ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
471 2012-10-29 Oświadczenie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach XXIII/1/12 Obowiązujący
472 2012-10-01 Uchwała przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sulęcin XXII/139/12 Obowiązujący
473 2012-10-01 Uchwała nadania nazwy nowo powstałym ulicom w miejscowości Ostrów, gmina Sulęcin XXII/138/12 Obowiązujący
474 2012-10-01 Uchwała zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 XXII/137/12 Obowiązujący
475 2012-10-01 Uchwała określenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżek dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulęcin XXII/136/12 Obowiązujący
476 2012-10-01 Uchwała nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sulęcinie XXII/135/12 Obowiązujący
477 2012-10-01 Uchwała wyrażenia zgody na bezprzetargowe ustanowienie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, będącej w użytkowaniu wieczystym osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć XXII/134/12 Obowiązujący
478 2012-10-01 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Sulęcin XXII/133/12 Obowiązujący
479 2012-10-01 Uchwała podziału miasta i gminy Sulęcin na stałe okręgi wyborcze XXII/132/12 Obowiązujący
480 2012-07-30 Uchwała wyrażenia woli przekazania zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach XXI/131/12 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu