ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
531 2014-03-31 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 XXXIX/259/14 Obowiązujący
532 2014-03-31 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki XXXIX/258/14 Obowiązujący
533 2014-03-31 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sulęcin w obrębie 46 w rejonie ośrodka "Kormoran" XXXIX/257/14 Obowiązujący
534 2014-03-31 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/193/09 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Wielowieś i Zarzyń. XXXIX/256/14 Obowiązujący
535 2014-01-27 Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. XXXVIII/255/14 Obowiązujący
536 2014-01-27 Uchwała określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. XXXVIII/254/14 Obowiązujący
537 2014-01-27 Uchwała podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 XXXVIII/253/14 Obowiązujący
538 2014-01-27 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 XXXVIII/252/14 Obowiązujący
539 2014-01-27 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, w celu przekształcenia - w części niedotyczącej działalności rekreacyjnej XXXVIII/251/14 Obowiązujący
540 2014-01-27 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2014 roku XXXVIII/250/14 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu