ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
541 2012-10-01 Uchwała zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 XXII/137/12 Obowiązujący
542 2012-10-01 Uchwała określenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżek dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulęcin XXII/136/12 Obowiązujący
543 2012-10-01 Uchwała nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sulęcinie XXII/135/12 Obowiązujący
544 2012-10-01 Uchwała wyrażenia zgody na bezprzetargowe ustanowienie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, będącej w użytkowaniu wieczystym osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć XXII/134/12 Obowiązujący
545 2012-10-01 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Sulęcin XXII/133/12 Obowiązujący
546 2012-10-01 Uchwała podziału miasta i gminy Sulęcin na stałe okręgi wyborcze XXII/132/12 Obowiązujący
547 2012-07-30 Uchwała wyrażenia woli przekazania zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach XXI/131/12 Obowiązujący
548 2012-07-30 Uchwała rozpatrzenia skargi na Burmistrza Sulęcina XXI/130/12 Obowiązujący
549 2012-07-30 Uchwała rozpatrzenia Skargi na Burmistrza Sulęcina i Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej XXI/129/12 Obowiązujący
550 2012-07-30 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych XXI/128/12 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu