ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-06-26 Uchwała w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w mieście Sulęcin, obręb 47 w rejonie osiedla „Słoneczne II” XXXVIII/245/17 Obowiązujący
82 2017-06-26 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację inwestycji pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie w km ok. 52+329,00” XXXVIII/244/17 Obowiązujący
83 2017-06-26 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 XXXVIII/243/17 Obowiązujący
84 2017-06-26 Uchwała sprawie zmiany uchwały Nr VII/36/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2015-2020 XXXVIII/242/17 Obowiązujący
85 2017-06-26 Uchwała w sprawie powołania Sulęcińskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu XXXVIII/241/17 Obowiązujący
86 2017-05-25 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sulęcina XXXVII/240/17 Obowiązujący
87 2017-05-25 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulęcin za 2016 rok XXXVII/239/17 Obowiązujący
88 2017-05-25 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. XXXVII/238/17 Obowiązujący
89 2017-05-25 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 -2030 XXXVII/237/17 Obowiązujący
90 2017-05-25 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 XXXVII/236/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu