ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-09-04 Uchwała w sprawie podjęcia uchwały intencyjnej o partnerstwie w realizacji zadania pn. „ Przebudowa drogi ojewódzkiej nr 137- ul. Emilii Plater w Sulęcinie”. XL/251/17 Obowiązujący
2 2017-07-12 Uchwała w sprawie skargi na Burmistrza Sulęcina XXXIX/250/17 Obowiązujący
3 2017-07-12 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sulęcin w rejonie ul. Młynarskiej XXXIX/249/17 Obowiązujący
4 2017-07-12 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin w rejonie ośrodka „Kormoran” XXXIX/248/17 Obowiązujący
5 2017-07-12 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin dla terenu położonego w rejonie ul. Lipowej i w obrębie Żubrów XXXIX/247/17 Obowiązujący
6 2017-06-26 Uchwała w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sulęcin XXXVIII/246/17 Obowiązujący
7 2017-06-26 Uchwała w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w mieście Sulęcin, obręb 47 w rejonie osiedla „Słoneczne II” XXXVIII/245/17 Obowiązujący
8 2017-06-26 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację inwestycji pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 137 w m. Trzemeszno Lubuskie w km ok. 52+329,00” XXXVIII/244/17 Obowiązujący
9 2017-06-26 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 XXXVIII/243/17 Obowiązujący
10 2017-06-26 Uchwała sprawie zmiany uchwały Nr VII/36/15 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Sulęcin na lata 2015-2020 XXXVIII/242/17 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu