ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Sulęcinie
Nr aktu prawnego
XVII/164/19
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sulęcinie Nr XIV/83/15 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
Nr aktu prawnego
XVII/163/19
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
Nr aktu prawnego
XVII/162/19
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sulęcin do Klastra Energii „energyREGION Rzepin”
Nr aktu prawnego
XVII/161/19
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2019-10-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
XVI/160/19
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2019-10-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wyniku kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
Nr aktu prawnego
XVI/159/19
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
XV/158/19
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń
Nr aktu prawnego
XV/157/19
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji w 2019 roku.
Nr aktu prawnego
XV/156/19
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 -2034
Nr aktu prawnego
XV/155/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji