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-04-20 11:55:07 | Data wytworzenia informacji: 2015-04-17 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, części nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, stanowiącej własność Gminy Sulęcin.
 • Zarządzenie.OA.0050.38.2015.2015-04-20 (PDF, 211.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-04-20 17:54:11 | Data wytworzenia informacji: 2015-04-20 00:00:00 | w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 • Zarządzenie.OA.0050.39.2015.2015-04-24 (PDF, 190.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-04-28 11:59:22 | Data wytworzenia informacji: 2015-04-24 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na cele ogrodowe, części nieruchomości gruntowych położonych w Sulęcinie.
 • Zarządzenie.OA.0050.40.2015.2015-04-24 (PDF, 102.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-04-28 11:59:22 | Data wytworzenia informacji: 2015-04-24 00:00:00 | w sprawie sprostowania błędnej pisowni nazwiska członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Wędrzynie, powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
 • Zarządzenie.OA.0050.41.2015.2015-04-27 (PDF, 203.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-04-28 11:59:22 | Data wytworzenia informacji: 2015-04-27 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sulęcinie w formie ustnego przetargu ograniczonego
 • Zarządzenie.OA.0050.42.2015.2015-04-28 (PDF, 99.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-04-30 13:36:39 | Data wytworzenia informacji: 2015-04-28 00:00:00 | w sprawie odwołania członka z Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Długoszynie powołanej do przeprowadzenia Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 • Zarządzenie.OA.0050.43.2015.2015-04-30 (PDF, 643.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-05-13 08:01:47 | Data wytworzenia informacji: 2015-04-30 00:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
 • Zarządzenie.OA.0050.44.2015.2015-05-04 (PDF, 194 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-05-07 08:05:32 | Data wytworzenia informacji: 2015-05-04 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, części nieruchomości gruntowej przeznaczonej na składowiska materiałów budowlanych związanych z działalnością gospodarczą.
 • Zarządzenie.OA.0050.45.2015.2015-05-05 (PDF, 198.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-05-07 08:05:32 | Data wytworzenia informacji: 2015-05-05 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Sulęcinie mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 • Zarządzenie.OA.0050.46.2015.2015-05-14 (PDF, 100.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-05-18 09:57:47 | Data wytworzenia informacji: 2015-05-14 00:00:00 | w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej jej użytkownikowi wieczystemu.
 • Zarządzenie.OA.0050.47.2015.2015-05-20 (PDF, 99.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-05-22 10:29:20 | Data wytworzenia informacji: 2015-05-20 00:00:00 | w sprawie odwołania członka z Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 i Nr 5 w Sulęcinie oraz powołania członka do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Sulęcinie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015 r.
 • Zarządzenie.OA.0050.48.2015.2015-06-01 (PDF, 214.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-06-03 09:47:16 | Data wytworzenia informacji: 2015-06-01 00:00:00 | w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie.
 • Zarządzenie.OA.0050.49.2015.2015-06-02 (PDF, 96.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-06-03 09:47:16 | Data wytworzenia informacji: 2015-06-02 00:00:00 | w sprawie powołania Dyrektora Sulęcińskiego Domu Kultury w Sulęcinie
 • Zarządzenie.OA.0050.50.2015.2015-06-08 (PDF, 601.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-06-15 08:39:04 | Data wytworzenia informacji: 2015-06-08 00:00:00 | w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Zarządzenie.SO.0050.51.2015.2015-06-12 (PDF, 262.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-06-23 12:51:55 | Data wytworzenia informacji: 2015-06-12 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, położonego w Sulęcinie przy ul.Fabrycznej 1/2 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu z uwzględnieniem przysługującego najemcom pierwszeństwa w nabyciu
 • Zarządzenie.OA.0050.52.2015.2015-06-12 (PDF, 96.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-06-23 12:51:55 | Data wytworzenia informacji: 2015-06-12 00:00:00 | zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Dyrektora Sulęcińskiego Domu Kultury w Sulęcinie.
 • Zarządzenie.OA.0050.53.2015.2015-06-23 (PDF, 196 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-06-24 14:59:26 | Data wytworzenia informacji: 2015-06-23 00:00:00 | w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sulęcinie na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 • Zarządzenie.OA.0050.54.2015.2015-06-23 (PDF, 193.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-06-24 14:59:26 | Data wytworzenia informacji: 2015-06-23 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sulęcinie w formie przetargu ustnego ograniczonego.
 • Zarządzenie.OA.0050.55.2015.2015-06-26 (PDF, 189.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-07-14 09:27:18 | Data wytworzenia informacji: 2015-06-26 14:00:00 | w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, gminnych nieruchomości gruntowych.
 • Zarządzenie.OA.0050.56.2015.2015-06-30 (PDF, 318.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-07-14 09:28:27 | Data wytworzenia informacji: 2015-06-30 14:00:00 | zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2020
 • Zarządzenie.OA.0050.57.2015.2015-06-30 (PDF, 459.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-07-14 09:29:47 | Data wytworzenia informacji: 2015-06-30 14:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
 • Zarządzenie.OA.0050.58.2015.2015-07-10 (PDF, 195.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-07-14 09:31:18 | Data wytworzenia informacji: 2015-07-10 14:00:00 | w sprawie sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sulęcinie.
 • Zarządzenie.OA.0050.59.2015.2015-07-13 (PDF, 100 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-07-16 08:43:08 | Data wytworzenia informacji: 2015-07-13 17:00:00 | w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej w 2015 r.
 • Zarządzenie.OA.0050.60.2015.2015-07-16 (PDF, 95.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-07-22 09:36:56 | Data wytworzenia informacji: 2015-07-16 14:00:00 | w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie.
 • Zarządzenie.OA.0050.61.2015.2015-07-16 (PDF, 92.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-07-22 09:37:49 | Data wytworzenia informacji: 2015-07-16 14:00:00 | w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie.
 • Zarządzenie.OA.0050.62.2015.2015-07-21 (PDF, 191.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-07-22 09:39:00 | Data wytworzenia informacji: 2015-07-21 14:00:00 | w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, części nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, stanowiącej własność Gminy Sulęcin.
 • Zarządzenie.OA.0050.63.2015.2015-07-21 (PDF, 191.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-07-22 09:40:02 | Data wytworzenia informacji: 2015-07-21 14:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sulęcinie w formie przetargu ustnego ograniczonego.
 • Zarządzenie.OA.0050.64.2015.2015-07-24 (PDF, 195.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-07-27 10:17:02 | Data wytworzenia informacji: 2015-07-24 14:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sulęcinie w formie ustnego przetargu nieograniczonego.
 • Zarządzenie.OA.0050.65.2015.2015-07-24 (PDF, 1.2 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-08-20 08:46:17 | Data wytworzenia informacji: 2015-07-24 00:00:00 | w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła – dom.
 • Zarządzenie.OA.0050.66.2015.2015-07-31 (PDF, 630.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-08-20 08:45:11 | Data wytworzenia informacji: 2015-07-31 14:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
 • Zarządzenie.OA.0050.67.2015.2015-08-13 (PDF, 140.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-08-20 08:50:55 | Data wytworzenia informacji: 2015-08-13 14:00:00 | w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum celem przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku
 • Zarządzenie.OA.0050.68.2015.2015-08-24 (PDF, 332.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-09-03 09:17:55 | Data wytworzenia informacji: 2015-08-24 00:00:00 | w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Sulęcinie wraz z ustanowieniem odpłatnej służebności przesyłu
 • Zarządzenie.OA.0050.69.2015.2015-08-24 (PDF, 196.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-09-03 09:17:55 | Data wytworzenia informacji: 2015-08-24 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej położonej w Sulęcinie, przeznaczonej na cele ogrodowe
 • Zarządzenie.OA.0050.70.2015.2015-09-01 (PDF, 106.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-09-03 09:17:55 | Data wytworzenia informacji: 2015-09-01 00:00:00 | w sprawie odwołania członka z Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 6 w Sulęcinie, z Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 9 w Sulęcinie oraz Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 11 w Długoszynie powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokr
 • Zarządzenie.OA.0050.71.2015.2015-08-31 (PDF, 482.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-09-08 15:06:00 | Data wytworzenia informacji: 2015-08-31 00:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
 • Zarządzenie.OA.0050.72.2015.2015-09-02 (PDF, 152.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-09-08 15:06:00 | Data wytworzenia informacji: 2015-09-02 00:00:00 | w sprawie odwołania członka z Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 4 w Sulęcinie powołanego do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku
 • Zarządzenie.OA.0050.73.2015.2015-09-08 (PDF, 196.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-09-23 13:24:11 | Data wytworzenia informacji: 2015-09-08 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, części nieruchomości gruntowych przeznaczonych na posadowienie przenośnych pojemników na odzież
 • Zarządzenie.OA.0050.74.2015.2015-09-10 (PDF, 101 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-09-23 13:24:11 | Data wytworzenia informacji: 2015-09-10 00:00:00 | w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Drogomin
 • Zarządzenie.OA.0050.75.2015.2015-09-15 (PDF, 771.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-09-23 13:24:11 | Data wytworzenia informacji: 2015-09-15 00:00:00 | w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Sulęcin na rok 2016
 • Zarządzenie.OA.0050.76.2015.2015-09-25 (PDF, 130.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-10-01 10:59:06 | Data wytworzenia informacji: 2015-09-25 00:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
 • Zarządzenie.OA.0050.77.2015.2015-09-25 (PDF, 102.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-10-06 08:56:52 | Data wytworzenia informacji: 2015-09-25 00:00:00 | w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w trakcie kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ...
 • Zarządzenie.OA.0050.78.2015.2015-09-30 (PDF, 573.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-10-06 08:58:44 | Data wytworzenia informacji: 2015-09-25 00:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
 • Zarządzenie.OA.0050.78A.2015.2015-09-30 (PDF, 570 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-10-23 09:23:20 | Data wytworzenia informacji: 2015-09-30 00:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
 • Zarządzenie.OA.0050.79.2015.2015-10-05 (PDF, 452.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-10-09 13:27:19 | Data wytworzenia informacji: 2015-10-05 00:00:00 | w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
 • Zarządzenie.OA.0050.80.2015.2015-10-05 (PDF, 217.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-10-13 09:41:07 | Data wytworzenia informacji: 2015-10-06 00:00:00 | w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne
 • Zarządzenie.OA.0050.81.2015.2015-10-06 (PDF, 199.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-10-13 09:41:07 | Data wytworzenia informacji: 2015-10-06 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, części nieruchomości przeznaczonej na działalność gospodarczą.
 • Zarządzenie.OA.0050.82.2015.2015-10-21 (PDF, 101.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-10-23 09:17:51 | Data wytworzenia informacji: 2015-10-21 00:00:00 | w sprawie odwołania członka z Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Ostrowie powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
 • Zarządzenie.OA.0050.83.2015.2015-10-22 (PDF, 93.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-10-23 09:25:40 | Data wytworzenia informacji: 2015-10-22 00:00:00 | w sprawie odwołania członka z Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Żubrowie powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
 • Zarządzenie.OA.0050.84.2015. 2015.10.23 (PDF, 396.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-10-23 13:35:54 | Data wytworzenia informacji: 2015-10-23 00:00:00 | w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie
 • Zarządzenie.OA.0050.85.2015.2015-10-30 (PDF, 503.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-11-27 08:56:25 | Data wytworzenia informacji: 2015-10-30 00:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
 • Zarządzenie.OA.0050.86.2015.2015-10-30 (PDF, 196 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-11-03 10:52:06 | Data wytworzenia informacji: 2015-10-30 14:00:00 | ponownego wydzierżawienia na okres 10 lat, przez dotychczasowych dzierżawców części nieruchomości gruntowych zajętych pod garażami.
 • Zarządzenie.OA.0050.87.2015.2015-11-06 (PDF, 90.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-11-27 08:48:21 | Data wytworzenia informacji: 2015-11-06 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w drodze rokowań
 • Zarządzenie.OA.0050.88.2015.2015-11-19 (PDF, 197.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-11-27 08:49:57 | Data wytworzenia informacji: 2015-11-19 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, gruntu stanowiącego część nieruchomości zabudowanej kompleksem garażowym, stanowiącej własność Gminy Sulęcin
 • Zarządzenie.OA.0050.89.2015.2015-11-24 (PDF, 186.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-12-01 10:41:27 | Data wytworzenia informacji: 2015-11-24 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat, części nieruchomości na składowiska materiałów budowlanych, surowców drzewnych, nawozów i innych materiałów związanych z działalnością gospodarczą, w trybie bezprzetargowym.
 • Zarządzenie.OA.0050.90.2015.2015-11-30 (PDF, 470.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-12-07 10:59:35 | Data wytworzenia informacji: 2015-11-30 00:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
 • Zarządzenie.OA.0050.91.2015.2015-12-02 (PDF, 95.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-12-07 10:59:35 | Data wytworzenia informacji: 2015-12-02 00:00:00 | w sprawie upoważnienia do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych, za okres dłuższy niż 6 miesięcy.
 • Zarządzenie.OA.0050.92.2015.2015-12-04 (PDF, 181.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-12-22 15:03:25 | Data wytworzenia informacji: 2015-12-04 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych lub ich części, na okres 3 lat, w trybie bezprzetargowym
 • Zarządzenie.OA.0050.93.2015.2015-12-15 (PDF, 174.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2015-12-22 15:05:01 | Data wytworzenia informacji: 2015-12-15 00:00:00 | sprawie ponownego wydzierżawienia przez dotychczasowego dzierżawcę części nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod uprawy polowe
 • Zarządzenie.OA.0050.94.2015.2015-12-31 (PDF, 395.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2016-01-20 12:31:08 | Data wytworzenia informacji: 2015-12-31 00:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyla informację: Redaktor treści Data wytworzenia informacji: 2015-01-19 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Redaktor treści Data wprowadzenia do BIP 2015-01-19 11:47:21
Wprowadził informację do BIP: Jan Dul Data udostępnienia informacji: 2015-01-19 11:49:49
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Januszko Data ostatniej zmiany: 2016-01-20 12:31:08
Artykuł był wyświetlony: 4746 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu