ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-02-13 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska na rok 2017 XXXIV/217/17 Obowiązujący
82 2017-02-13 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury i Gospodarki na rok 2017 XXXIV/216/17 Obowiązujący
83 2017-02-13 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2017 XXXIV/215/17 Obowiązujący
84 2017-02-13 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta i gminy Sulęcin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. XXXIV/214/17 Obowiązujący
85 2017-02-13 Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego XXXIV/213/17 Obowiązujący
86 2017-02-13 Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sulęcin, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia XXXIV/212/17 Unieważniony
87 2017-02-13 Uchwała w sprawie powołania spółdzielni socjalnej z siedzibą w Lubniewicach XXXIV/211/17 Obowiązujący
88 2017-01-10 Uchwała w sprawie zmiany opisu granic okręgu wyborczego nr 9 miasta i gminy Sulęcin XXXIII/210/17 Obowiązujący
89 2017-01-10 Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Sulęcina do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II- Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. " Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin" i założonych w nim planów taryfowych wraz z prognozą dopłat do taryf XXXIII/209/17 Obowiązujący
90 2017-01-10 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2030 XXXIII/208/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu