ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2019-02-05 Zarządzenie w sprawie ponownego wydzierżawienia na okres 10 lat, przez dotychczasowych dzierżawców części nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulęcin. OA.0050.12.2019 Obowiązujący
62 2019-01-30 Zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r. OA.0050.10.2019 Obowiązujący
63 2019-01-28 Uchwała zażalenia na postanowienie organu regulacyjnego z dnia 18 stycznia 2019 roku. V/54/19 Obowiązujący
64 2019-01-28 Uchwała skargi na przewlekłość postępowania urzędników Urzędu Miasta i Gminy wraz z Burmistrzem V/53/19 Obowiązujący
65 2019-01-28 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 -2034 V/52/19 Obowiązujący
66 2019-01-28 Uchwała szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty. V/51/19 Obowiązujący
67 2019-01-28 Uchwała statutu Sołectwa Ostrów V/50/19 Obowiązujący
68 2019-01-28 Uchwała statutu sołectwa Żubrów V/49/19 Obowiązujący
69 2019-01-28 Uchwała statutu sołectwa Zarzyń V/48/19 Obowiązujący
70 2019-01-28 Uchwała statutu Sołectwa Wielowieś V/47/19 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu