ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2019-05-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zaciągnięcia przez Gminę Sulęcin pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
X/86/19
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2019-05-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zaciągnięcia przez Gminę Sulęcin pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
X/85/19
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2019-05-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sulęcin oraz granic obwodów tych szkół.
Nr aktu prawnego
X/84/19
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2019-05-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
udzielania stypendiów dla uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Sulęcin.
Nr aktu prawnego
X/83/19
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2019-05-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
przyznania w 2019 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
X/82/19
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2019-05-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
Nr aktu prawnego
X/107/19
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2019-05-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
Nr aktu prawnego
X/106/19
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2019-05-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
określenia warunków udzielania oraz wysokość stawek procentowych bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Sulęcin.
Nr aktu prawnego
X/105/19
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2019-05-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulęcin na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026
Nr aktu prawnego
X/104/19
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2019-05-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Żubrów
Nr aktu prawnego
X/103/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji