ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-10-05 Uchwała o uchyleniu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin w obrębie Długoszyn w rejonie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych LIX/342/18 opublikowany - oczekujący na wejście w życie
2 2018-09-26 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 -2028 LVIII/341/18 Obowiązujący
3 2018-09-26 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 LVIII/340/18 Obowiązujący
4 2018-09-26 Uchwała w sprawie przyjęcia dotacji z Gminy Krzeszyce na realizację zadania pn. Budowa przepustu na Kanale Muszkowieckim w Trzebowie LVIII/339/18 Obowiązujący
5 2018-09-26 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/252/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania LVIII/338/18 opublikowany - oczekujący na wejście w życie
6 2018-09-26 Uchwała w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Sulęcin" LVIII/337/18 Obowiązujący
7 2018-09-26 Uchwała w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Sulęcin" LVIII/336/18 Obowiązujący
8 2018-09-26 Uchwała w sprawie przyjęcia projektu nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu LVIII/335/18 Obowiązujący
9 2018-09-26 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin w obrębie Długoszyn w rejonie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych LVIII/334/18 Uchylony
10 2018-08-20 Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sulęcin LVI/333/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu