ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-09-28 Uchwała w sprawie uzgodnienie prac wykonywanych na potrzeby ochrony pomnika przyrody XLI/253/17 Obowiązujący
82 2017-09-28 Uchwała w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania XLI/252/17 Obowiązujący
83 2017-09-04 Uchwała w sprawie podjęcia uchwały intencyjnej o partnerstwie w realizacji zadania pn. „ Przebudowa drogi ojewódzkiej nr 137- ul. Emilii Plater w Sulęcinie”. XL/251/17 Obowiązujący
84 2017-07-12 Uchwała w sprawie skargi na Burmistrza Sulęcina XXXIX/250/17 Obowiązujący
85 2017-07-12 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sulęcin w rejonie ul. Młynarskiej XXXIX/249/17 Obowiązujący
86 2017-07-12 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin w rejonie ośrodka „Kormoran” XXXIX/248/17 Obowiązujący
87 2017-07-12 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin dla terenu położonego w rejonie ul. Lipowej i w obrębie Żubrów XXXIX/247/17 Obowiązujący
88 2017-06-26 Uchwała w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sulęcin XXXVIII/246/17 Obowiązujący
89 2017-06-26 Uchwała w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w mieście Sulęcin, obręb 47 w rejonie osiedla „Słoneczne II” XXXVIII/245/17 Obowiązujący
90 2017-06-26 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację inwestycji pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie w km ok. 52+329,00” XXXVIII/244/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu