ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
511 2012-10-29 Uchwała likwidacji Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, w celu przekształcenia - w części niedotyczącej działalności rekreacyjnej i sportowej - w Sulęciński Ośrodek Kultury XXIII/144/12 Obowiązujący
512 2012-10-29 Uchwała zmiany Statutu Celowego Związku Gmin CZG-12 XXIII/143/12 Obowiązujący
513 2012-10-29 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2017 XXIII/142/12 Obowiązujący
514 2012-10-29 Uchwała zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 XXIII/141/12 Obowiązujący
515 2012-10-29 Uchwała skargi na Burmistrza Sulęcina XXIII/140/12 Obowiązujący
516 2012-10-29 Oświadczenie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach XXIII/1/12 Obowiązujący
517 2012-10-01 Uchwała przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sulęcin XXII/139/12 Obowiązujący
518 2012-10-01 Uchwała nadania nazwy nowo powstałym ulicom w miejscowości Ostrów, gmina Sulęcin XXII/138/12 Obowiązujący
519 2012-10-01 Uchwała zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 XXII/137/12 Obowiązujący
520 2012-10-01 Uchwała określenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżek dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulęcin XXII/136/12 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu