ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
GMINA 37437
SAMORZĄD 25731
RADA MIEJSKA W SULĘCINIE 28161
VIII kadencja (2018-2023) 2933
Sesje 1682
Zawiadomienie o sesji Rady 7137
Realizacja sesji 7316
Imienne wykazy głosowań 1304
Komisje Rady 580
Terminy posiedzeń 9202
Komisja Rewizyjna 1204
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 245
Komisja Budżetu i Finansów 218
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 237
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 217
Realizacja posiedzeń 352
Komisja Rewizyjna 3699
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1154
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 515
Wspólne posiedzenia komisji 4261
Interpelacje i zapytania 10506
Dane kontaktowe radnych 973
PORTAL e-Sesja 0
Wyróżnienia/odznaczenia 346
„ZASŁUŻONY DLA GMINY SULĘCIN" 1685
„ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI SULĘCIŃSKIEJ” 1313
Archiwum (kadencja VI i VII) 6715
Skład personalny 1080
Sesje 259
Zawiadomienie o sesji Rady 17739
Protokoły z sesji 15527
Komisje rady 248
Terminy posiedzeń 16966
Komisja Rewizyjna 1747
Komisja Budżetu i Finansów 1429
Komisji Infrastruktury i Gospodarki 1427
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 999
Protokoły z posiedzeń komisji 225
Komisji Rewizyjnej 10173
Komisji Budżetu i Finansów 848
Komisji Infrastruktury i Gospodarki 1186
Komisji Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 211
Połączone posiedzenia komisji 10596
Komisji Budżetu i Gospodarki 1571
Komisji Spraw Społecznych 1930
Burmistrz Sulęcina 14336
Rady Sołeckie i Rada Miejscowości 10887
Młodzieżowa Rada Miejska 1307
Sulęcińska Rada Seniorów 3503
Urząd Miejski 92199
Podmioty gminy 17335
Jednostki organizacyjne 82239
Spółki prawa handlowego 24201
Instytucje kultury 22620
Akty zasadnicze 17425
Statut 12133
Regulamin organizacyjny 22016
Akty przedmiotowe 32625
Zarządzenia 14264
Zarządzenia Burmistrza (2019-2020r.) 227559
Zarządzenia Burmistrza (2018r.) 22228
Zarządzenia Burmistrza (2017r.) 31675
Zarządzenia Burmistrza (2016r.) 30767
Zarządzenia Burmistrza (2015r.) 48017
Zarządzenia Burmistrza (2014r.) 38016
Zarządzenia Burmistrza (2013r.) 60620
Zarządzenia Burmistrza (2012r.) 41279
Zarządzenia Burmistrza (2011r.) 165077
Zarządzenia Burmistrza (2010r.) 143290
Uchwały 1246033
Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych 7826
Oświadczenia 224678
Raport o Stanie Gminy 591
BUDŻET I MAJĄTEK 1505
Budżet Gminy 382
Budżet 351
Projekt oraz uchwała budżetowa na dany rok 3541
Sprawozdania oraz informacje dotyczące wykonania budżetu gminy 4339
Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy 964
Wieloletnia Prognoza Finansowa 523
Opinie RIO 19556
Sprawozdania finansowe i budżetowe 446
Sprawozdania finansowe i budżetowe za 2019 r. 1196
Sprawozdania finansowe za 2018 r. 3817
Sprawozdania finansowe za 2017 r. 2754
Sprawozdania finansowe za 2016 r. 2934
Sprawozdania finansowe za 2015 r. 3518
Sprawozdania finansowe za 2014 r. 2510
Sprawozdania finansowe za 2013 r. 2723
Sprawozdania finansowe za 2012 r. 4360
Sprawozdania finansowe za 2011 r. 4097
Sprawozdania finansowe za 2010 r. 3294
Sprawozdania finansowe za 2009 r. 958
Sprawozdania finansowe za 2008 r. 796
Udzielone poręczenia, pomoc publiczna i ulgi 3999
Budżet obywatelski 1023
Majątek Gminy 279
informacja o stanie mienia 2225
INFORMACJE Z URZĘDU MIEJSKIEGO 45300
Oświata [informacje] 50513
Ogłoszenia o naborze 453733
Organizacje pozarządowe 185265
Oświadczenia majątkowe 1086455
Oferty inwestycyjne 4570
Rejestr Instytucji Kultury 11243
REJESTR ŻŁOBKÓW i KLUBÓW DZIECIĘCYCH 62
OBWIESZCZENIA BURMISTRZA 11924
Zagospodarowanie przestrzenne 24057
Obwieszczenia 2019 2214
Obwieszczenia 2018 3996
Obwieszczenia 2017 3264
Obwieszczenia 2016 2901
Obwieszczenia IZiG 4246
Inwestycje celu publicznego 117849
Obwieszczenia 2019 9755
Obwieszczenia 2018 9375
Obwieszczenia wcześniejsze 32760
Środowiskowe uwarunkowania 21018
Łowiectwo 11229
Rejestr informacji o środowisku 124541
Pomoc publiczna i inne ulgi 17077
Gospodarka odpadami 38807
Informacje dla mieszkańców gminy 7
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2
Dane o podmiocie odbierającym i zagospodarowującym odpady 9
Rejestr działalności regulowanej 168
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 0
Informacja o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta Sulęcin 2
Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów 2
Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych 2
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sulęcin 0
Informacja o osiągniętych przez Gminę Sulęcin oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 5
Wykaz zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 0
Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców 0
Azbest 4644
Bezpłatna pomoc prawna w Sulęcinie 7892
Tablica informacyjna 7830
Załatwianie spraw 24732
Podatki i opłaty 74736
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25361
Działalność gospodarcza 9541
Opieka społeczna 42761
Sprawy obywatelskie 2209
Urząd Stanu Cywilnego 0
Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego 1
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 0
RODO 2456
Elektroniczna skrzynka podawcza 19961
Zamówienia publiczne 443707
Informacje 6945
Przetargi 333590
Przetargi jednostek 69020
2018 35305
2017 42672
2016 42132
2015 17950
2014 26582
2013 39771
2012 30880
2011 21957
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 5583
2016 12780
2017 31131
2018 22158
Zamówienia rok 2019 20513
Ogłoszenia 12470
SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA 38090
Sprzedaż nieruchomiści 46002
Sprzedaż nieruchomości 2020 168
Sprzedaż nieruchomości 2019 17304
Sprzedaż nieruchomości 2018 30771
Sprzedaż nieruchomości 2016 80960
Sprzedaż nieruchomości 2017 38221
Sprzedaż nieruchomości 2015 76800
Sprzedaż nieruchomości 2014 99347
Sprzedaż nieruchomości 2013 82324
Sprzedaż nieruchomości 2012 39378
Sprzedaż mienia 245
Sprzedaż mienia 2019 3246
Sprzedaż mienia 2020 340
Dzierżawy 10766
Dzierżawy 2013 3223
Informacja o stanie mienia komunalnego 3438
Sprawozdania i Opinie RIO 20781
Sprawozdania 32027
Petycje 23810
Petycje ROK 2019 1634
Petycje ROK 2018 842
Petycje ROK 2017 995
Petycje ROK 2016 2055
Informacja publiczna nieudostępniona w BIP 2149
WYBORY I REFERENDA 40383
Wybory samorządowe 1980
2018 20287
2018 Informacje z PKW 1817
2017 8312
Wybory do Sejmu i Senatu RP 16244
Referenda 16339
Wybory prezydenckie 22114
Wybory ławników 12939
Wybory sołtysów i rad sołeckich 13070
Informacja o rejestrze wyborców 4210
Wybory do Parlamentu Europejskiego 6058

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3045082
Redakcja biuletynu 12632
Mapa serwisu 9340
Statystyki 9719
Kanały RSS 7782
Kontakt 90786
« powrót do poprzedniej strony