ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
491 2012-06-26 Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia zgody na stosowanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości XX/120/12 Obowiązujący
492 2012-06-26 Uchwała Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Sulęcin XX/119/12 Obowiązujący
493 2012-06-26 Uchwała wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej XX/118/12 Obowiązujący
494 2012-06-26 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 - 2017 XX/117/12 Obowiązujący
495 2012-06-26 Uchwała zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 XX/116/12 Obowiązujący
496 2012-06-26 Uchwała udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sulęcina XX/115/12 Obowiązujący
497 2012-06-26 Uchwała rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r XX/114/12 Obowiązujący
498 2012-05-28 Uchwała nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sulęcinie XIX/113/12 Obowiązujący
499 2012-04-26 Uchwała zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 XVIII/112/12 Obowiązujący
500 2012-03-27 Uchwała zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 XVII/111/12 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu