ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-11-27 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 XLIV/275/17 Obowiązujący
2 2017-11-27 Oświadczenie w sprawie utworzenia Lubuskiego Euro-Klastra Energii XLIV/274/17 Obowiązujący
3 2017-11-27 Uchwała w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji - "LUBUSKIE LOWE" w Gminie Sulęcin XLIV/273/17 Obowiązujący
4 2017-11-27 Uchwała w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 XLIV/272/17 opublikowany - oczekujący na wejście w życie
5 2017-11-27 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XLIV/271/17 opublikowany - oczekujący na wejście w życie
6 2017-11-27 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin w obrębie Długoszyn w rejonie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych XLIV/270/17 Obowiązujący
7 2017-10-23 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Sulęcin w ośmioletnią szkołę podstawową. XLIII/269/17 Obowiązujący
8 2017-10-23 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Sulęcin w ośmioletnią szkołę podstawową. XLIII/268/17 Obowiązujący
9 2017-10-23 Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Sulęcin w ośmioletnią szkołę podstawową. XLIII/267/17 Obowiązujący
10 2017-10-23 Uchwała w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/227/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego XLIII/266/17 opublikowany - oczekujący na wejście w życie

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie