ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
501 2013-04-29 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/180/13 z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Sulęcin. XXIX/194/13 Obowiązujący
502 2013-04-29 Uchwała w sprawie warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. XXIX/193/13 Obowiązujący
503 2013-04-29 Uchwała w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego XXIX/192/13 Obowiązujący
504 2013-04-29 Uchwała w sprawie powołania radnego do składu Komisji Spraw Społecznych i Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Sulęcinie XXIX/191/13 Obowiązujący
505 2013-03-25 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie, stopy procentowej z tytułu rozłożonej na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. XXVIII/190/13 Obowiązujący
506 2013-03-25 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2013 r. XXVIII/189/13 Obowiązujący
507 2013-03-25 Uchwała w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych XXVIII/188/13 Obowiązujący
508 2013-03-25 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2020 XXVIII/187/13 Obowiązujący
509 2013-03-25 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 XXVIII/186/13 Obowiązujący
510 2013-02-25 Uchwała w sprawie skargi na Burmistrza Sulęcina XXVII/185/13 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu