ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
1 Formularz B 2018-02-02 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowie mieszalni olejów (napędowego, ciężkiego opałowego, bazowego i roślinnego) dla otrzymania oleju przemysłowego” na działce nr ewidencyjny 31 obręb 46 Sulęcin w miejscowości Sulęcin, przy ul. Lipowej 29a, gmina Sulęcin, powiat sulęciński, województwo lubuskie”.
2 Formularz B 2018-01-05 postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie mieszalni olejów (napędowego, ciężkiego opałowego, bazowego i roślinnego) dla otrzymania oleju przemysłowego” na działce nr ewidencyjny 31 obręb Sulęcin I w miejscowości Sulęcin przy ul. Lipowej 29a, gmina Sulęcin, powiat sulęciński, województwo lubuskie”.
3 Formularz B 2017-09-21 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z części socjalno-administracyjną, przepompowni pożarowej, zbiornika pożarowego, portierni, wiaty rowerowej, 4 wiat dla palących, zbiornika retencyjnego, parkingów, dróg wewnętrznych, placów, chodników wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 17/1 w Sulęcinie, obręb: 080704_4.0046 Sulęcin”
4 Formularz A 2017-09-11 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Budowie mieszalni olejów (napędowego, ciężkiego opałowego, bazowego i roślinnego) dla otrzymania oleju przemysłowego”.
5 Formularz B 2017-08-31 postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z części socjalno-administracyjną, przepompowni pożarowej, zbiornika pożarowego, portierni, wiaty rowerowej, 4 wiat dla palących, zbiornika retencyjnego, parkingów, dróg wewnętrznych, placów, chodników wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 17/1 w Sulęcinie, obręb: 080704_4.0046 Sulęcin”
6 Formularz A 2017-07-26 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Budowa hali produkcyjno-magazynowej z części socjalno-administracyjną, przepompowni pożarowej, zbiornika pożarowego, portierni, wiaty rowerowej, 4 wiat dla palących, zbiornika retencyjnego, parkingów, dróg wewnętrznych, placów, chodników wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 17/1 w Sulęcinie, obręb: 080704_4.0046 Sulęcin”
7 Formularz B 2017-03-31 postanowienia ozawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą „Budowa zakładu do produkcji środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Sulęcin – obszar wiejski, gmina Sulęcin, powiat sulęciński, województwo lubuskie” planowanego na terenie działki nr 7/4 obr. 0054 Żubrów, przy ul. Daszyńskiego w Sulęcinie.
8 Formularz B 2017-03-23 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji „Elektrownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1MW w Gminie Sulęcin”
9 Formularz B 2016-12-19 postanowienie dotyczące uzgodnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji „Elektrownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1MW w Gminie Sulęcin”
10 Formularz B 2016-12-15 postanowienia o obowiązku wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą „Budowa zakładu do produkcji środków poprawiających właściwości gleby w miejscowości Sulęcin – obszar wiejski, gmina Sulęcin, powiat sulęciński, województwo lubuskie” planowanego na terenie działki nr 7/4 obr. 0054 Żubrów, przy ul. Daszyńskiego w Sulęcinie.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu