ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2004-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
określenia zasad udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XXIII/195/04
Status
Nieobowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2008-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XXI/137/08
Status
Zmieniony
Lp: 73
Data podjęcia
2004-04-01
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
uznania za pomniki przyrody
Nr aktu prawnego
XVII/142/04
Status
Zmieniony
Lp: 74
Data podjęcia
2003-04-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
ustalenia dla terenu Gminy Sulęcin liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
Nr aktu prawnego
VII/50/2003
Status
Nieobowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2019-05-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie statutu sołectwa Brzeźno
Nr aktu prawnego
X/90/19
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sulęcinie
Nr aktu prawnego
XIII/128/19
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i nauczyciela przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych pracującego z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i młodsze.
Nr aktu prawnego
XIII/127/19
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
udzielania stypendiów dla uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Sulęcin
Nr aktu prawnego
XIII/126/19
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Sulęcin
Nr aktu prawnego
XIII/125/19
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
Nr aktu prawnego
XIII/124/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji