ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia wkładów do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o. w zamian za nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym.
Nr aktu prawnego
OA.0050.68A.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności gruntu z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcom
Nr aktu prawnego
OA.0050.71.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-07-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.69.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
wniesienia wkładów do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o. w zamian za nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym.
Nr aktu prawnego
OA.0050.68.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-07-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Sulęcin.
Nr aktu prawnego
OA.0050.67.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.66.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-07-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2019 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Nr aktu prawnego
OA.0050.65.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-07-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
ponownego wydzierżawienia na okres 10 lat, przez dotychczasowych dzierżawców części nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulęcin.
Nr aktu prawnego
OA.0050.64.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 -2034
Nr aktu prawnego
OA.0050.63.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.62.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji