ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-01-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
utworzenia ośrodka wsparcia Dzienny Dom "Senior+" oraz włączenia go w strukturę Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie
Nr aktu prawnego
XXI/191/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-01-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Nr aktu prawnego
XXI/190/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobku utworzonym przez Gminę Sulęcin.
Nr aktu prawnego
XXI/189/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2020 r.
Nr aktu prawnego
XXI/188/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Sulęcin za pomocą innego instrumentu płatniczego
Nr aktu prawnego
XX/187/19
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
XX/186/19
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2034
Nr aktu prawnego
XX/185/19
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
Nr aktu prawnego
XX/184/19
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 -2034
Nr aktu prawnego
XX/183/19
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
Nr aktu prawnego
XX/182/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji