ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
GMINA 30471
SAMORZĄD 22230
RADA MIEJSKA W SULĘCINIE 20895
VIII kadencja (2018-2023) 479
Sesje 253
Zawiadomienie o sesji Rady 343
Realizacja sesji 251
Imienne wykazy głosowań 109
Komisje Rady 108
Terminy posiedzeń 134
Komisja Rewizyjna 61
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 33
Komisja Budżetu i Finansów 28
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 26
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 21
Realizacja posiedzeń 43
Wspólne posiedzenia komisji 96
Interpelacje i zapytania 193
PORTAL e-Sesja 0
Wyróżnienia/odznaczenia 120
„ZASŁUŻONY DLA GMINY SULĘCIN" 244
„ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI SULĘCIŃSKIEJ” 190
Archiwum (kadencja VI i VII) 538
Skład personalny 71
Sesje 46
Zawiadomienie o sesji Rady 1114
Protokoły z sesji 1060
Komisje rady 41
Terminy posiedzeń 786
Komisja Rewizyjna 142
Komisja Budżetu i Finansów 135
Komisji Infrastruktury i Gospodarki 111
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 71
Protokoły z posiedzeń komisji 37
Komisji Rewizyjnej 630
Komisji Budżetu i Finansów 59
Komisji Infrastruktury i Gospodarki 68
Komisji Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 25
Połączone posiedzenia komisji 499
Komisji Budżetu i Gospodarki 103
Komisji Spraw Społecznych 112
Burmistrz Sulęcina 11770
Rady Sołeckie i Rada Miejscowości 930
Młodzieżowa Rada Miejska 204
Sulęcińska Rada Seniorów 598
Urząd Miejski 76314
Podmioty gminy 14974
Jednostki organizacyjne 65440
Spółki prawa handlowego 16150
Instytucje kultury 17429
Akty zasadnicze 15117
Statut 10134
Regulamin organizacyjny 16553
Akty przedmiotowe 27639
Zarządzenia 11725
Zarządzenia Burmistrza (2019r.) 23
Zarządzenia Burmistrza (2018r.) 6042
Zarządzenia Burmistrza (2017r.) 15399
Zarządzenia Burmistrza (2016r.) 18240
Zarządzenia Burmistrza (2015r.) 34160
Zarządzenia Burmistrza (2014r.) 27366
Zarządzenia Burmistrza (2013r.) 45317
Zarządzenia Burmistrza (2012r.) 29912
Zarządzenia Burmistrza (2011r.) 124897
Zarządzenia Burmistrza (2010r.) 107140
Uchwały 833706
Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych 6703
Oświadczenia 6550
BUDŻET I MAJĄTEK 131
Budżet Gminy 34
Budżet 30
Projekt oraz uchwała budżetowa na dany rok 145
Sprawozdania oraz informacje dotyczące wykonania budżetu gminy 115
Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy 30
Wieloletnia Prognoza Finansowa 21
Opinie RIO 276
Sprawozdania finansowe 24
Sprawozdania finansowe za 2018 r. 132
Sprawozdania finansowe za 2017 r. 79
Sprawozdania finansowe za 2016 r. 83
Sprawozdania finansowe za 2015 r. 92
Sprawozdania finansowe za 2014 r. 70
Sprawozdania finansowe za 2013 r. 59
Sprawozdania finansowe za 2012 r. 117
Sprawozdania finansowe za 2011 r. 85
Sprawozdania finansowe za 2010 r. 85
Sprawozdania finansowe za 2009 r. 29
Sprawozdania finansowe za 2008 r. 24
Udzielone poręczenia, pomoc publiczna i ulgi 43
Budżet obywatelski 9
Majątek Gminy 9
informacja o stanie mienia 46
INFORMACJE Z URZĘDU MIEJSKIEGO 43125
Oświata [informacje] 36491
Ogłoszenia o naborze 310046
Organizacje pozarządowe 133632
Oświadczenia majątkowe 831963
Oferty inwestycyjne 4215
Rejestr Instytucji Kultury 9282
OBWIESZCZENIA BURMISTRZA 9505
Zagospodarowanie przestrzenne 18707
Obwieszczenia 2019 19
Obwieszczenia 2018 1640
Obwieszczenia 2017 1341
Obwieszczenia 2016 1108
Obwieszczenia IZiG 1939
Inwestycje celu publicznego 87005
Obwieszczenia 2019 112
Obwieszczenia 2018 350
Obwieszczenia wcześniejsze 452
Środowiskowe uwarunkowania 7400
Łowiectwo 788
Rejestr informacji o środowisku 89964
Pomoc publiczna i inne ulgi 13590
Gospodarka odpadami 26457
Azbest 1735
Bezpłatna pomoc prawna w Sulęcinie 5305
Tablica informacyjna 1310
Załatwianie spraw 20882
Podatki i opłaty 54527
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19865
Działalność gospodarcza 8030
Opieka społeczna 35172
Sprawy obywatelskie 2209
Urząd Stanu Cywilnego 0
Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego 1
Elektroniczna skrzynka podawcza 17437
Zamówienia publiczne 322452
Informacje 4326
Przetargi 230098
Przetargi jednostek 63129
2018 17917
2017 30778
2016 31664
2015 14553
2014 20824
2013 32485
2012 25518
2011 17831
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 4262
2016 10688
2017 18645
2018 11473
Ogłoszenia 5113
Nieruchomości 32292
Sprzedaż 38152
Sprzedaż nieruchomości 2019 42
Sprzedaż nieruchomości 2018 12096
Sprzedaż nieruchomości 2016 53889
Sprzedaż nieruchomości 2017 23358
Sprzedaż nieruchomości 2015 54023
Sprzedaż nieruchomości 2014 78289
Sprzedaż nieruchomości 2013 65736
Sprzedaż nieruchomości 2012 32295
Dzierżawy 9687
Dzierżawy 2013 2861
Informacja o stanie mienia komunalnego 1927
Sprawozdania i Opinie RIO 17412
Sprawozdania 25232
Petycje 16743
Informacja publiczna nieudostępniona w BIP 665
WYBORY I REFERENDA 35419
Wybory samorządowe 1493
2018 8379
2018 Informacje z PKW 1343
2017 1375
Wybory do Sejmu i Senatu RP 10890
Referenda 12239
Wybory prezydenckie 17053
Wybory ławników 8826
Wybory sołtysów i rad sołeckich 5434
Informacja o rejestrze wyborców 2973
BIP - Archiwalny 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2006066
Redakcja biuletynu 11873
Mapa serwisu 8571
Statystyki 8982
Kanały RSS 7175
Kontakt 72441

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie