ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2017-09-28 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sulęcin dla terenu położonego w sąsiedztwie ulic Poznańskiej i Jana Paska. XLI/255/17 Obowiązujący
22 2017-09-28 Uchwała w sprawie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/227/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego XLI/254/17 Obowiązujący
23 2017-09-28 Uchwała w sprawie uzgodnienie prac wykonywanych na potrzeby ochrony pomnika przyrody XLI/253/17 Obowiązujący
24 2017-09-28 Uchwała w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania XLI/252/17 Obowiązujący
25 2017-09-04 Uchwała w sprawie podjęcia uchwały intencyjnej o partnerstwie w realizacji zadania pn. „ Przebudowa drogi ojewódzkiej nr 137- ul. Emilii Plater w Sulęcinie”. XL/251/17 Obowiązujący
26 2017-07-12 Uchwała w sprawie skargi na Burmistrza Sulęcina XXXIX/250/17 Obowiązujący
27 2017-07-12 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sulęcin w rejonie ul. Młynarskiej XXXIX/249/17 Obowiązujący
28 2017-07-12 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin w rejonie ośrodka „Kormoran” XXXIX/248/17 Obowiązujący
29 2017-07-12 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin dla terenu położonego w rejonie ul. Lipowej i w obrębie Żubrów XXXIX/247/17 Obowiązujący
30 2017-06-26 Uchwała w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sulęcin XXXVIII/246/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu