ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
551 2012-07-30 Uchwała zmiany Statutu Gminy Sulęcin XXI/126/12 Obowiązujący
552 2012-06-26 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sulęcinie XX/125/12 Obowiązujący
553 2012-06-26 Uchwała zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Sulęcin XX/124/12 Obowiązujący
554 2012-06-26 Uchwała zaciągnięcia kredytu długoterminowego XX/123/12 Obowiązujący
555 2012-06-26 Uchwała skargi na Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej XX/122/12 Obowiązujący
556 2012-06-26 Uchwała wyrażenia zgody na użyczenie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości gminnych XX/121/12 Obowiązujący
557 2012-06-26 Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia zgody na stosowanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości XX/120/12 Obowiązujący
558 2012-06-26 Uchwała Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Sulęcin XX/119/12 Obowiązujący
559 2012-06-26 Uchwała wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej XX/118/12 Obowiązujący
560 2012-06-26 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 - 2017 XX/117/12 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu