ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-07-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
ponownego wydzierżawienia na okres 10 lat, przez dotychczasowych dzierżawców części nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulęcin.
Nr aktu prawnego
OA.0050.64.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 -2034
Nr aktu prawnego
OA.0050.63.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.62.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sulęcin.
Nr aktu prawnego
OA.0050.60.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.61.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sulęcinie
Nr aktu prawnego
XIII/128/19
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i nauczyciela przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych pracującego z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i młodsze.
Nr aktu prawnego
XIII/127/19
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
udzielania stypendiów dla uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Sulęcin
Nr aktu prawnego
XIII/126/19
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Sulęcin
Nr aktu prawnego
XIII/125/19
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
Nr aktu prawnego
XIII/124/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji