ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2011-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
opłaty targowej
Nr aktu prawnego
XIII/79/2011
Status
Nieobowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2007-07-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
określenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżek dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sulęcin.
Nr aktu prawnego
X/65/07
Status
Nieobowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
Nr aktu prawnego
XX/135/08
Status
Zmieniony
Lp: 54
Data podjęcia
2011-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 – 2017
Nr aktu prawnego
XIV/96/11
Status
Zmieniony
Lp: 55
Data podjęcia
2011-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
uchwały budżetowej na rok 2012
Nr aktu prawnego
XIV/95/11
Status
Zmieniony
Lp: 56
Data podjęcia
2007-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sulęcin na lata 2007-2013
Nr aktu prawnego
XV/106/07
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2010-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
ustalenia czasu, w jakim przedszkola prowadzone przez Gminę Sulęcin świadczą bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz wysokość opłat za świadczenia realizowane w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych
Nr aktu prawnego
III/18/10
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2007-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
diet dla sołtysów i przewodniczącego miejscowości
Nr aktu prawnego
XII/69/07
Status
Nieobowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2010-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie.
Nr aktu prawnego
III/20/10
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2004-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie
Nr aktu prawnego
XIX/149/04
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji