ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
Nr aktu prawnego
XX/182/19
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie powołania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sulęcinie
Nr aktu prawnego
XX/181/19
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Sulęcinie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XX/180/19
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 -2022
Nr aktu prawnego
XX/179/19
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XX/178/19
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2019-12-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Żubrów
Nr aktu prawnego
OA.0050.108.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2019-12-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Sulęcin.
Nr aktu prawnego
OA.0050.107.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2019-12-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2020 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Nr aktu prawnego
OA.0050.109.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2019-12-10
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Pani Edyty Jakóbczak ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie.
Nr aktu prawnego
OA.0050.106.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2019-12-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
o uchyleniu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sulęcinie nr XIV/83/15 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
Nr aktu prawnego
XIX/177/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji