ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-04-18 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów IX/81/19 Obowiązujący
2 2019-04-16 Zarządzenie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, nieruchomości gruntowych i pomieszczenia biurowego, stanowiących własność Gminy Sulęcin. OA.0050.44.2019 Obowiązujący
3 2019-04-09 Zarządzenie przeznaczenia do bezprzetargowego użyczenia na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulęcin. OA.0050.43.2019 Obowiązujący
4 2019-04-08 Zarządzenie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2019 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu OA.0050.42.2019 Obowiązujący
5 2019-03-29 Zarządzenie zmiany uchwały budżetowej na 2019r. OA.0050.41.2019 Obowiązujący
6 2019-03-29 Oświadczenie zmiany uchwały budżetowej na 2019r. OA.0050.40.2019 Obowiązujący
7 2019-03-27 Zarządzenie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu „Senior+” w Sulęcinie OA.0050.39.2019 Obowiązujący
8 2019-03-25 Uchwała przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2019 r. VIII/80/19 Obowiązujący
9 2019-03-25 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych VIII/79/19 Obowiązujący
10 2019-03-25 Uchwała zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 VIII/78/19 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie