ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
551 2012-12-28 Uchwała zaciągnięcia zobowiązania wekslowego XXV/167/12 Obowiązujący
552 2012-12-28 Uchwała uchwały budżetowej na rok 2013 XXV/164/12 Obowiązujący
553 2012-11-29 Uchwała przyjęcia zmiany Statutu Celowego Związku Gmin CZG-12 z siedzibą w Długoszynie XXIV/163/12 Obowiązujący
554 2012-11-29 Uchwała zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Miasta i Gminy Sulęcin XXIV/162/12 Obowiązujący
555 2012-11-29 Uchwała określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Sulęcin XXIV/161/12 Zmieniony
556 2012-11-29 Uchwała ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. XXIV/160/12 Obowiązujący
557 2012-11-29 Uchwała ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów XXIV/159/12 Obowiązujący
558 2012-11-29 Uchwała przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulęcin" XXIV/158/12 Obowiązujący
559 2012-11-29 Uchwała przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013 – 2015 XXIV/157/12 Obowiązujący
560 2012-11-29 Uchwała przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok XXIV/156/12 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu