ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
Nr aktu prawnego
XIV/147/19
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
Nr aktu prawnego
XIV/146/19
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań
Nr aktu prawnego
XIV/145/19
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokość stawek procentowych bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Sulęcin.
Nr aktu prawnego
XIV/144/19
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
XIV/143/19
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu sołectwa Żubrów
Nr aktu prawnego
XIV/142/19
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu sołectwa Zarzyń
Nr aktu prawnego
XIV/141/19
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu sołectwa Wielowieś
Nr aktu prawnego
XIV/140/19
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu sołectwa Tursk
Nr aktu prawnego
XIV/139/19
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-07-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu sołectwa Trzemeszno Lubuskie
Nr aktu prawnego
XIV/138/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji