ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Wielowsi wraz z wyposażeniem” finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Nr aktu prawnego
XIII/119/19
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sulęcin oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Trzebów” finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Nr aktu prawnego
XIII/118/19
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa targowiska w Sulęcinie” finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Nr aktu prawnego
XIII/117/19
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
Nr aktu prawnego
XIII/116/19
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XIII/115/19
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-06-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.59.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sulęcina
Nr aktu prawnego
XII/114/19
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulęcin za 2018 rok.
Nr aktu prawnego
XII/113/19
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
udzielenia Burmistrzowi Sulęcina wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XII/112/19
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-06-11
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego wraz z udziałem w prawie własności gruntu z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcy.
Nr aktu prawnego
OA.0050.58.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji