ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2008-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XXI/137/08
Status
Zmieniony
Lp: 62
Data podjęcia
2004-04-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
uznania za pomniki przyrody
Nr aktu prawnego
XVII/142/04
Status
Zmieniony
Lp: 63
Data podjęcia
2003-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
ustalenia dla terenu Gminy Sulęcin liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
Nr aktu prawnego
VII/50/2003
Status
Nieobowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2019-05-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Brzeźno
Nr aktu prawnego
X/90/19
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2019-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.66.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2019-07-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2019 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Nr aktu prawnego
OA.0050.65.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2019-07-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
ponownego wydzierżawienia na okres 10 lat, przez dotychczasowych dzierżawców części nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulęcin.
Nr aktu prawnego
OA.0050.64.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2019-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 -2034
Nr aktu prawnego
OA.0050.63.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2019-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.62.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sulęcin.
Nr aktu prawnego
OA.0050.60.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji