ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2016-12-19 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 -2030 XXXI/195/16 Obowiązujący
82 2016-12-19 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 XXXI/194/16 Zmieniony
83 2016-12-19 Uchwała o zmianie uchwały w sprawie czasu w jakim przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sulęcin świadczą bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w tych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych XXXI/193/16 Uchylony
84 2016-12-12 Uchwała w sprawie ustalenia dopłat dla odbiorców indywidualnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków XXX/192/16 Obowiązujący
85 2016-12-12 Uchwała w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o. XXX/191/16 Obowiązujący
86 2016-12-12 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej XXX/190/16 Obowiązujący
87 2016-11-28 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 XXIX/189/16 Obowiązujący
88 2016-11-28 Uchwała w sprawie skargi na Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sulęcinie XXIX/188/16 Obowiązujący
89 2016-11-28 Uchwała w sprawie diet dla sołtysów i przewodniczącego miejscowości XXIX/187/16 Obowiązujący
90 2016-11-28 Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Sulęcin XXIX/186/16 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu