ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-04-18 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów IX/81/19 Obowiązujący
2 2019-03-25 Uchwała przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2019 r. VIII/80/19 Obowiązujący
3 2019-03-25 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych VIII/79/19 Obowiązujący
4 2019-03-25 Uchwała zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 VIII/78/19 Obowiązujący
5 2019-03-04 Uchwała wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin CZG- 12 w Długoszynie VII/77/19 Obowiązujący
6 2019-03-04 Uchwała szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior +" w Sulęcinie VII/76/19 Obowiązujący
7 2019-03-04 Uchwała przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Sulęcin. VII/75/19 Obowiązujący
8 2019-03-04 Uchwała uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierającej naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Sulęcin. VII/74/19 Obowiązujący
9 2019-03-04 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 -2034 VII/73/19 Obowiązujący
10 2019-03-04 Uchwała zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Żubrów VII/72/19 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu