ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2017-12-20 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 XLV/277/17 Obowiązujący
22 2017-12-20 Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 XLV/276/17 Obowiązujący
23 2017-11-27 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 XLIV/275/17 Obowiązujący
24 2017-11-27 Uchwała w sprawie utworzenia Lubuskiego Euro-Klastra Energii XLIV/274/17 Obowiązujący
25 2017-11-27 Uchwała w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji - "LUBUSKIE LOWE" w Gminie Sulęcin XLIV/273/17 Obowiązujący
26 2017-11-27 Uchwała w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 XLIV/272/17 Obowiązujący
27 2017-11-27 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XLIV/271/17 Obowiązujący
28 2017-11-27 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin w obrębie Długoszyn w rejonie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych XLIV/270/17 Obowiązujący
29 2017-10-23 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Sulęcin w ośmioletnią szkołę podstawową. XLIII/269/17 Obowiązujący
30 2017-10-23 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Sulęcin w ośmioletnią szkołę podstawową. XLIII/268/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu