ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2019-02-28 Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r. OA.0050.19.2019 Obowiązujący
52 2019-03-27 Zarządzenie zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 -2034 OA.0050.18.2019 Obowiązujący
53 2019-02-27 Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r. OA.0050.17.2019 Obowiązujący
54 2019-02-22 Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Sulęcin OA.0050.16.2019 Obowiązujący
55 2019-02-21 Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie OA.0050.15.2019 Obowiązujący
56 2019-02-18 Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej OA.0050.14.2019 Obowiązujący
57 2019-02-12 Uchwała w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Sulęcin pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na pokrycie planowanego deficytu budżetu VI/56/19 Obowiązujący
58 2019-02-12 Uchwała upoważnienia Burmistrza Sulęcina do złożenia wniosku o zwiększenie dofinansowania projektu pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin" ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia o koszcie wyższym, niż wynikający ze Studium Wykonalności złożonego wraz z wnioskiem o dofinasowanie projektu oraz akceptacji wpływu zwiększenia kosztu projektu na wysokość prognozowanych taryf oraz ewentualnych dopłat do taryf. VI/55/19 Obowiązujący
59 2019-01-31 Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r. OA.0050.11.2019 Obowiązujący
60 2019-02-07 Zarządzenie w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sulęcin OA.0050.13.2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu