ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
541 2013-03-25 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2013 r. XXVIII/189/13 Obowiązujący
542 2013-03-25 Uchwała w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych XXVIII/188/13 Obowiązujący
543 2013-03-25 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2020 XXVIII/187/13 Obowiązujący
544 2013-03-25 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 XXVIII/186/13 Obowiązujący
545 2013-02-25 Uchwała w sprawie skargi na Burmistrza Sulęcina XXVII/185/13 Obowiązujący
546 2013-02-25 Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin. XXVII/184/13 Obowiązujący
547 2013-02-25 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego XXVII/183/13 Obowiązujący
548 2013-02-25 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć. XXVII/182/13 Obowiązujący
549 2013-02-25 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki XXVII/181/13 Obowiązujący
550 2013-02-25 Uchwała w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Sulęcin. XXVII/180/13 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu