ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
501 2012-11-29 Uchwała ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych XXIV/154/12 Obowiązujący
502 2012-11-29 Uchwała Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 XXIV/153/12 Obowiązujący
503 2012-11-29 Uchwała wygaśnięcia mandatu radnego XXIV/152/12 Obowiązujący
504 2012-11-29 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 - 2017 XXIV/151/12 Obowiązujący
505 2012-11-29 Uchwała zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 XXIV/150/12 Obowiązujący
506 2012-11-29 Uchwała obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Sulęcin na 2013 rok XXIV/149/12 Obowiązujący
507 2012-11-29 Uchwała opłaty od posiadania psów XXIV/148/12 Obowiązujący
508 2012-11-29 Uchwała określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XXIV/147/12 Obowiązujący
509 2012-11-29 Uchwała opłaty targowej XXIV/146/12 Obowiązujący
510 2012-11-29 Uchwała wysokości stawek podatku od nieruchomości XXIV/145/12 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu