ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2017-07-12 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin dla terenu położonego w rejonie ul. Lipowej i w obrębie Żubrów XXXIX/247/17 Obowiązujący
52 2017-06-26 Uchwała w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sulęcin XXXVIII/246/17 Obowiązujący
53 2017-06-26 Uchwała w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w mieście Sulęcin, obręb 47 w rejonie osiedla „Słoneczne II” XXXVIII/245/17 Obowiązujący
54 2017-06-26 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację inwestycji pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie w km ok. 52+329,00” XXXVIII/244/17 Obowiązujący
55 2017-06-26 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 XXXVIII/243/17 Obowiązujący
56 2017-06-26 Uchwała sprawie zmiany uchwały Nr VII/36/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2015-2020 XXXVIII/242/17 Obowiązujący
57 2017-06-26 Uchwała w sprawie powołania Sulęcińskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu XXXVIII/241/17 Obowiązujący
58 2017-05-25 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sulęcina XXXVII/240/17 Obowiązujący
59 2017-05-25 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulęcin za 2016 rok XXXVII/239/17 Obowiązujący
60 2017-05-25 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. XXXVII/238/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu