ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
521 2012-12-28 Uchwała zmieniająca uchwałę z sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Sulęcin XXV/174/12 Obowiązujący
522 2012-12-28 Uchwała zmieniająca uchwałę, w sprawie likwidacji Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, w celu przekształcenia – w części niedotyczącej działalności rekreacyjnej i sportowej – w Sulęciński Ośrodek Kultury XXV/173/12 Obowiązujący
523 2012-12-28 Uchwała w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sulęcin w latach 2013-2017 XXV/172/12 Obowiązujący
524 2012-12-28 Uchwała w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych XXV/171/12 Obowiązujący
525 2012-12-28 Uchwała w sprawie stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych XXV/170/12 Obowiązujący
526 2012-12-28 Uchwała w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokości XXV/169/12 Obowiązujący
527 2012-12-28 Uchwała w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla XXV/168/12 Obowiązujący
528 2012-12-28 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 XXV/166/12 Obowiązujący
529 2012-12-28 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2020 XXV/165/12 Obowiązujący
530 2012-12-28 Uchwała zaciągnięcia zobowiązania wekslowego XXV/167/12 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu