ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
1998-06-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
powołania zakładu budżetowego pod nawą "Zakład Wodociągów i Kanalizacji Miasta i Gminy Sulęcin"
Nr aktu prawnego
XL/249/98
Status
Zmieniony
Lp: 62
Data podjęcia
2009-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sulęcin, pomiędzy ulicami Poznańska – Jana Paska
Nr aktu prawnego
XXXV/210/09
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2008-05-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin – teren położony w rejonie ul. Lipowej i w obrębie Żubrów
Nr aktu prawnego
XX/130/08
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2009-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sulęcina na lata 2009- 2032
Nr aktu prawnego
XXX/178/09
Status
Zmieniony
Lp: 65
Data podjęcia
1997-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
powołania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sulęcinie
Nr aktu prawnego
XXXIV/207/97
Status
Zmieniony
Lp: 66
Data podjęcia
2005-12-02
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
udzielenia zgody na stosowanie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXIII/273/05
Status
Uchylony
Lp: 67
Data podjęcia
2009-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Wielowieś i Zarzyń
Nr aktu prawnego
XXXIII/193/09
Status
Zmieniony
Lp: 68
Data podjęcia
2015-11-03
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zasad wnoszenia, zbywania i cofania udziałów i akcji przez Burmistrza Sulęcina
Nr aktu prawnego
XXXI/260/05
Status
Zmieniony
Lp: 69
Data podjęcia
2005-11-03
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
XXXI/258/05
Status
Zmieniony
Lp: 70
Data podjęcia
2001-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
przyjęcia Strategii zrównoważonego rozwoju gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
XXIX/236/2001
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji