ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2019-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia wkładów do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o. w zamian za nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym.
Nr aktu prawnego
OA.0050.68A.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2019-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności gruntu z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcom
Nr aktu prawnego
OA.0050.71.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2019-07-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.69.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2019-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
wniesienia wkładów do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o. w zamian za nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym.
Nr aktu prawnego
OA.0050.68.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2019-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
Nr aktu prawnego
XIV/147/19
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2019-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
Nr aktu prawnego
XIV/146/19
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2019-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań
Nr aktu prawnego
XIV/145/19
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2019-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokość stawek procentowych bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Sulęcin.
Nr aktu prawnego
XIV/144/19
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2019-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
XIV/143/19
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2019-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu sołectwa Żubrów
Nr aktu prawnego
XIV/142/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji