ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenia Burmistrza (2017r.)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-16 08:31:09

Załączniki

 • Zarządzenie.OA.0050.1.2017.2017-01-03 (PDF, 101.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-01-16 08:32:17 | Data wytworzenia informacji: 2017-01-03 00:00:00 | w sprawie upoważnienia Dyrektora i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie
 • Zarządzenie.OA.0050.2.2017.2017-01-04 (PDF, 705.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-01-16 08:35:24 | Data wytworzenia informacji: 2017-01-04 00:00:00 | w sprawie umożliwienia dłużnikom spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczenia niepieniężnego
 • Zarządzenie.OA.0050.3.2017.2017-01-10 (PDF, 199.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-01-16 08:35:24 | Data wytworzenia informacji: 2017-01-10 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży budynku mieszkalnego o jednym lokalu mieszkalnym położonego w Małuszowie nr 27 wraz z prawem własności gruntu z uwzględnieniem przysługującego najemcom pierwszeństwa w nabyciu
 • Zarządzenie.OA.0050.4.2017.2017-01-12 (PDF, 270.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-01-25 13:02:18 | Data wytworzenia informacji: 2017-01-12 00:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
 • Zarządzenie.OA.0050.5.2017.2017-01-24 (PDF, 198.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-01-30 09:57:27 | Data wytworzenia informacji: 2017-01-24 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulęcin, na której usytuowany jest garaż w zabudowie szeregowej.
 • Zarządzenie.OA.0050.6.2017.2017-01-24 (PDF, 309.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-01-31 10:20:02 | Data wytworzenia informacji: 2017-01-24 00:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
 • Zarządzenie.OA.0050.7.2017.2017-01-27 (PDF, 257.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-02-13 08:04:43 | Data wytworzenia informacji: 2017-01-27 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat pomieszczenia biurowego
 • Zarządzenie.OA.0050.8.2017.2017-02-06 (PDF, 105.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-02-13 08:10:10 | Data wytworzenia informacji: 2017-02-06 00:00:00 | w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Sulęcinie, zarządzonych na dzień 26 marca 2017 r.
 • Zarządzenie.OA.0050.9.2017.2017-02-08 (PDF, 558.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-02-13 08:14:52 | Data wytworzenia informacji: 2017-02-08 00:00:00 | w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2017 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (...)
 • Zarządzenie.OA.0050.10.2017.2017-02-10 (PDF, 203.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-02-14 09:54:33 | Data wytworzenia informacji: 2017-02-10 00:00:00 | w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Sulęcinie w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • Zarządzenie.OA.0050.11.2017.2017-02-15 (PDF, 288.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-02-23 13:49:13 | Data wytworzenia informacji: 2017-02-22 14:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
 • Zarządzenie.OA.0050.12.2017.2017-02-22 (PDF, 99.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-02-23 13:50:05 | Data wytworzenia informacji: 2017-02-22 13:00:00 | w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
 • Zarządzenie.OA.0050.13.2017.2017-02-22 (PDF, 314.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-02-23 13:51:46 | Data wytworzenia informacji: 2017-02-22 13:00:00 | ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sulęcin
 • Zarządzenie.OA.0050.14.2017.2017-02-24 (PDF, 199.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-03-01 11:22:14 | Data wytworzenia informacji: 2017-02-24 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności gruntu z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcom
 • Zarządzenie.OA.0050.15.2017.2017-02-24 (PDF, 202.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-03-01 11:22:14 | Data wytworzenia informacji: 2017-02-24 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcom
 • Zarządzenie.OA.0050.16.2017.2017-02-24 (PDF, 205.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-03-01 11:22:14 | Data wytworzenia informacji: 2017-02-24 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • Zarządzenie.OA.0050.17.2017.2017-02-24 (PDF, 521.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-03-01 11:22:14 | Data wytworzenia informacji: 2017-02-24 00:00:00 | w sprawie budżetu obywatelskiego na 2018 rok
 • Zarządzenie.OA.0050.18.2017.2017-02-28 (PDF, 277.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-03-07 12:16:16 | Data wytworzenia informacji: 2017-02-28 00:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
 • Zarządzenie.OA.0050.19.2017.2017-03-08 (PDF, 527.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-03-08 10:11:54 | Data wytworzenia informacji: 2017-03-08 00:00:00 | w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2017 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 • Zarządzenie.OA.0050.20.2017.2017-03-17 (PDF, 212.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-03-27 11:21:27 | Data wytworzenia informacji: 2017-03-17 00:00:00 | w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z usuwania drzew, uprzątania wiatrołomów wiatrowałów na terenach nieruchomości będących własnością Gminy Sulęcin
 • Zarządzenie.OA.0050.21.2017.2017-03-21 (PDF, 196.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-03-27 11:22:24 | Data wytworzenia informacji: 2017-03-21 00:00:00 | przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, gminnych nieruchomości gruntowych
 • Zarządzenie.OA.0050.22.2017.2017-03-27 (PDF, 503 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-04-05 08:10:00 | Data wytworzenia informacji: 2017-03-27 00:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
 • Zarządzenie.OA.0050.23.2017.2017-04-07 (PDF, 206.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-04-11 11:28:54 | Data wytworzenia informacji: 2017-04-07 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Sulęcinie w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • Zarządzenie.OA.0050.24.2017.2017-04-11 (PDF, 202.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-04-24 12:32:05 | Data wytworzenia informacji: 2017-04-11 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcy
 • Zarządzenie.OA.0050.25.2016.2017-04-11 (PDF, 199.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-04-24 12:33:43 | Data wytworzenia informacji: 2017-04-11 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie własności gruntu z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcom
 • Zarządzenie.OA.0050.26.2017.2017-04-25 (PDF, 200.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-04-27 15:25:32 | Data wytworzenia informacji: 2017-04-25 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie własności gruntu z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcy
 • Zarządzenie.OA.0050.27.2017.2017-04-25 (PDF, 201.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-04-27 15:25:32 | Data wytworzenia informacji: 2017-04-25 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcy
 • Zarządzenie.OA.0050.28.2017.2017-04-25 (PDF, 201.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-04-27 15:25:32 | Data wytworzenia informacji: 2017-04-25 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, gminnych nieruchomości gruntowych.
 • Zarządzenie.OA.0050.29.2017.2017-04-25 (PDF, 100.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-04-27 15:25:32 | Data wytworzenia informacji: 2017-04-25 00:00:00 | w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyboru Sołtysa Sołectwa Brzeźno
 • Zarządzenie.OA.0050.30.2017.2017-04-28 (PDF, 549.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-05-18 09:37:30 | Data wytworzenia informacji: 2017-04-28 00:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
 • Zarządzenie.OA.0050.31.2017.2017-05-17 (PDF, 342.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-05-26 12:34:49 | Data wytworzenia informacji: 2017-05-17 00:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
 • Zarządzenie.OA.0050.32.2017.2017-05-19 (PDF, 191.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-05-26 12:40:28 | Data wytworzenia informacji: 2017-05-19 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulęcin, na której usytuowany jest garaż w zabudowie szeregowej
 • Zarządzenie.OA.0050.33.2017.2017-05-26 (PDF, 232.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-06-07 11:48:13 | Data wytworzenia informacji: 2017-05-26 00:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
 • Zarządzenie.OA.0050.34.2017.2017-05-29 (PDF, 99.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-06-07 11:50:20 | Data wytworzenia informacji: 2017-05-29 00:00:00 | w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Brzeźno
 • Zarządzenie.OA.0050.35.2017_30.05.2017 (PDF, 244 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-06-07 11:50:20 | Data wytworzenia informacji: 2017-05-30 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulęcin, na której usytuowany jest garaż w zabudowie szeregowej
 • Zarządzenie.OA.0050.36.2017.2017-06-06 (PDF, 228 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-06-20 12:55:48 | Data wytworzenia informacji: 2017-06-06 00:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
 • Zarządzenie.OA.0050.37.2017.2017-06-06 (PDF, 192.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-06-08 09:56:35 | Data wytworzenia informacji: 2017-06-06 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży wolnego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie własności gruntu oraz udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym
 • Zarządzenie.OA.0050.38.2017.2017-06-06 (PDF, 191.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-06-08 09:58:48 | Data wytworzenia informacji: 2017-06-06 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcy
 • Zarzadzenie.OA.0050.39.2017.2017-06-26 (PDF, 526.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-06-27 10:51:44 | Data wytworzenia informacji: 2017-06-26 00:00:00 | w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2017 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 • Zarządzenie.OA.0050.40.2017.2017-06-29 (PDF, 105.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-06-30 13:04:36 | Data wytworzenia informacji: 2017-06-29 00:00:00 | w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OA.0050.39.2017 Burmistrza Sulęcina z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2017 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego (...)
 • Zarządzenie.OA.0050.41.2017.2017-06-30 (PDF, 361.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-07-19 15:45:07 | Data wytworzenia informacji: 2017-06-30 00:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
 • Zarządzenie.OA.0050.41A.2017.2017-06-30 (PDF, 292.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-07-19 15:46:13 | Data wytworzenia informacji: 2017-06-30 00:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
 • Zarządzenie.OA.0050.41B.2017.2017-06-30 (PDF, 3.4 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-07-19 15:52:17 | Data wytworzenia informacji: 2017-06-30 00:00:00 | zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 -2030
 • Zarządzenie.OA.0050.41C.2017.2017-06-30 (PDF, 98.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-07-19 15:52:17 | Data wytworzenia informacji: 2017-06-30 00:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
 • Zarządzenie.OA.0050.41D.2017.2017-06-30 (PDF, 3.4 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-07-19 15:52:17 | Data wytworzenia informacji: 2017-06-30 00:00:00 | zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 -2030
 • Zarządzenie.OA.0050.42.2017.2017-07-04 (PDF, 198.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-07-19 15:52:17 | Data wytworzenia informacji: 2017-07-04 00:00:00 | sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcom.
 • Zarządzenie.OA.0050.43.2017.2017-07-04 (PDF, 197.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-07-19 15:52:17 | Data wytworzenia informacji: 2017-07-04 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie własności gruntu z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcy.
 • Zarządzenie.OA.0050.44.2017.2017-07-05 (PDF, 101 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-07-19 15:52:17 | Data wytworzenia informacji: 2017-07-05 00:00:00 | w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Długoszyn
 • Zarządzenie.OA.0050.45.2017.2017-07-14 (PDF, 98.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-07-19 15:52:17 | Data wytworzenia informacji: 2017-07-14 00:00:00 | w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulęcinie, Park Bankowy 7, 69 – 200 Sulęcin
 • Zarządzenie.OA.0050.46.2017.2017-07-19 (PDF, 371.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-07-31 15:48:47 | Data wytworzenia informacji: 2017-07-19 00:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
 • Zarządzenie.OA.0050.47.2017.2017-07-20 (PDF, 194.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-07-31 15:48:47 | Data wytworzenia informacji: 2017-07-20 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej położonej w Długoszynie, przeznaczonej na cele ogrodowe.
 • Zarządzenie.OA.0050.48.2017.2017-07-20 (PDF, 198.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-07-31 15:48:47 | Data wytworzenia informacji: 2017-07-20 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcy.
 • Zarządzenie.OA.0050.49.2017.2017-07-20 (PDF, 196.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-07-31 15:48:47 | Data wytworzenia informacji: 2017-07-20 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, gminnej nieruchomości gruntowej.
 • Zarządzenie.OA.0050.50.2017.2017-07-24 (PDF, 553.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-07-24 16:18:42 | Data wytworzenia informacji: 2017-07-24 00:00:00 | w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Sulęcińskiej Rady Seniorów
 • Zarządzenie.OA.0050.51.2017.2017-08-16 (PDF, 199.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-08-25 09:54:43 | Data wytworzenia informacji: 2017-08-16 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcom
 • Zarządzenie.OA.0050.52.2017.2017-08-22 (PDF, 202.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-08-25 09:56:19 | Data wytworzenia informacji: 2017-08-22 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • Zarządzenie.OA.0050.53.2017.2017-08-22 (PDF, 202.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-08-25 09:58:23 | Data wytworzenia informacji: 2017-08-22 00:00:00 | sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • Zarządzenie.OA.0050.54.2017.2017-08-22 (PDF, 347.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-08-25 09:58:23 | Data wytworzenia informacji: 2017-08-22 00:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
 • Zarządzenie.OA.0050.55.2017.2017-08-24 (PDF, 202.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-08-30 09:57:21 | Data wytworzenia informacji: 2017-08-24 00:00:00 | w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sulęcinie w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
 • Zarządzenie.OA.0050.56.2017.2017-08-31 (PDF, 360.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-09-08 09:43:26 | Data wytworzenia informacji: 2017-08-31 00:00:00 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
 • Zarządzenie.OA.0050.57.2017.2017-09-05 (PDF, 104.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-09-08 09:44:18 | Data wytworzenia informacji: 2017-09-05 00:00:00 | w sprawie określenia zasad losowania kandydatów do Sulęcińskiej Rady Seniorów oraz powołania Komisji przeprowadzającej losowanie
 • Zarządzenie.OA.0050.58.2017.2017-09-08 (PDF, 99.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-09-11 15:31:51 | Data wytworzenia informacji: 2017-09-08 00:00:00 | w sprawie uchylenia Uchwały nr 22/2001 Zarządu Miasta i Gminy Sulęcin z dnia 17 kwietnia 2001 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu cmentarza komunalnego w Sulęcinie
 • Zarządzenie.OA.0050.59.2017.2017-09-11 (PDF, 541.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-09-14 07:43:38 | Data wytworzenia informacji: 2017-09-11 00:00:00 | w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Sulęcin
 • Zarządzenie.OA.0050.60.2017.2017-09-12 (PDF, 101.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-09-14 07:45:22 | Data wytworzenia informacji: 2017-09-12 00:00:00 | zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej
 • Zarządzenie.OA.0050.61.2017.2017-09-12 (PDF, 1.2 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-09-14 07:46:11 | Data wytworzenia informacji: 2017-09-12 00:00:00 | w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Sulęcin na rok 2018
 • Zarządzenie.OA.0050.62.2017.2017-09-22 (PDF, 101.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-09-26 07:50:14 | Data wytworzenia informacji: 2017-09-22 00:00:00 | w sprawie powołania Sulęcińskiej Rady Seniorów
 • Zarządzenie.OA.0050.63.2017.2017-09-29 (PDF, 392.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-10-05 15:22:04 | Data wytworzenia informacji: 2017-09-28 00:00:00
 • Zarządzenie.OA.0050.64.2017.2017-09-29 (PDF, 290.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-10-17 10:50:57 | Data wytworzenia informacji: 2017-09-29 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyla informację: redaktor treści Data wytworzenia informacji: 2017-01-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: redaktor treści Data wprowadzenia do BIP 2017-01-16 08:31:09
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Januszko Data udostępnienia informacji: 2017-01-16 08:32:32
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Januszko Data ostatniej zmiany: 2017-10-17 10:50:57
Artykuł był wyświetlony: 1173 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu