ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Zawiadomienie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2012-10-17 14:52:36 Informacja ogłoszona dnia 2012-10-17 14:52:40 przez Jan Dul

Akapit nr - brak tytułu

Z A W I A D O M I E N I E
o LI sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Sulęcinie
 
Zawiadamiam, że dnia 23 kwietnia 2018 r. o godz. 1600 w sali kameralnej Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, ul. Moniuszki 1, odbędzie się LI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
 
Porządek obrad:
 
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulęcina w okresie między sesjami.
 3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin za rok 2017.
 4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Sulęcinie:
  1. w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy
   oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy;
  2. o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
   z mieszkańcami Gminy Sulęcin;
  3. w sprawie podziału gminy Sulęcin na stałe obwody głosowania, ustalenia
   ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
  4. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Trzemesznie Lubuskim gm. Sulęcin;
  5. w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Trzemeszno Lubuskie;
  6. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Sulęcinie
   oraz zatwierdzenia planów pracy stałych  Komisji Rady na 2018 rok.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 
                                                                                                                                                             
                                                                           Przewodniczący
                                                                          Rady Miejskiej w Sulęcinie
                                                                     (-) Zbigniew Szczepański
 
 
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu