ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2018-12-20 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 -2028 III/26/18 Obowiązujący
32 2018-12-20 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 III/25/18 Obowiązujący
33 2018-12-20 Uchwała w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Sulęcinie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady na 2019 rok III/24/18 Obowiązujący
34 2018-12-20 Uchwała w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy III/23/18 Obowiązujący
35 2018-12-20 Uchwała w sprawie wystąpienia Gminy Sulęcin ze Związku Miast Polskich III/22/18 Obowiązujący
36 2018-12-20 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz w sprawie określenia warunków zwrotu wydatków za przyznaną pomoc w ramach przedmiotowego programu III/21/18 Obowiązujący
37 2018-12-20 Uchwała w sprawie uchwalenia Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III/20/18 Obowiązujący
38 2018-12-20 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok III/19/18 Obowiązujący
39 2018-12-20 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin w obrębie Długoszyn w rejonie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych III/18/18 opublikowany - oczekujący na wejście w życie
40 2018-11-27 Uchwała w sprawie powołania radnego do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Infrastruktury i Gospodarki Rady Miejskiej w Sulęcinie II/17/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu