ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2019-03-04
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Małuszów
Nr aktu prawnego
VII/63/19
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2019-03-04
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Grochowo
Nr aktu prawnego
VII/62/19
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2019-03-04
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Drogomin
Nr aktu prawnego
VII/61/19
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2019-03-04
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwe Długoszyn
Nr aktu prawnego
VII/60/19
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2019-03-04
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Brzeźno
Nr aktu prawnego
VII/59/19
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2019-03-04
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
Nr aktu prawnego
VII/58/19
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2019-03-04
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Nr aktu prawnego
VII/57/19
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2019-02-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Sulęcin pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na pokrycie planowanego deficytu budżetu
Nr aktu prawnego
VI/56/19
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2019-02-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
upoważnienia Burmistrza Sulęcina do złożenia wniosku o zwiększenie dofinansowania projektu pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin" ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia o koszcie wyższym, niż wynikający ze Studium Wykonalności złożonego wraz z wnioskiem o dofinasowanie projektu oraz akceptacji wpływu zwiększenia kosztu projektu na wysokość prognozowanych taryf oraz ewentualnych dopłat do taryf.
Nr aktu prawnego
VI/55/19
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zażalenia na postanowienie organu regulacyjnego z dnia 18 stycznia 2019 roku.
Nr aktu prawnego
V/54/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji