ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
541 2012-06-26 Uchwała udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sulęcina XX/115/12 Obowiązujący
542 2012-06-26 Uchwała rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r XX/114/12 Obowiązujący
543 2012-05-28 Uchwała nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Sulęcinie XIX/113/12 Obowiązujący
544 2012-04-26 Uchwała zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 XVIII/112/12 Obowiązujący
545 2012-03-27 Uchwała zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 XVII/111/12 Obowiązujący
546 2012-03-27 Uchwała przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2012 roku XVII/110/12 Obowiązujący
547 2012-03-27 Uchwała przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej garażem XVII/109/12 Obowiązujący
548 2012-03-27 Uchwała wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy XVII/108/12 Obowiązujący
549 2012-02-27 Uchwała wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie, stopy procentowej z tytułu rozłożonej na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości XVI/107/12 Obowiązujący
550 2012-02-27 Uchwała wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie części pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego na czas nieokreślony XVI/106/12 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu