ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2018-12-20 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz w sprawie określenia warunków zwrotu wydatków za przyznaną pomoc w ramach przedmiotowego programu III/21/18 Obowiązujący
62 2018-12-20 Uchwała w sprawie uchwalenia Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III/20/18 Obowiązujący
63 2018-12-20 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok III/19/18 Obowiązujący
64 2018-12-20 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin w obrębie Długoszyn w rejonie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych III/18/18 opublikowany - oczekujący na wejście w życie
65 2018-11-27 Uchwała w sprawie powołania radnego do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Infrastruktury i Gospodarki Rady Miejskiej w Sulęcinie II/17/18 Obowiązujący
66 2018-11-27 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 -2028 II/16/18 Obowiązujący
67 2018-11-27 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 II/15/18 Obowiązujący
68 2018-11-27 Uchwała w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 II/14/18 opublikowany - oczekujący na wejście w życie
69 2018-11-27 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy - drodze wewnętrznej w miejscowości Ostrów II/13/18 opublikowany - oczekujący na wejście w życie
70 2018-11-19 Uchwała w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Sulęcina I/12/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu