Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
GMINA 35355
SAMORZĄD 24767
RADA MIEJSKA W SULĘCINIE 25990
VIII kadencja (2018-2023) 2220
Sesje 1260
Zawiadomienie o sesji Rady 4515
Realizacja sesji 4592
Imienne wykazy głosowań 917
Komisje Rady 429
Terminy posiedzeń 5067
Komisja Rewizyjna 861
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 168
Komisja Budżetu i Finansów 148
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 160
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 155
Realizacja posiedzeń 243
Komisja Rewizyjna 1829
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 497
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 267
Wspólne posiedzenia komisji 2455
Interpelacje i zapytania 6780
Dane kontaktowe radnych 649
PORTAL e-Sesja 0
Wyróżnienia/odznaczenia 271
„ZASŁUŻONY DLA GMINY SULĘCIN" 1239
„ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI SULĘCIŃSKIEJ” 964
Archiwum (kadencja VI i VII) 4927
Skład personalny 729
Sesje 184
Zawiadomienie o sesji Rady 12875
Protokoły z sesji 11144
Komisje rady 168
Terminy posiedzeń 11925
Komisja Rewizyjna 1273
Komisja Budżetu i Finansów 994
Komisji Infrastruktury i Gospodarki 1024
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 732
Protokoły z posiedzeń komisji 163
Komisji Rewizyjnej 7217
Komisji Budżetu i Finansów 598
Komisji Infrastruktury i Gospodarki 830
Komisji Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 139
Połączone posiedzenia komisji 7567
Komisji Budżetu i Gospodarki 1102
Komisji Spraw Społecznych 1340
Burmistrz Sulęcina 13491
Rady Sołeckie i Rada Miejscowości 7582
Młodzieżowa Rada Miejska 923
Sulęcińska Rada Seniorów 2592
Urząd Miejski 88055
Podmioty gminy 16646
Jednostki organizacyjne 77668
Spółki prawa handlowego 21998
Instytucje kultury 21145
Akty zasadnicze 16763
Statut 11553
Regulamin organizacyjny 20686
Akty przedmiotowe 31074
Zarządzenia 13499
Zarządzenia Burmistrza (2019r.) 146875
Zarządzenia Burmistrza (2018r.) 17780
Zarządzenia Burmistrza (2017r.) 27378
Zarządzenia Burmistrza (2016r.) 27207
Zarządzenia Burmistrza (2015r.) 43995
Zarządzenia Burmistrza (2014r.) 35010
Zarządzenia Burmistrza (2013r.) 56558
Zarządzenia Burmistrza (2012r.) 38109
Zarządzenia Burmistrza (2011r.) 155196
Zarządzenia Burmistrza (2010r.) 134105
Uchwały 1140721
Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych 7432
Oświadczenia 148899
Raport o Stanie Gminy 300
BUDŻET I MAJĄTEK 1141
Budżet Gminy 253
Budżet 232
Projekt oraz uchwała budżetowa na dany rok 2207
Sprawozdania oraz informacje dotyczące wykonania budżetu gminy 2928
Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy 652
Wieloletnia Prognoza Finansowa 235
Opinie RIO 13165
Sprawozdania finansowe 279
Sprawozdania finansowe za 2019 r. 560
Sprawozdania finansowe za 2018 r. 2575
Sprawozdania finansowe za 2017 r. 1863
Sprawozdania finansowe za 2016 r. 1961
Sprawozdania finansowe za 2015 r. 2405
Sprawozdania finansowe za 2014 r. 1687
Sprawozdania finansowe za 2013 r. 1837
Sprawozdania finansowe za 2012 r. 2898
Sprawozdania finansowe za 2011 r. 2741
Sprawozdania finansowe za 2010 r. 2209
Sprawozdania finansowe za 2009 r. 623
Sprawozdania finansowe za 2008 r. 525
Udzielone poręczenia, pomoc publiczna i ulgi 2838
Budżet obywatelski 656
Majątek Gminy 189
informacja o stanie mienia 1540
INFORMACJE Z URZĘDU MIEJSKIEGO 44716
Oświata [informacje] 46060
Ogłoszenia o naborze 421021
Organizacje pozarządowe 171279
Oświadczenia majątkowe 1025182
Oferty inwestycyjne 4474
Rejestr Instytucji Kultury 10555
OBWIESZCZENIA BURMISTRZA 11208
Zagospodarowanie przestrzenne 22602
Obwieszczenia 2019 1721
Obwieszczenia 2018 3395
Obwieszczenia 2017 2770
Obwieszczenia 2016 2419
Obwieszczenia IZiG 3587
Inwestycje celu publicznego 109035
Obwieszczenia 2019 6011
Obwieszczenia 2018 6531
Obwieszczenia wcześniejsze 23234
Środowiskowe uwarunkowania 17142
Łowiectwo 7112
Rejestr informacji o środowisku 116740
Pomoc publiczna i inne ulgi 16069
Gospodarka odpadami 34800
Azbest 3589
Bezpłatna pomoc prawna w Sulęcinie 7103
Tablica informacyjna 5414
Załatwianie spraw 23555
Podatki i opłaty 68315
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23815
Działalność gospodarcza 9076
Opieka społeczna 40622
Sprawy obywatelskie 2209
Urząd Stanu Cywilnego 0
Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego 1
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 0
RODO 1435
Elektroniczna skrzynka podawcza 18998
Zamówienia publiczne 415013
Informacje 6167
Przetargi 309114
Przetargi jednostek 67454
2018 31143
2017 39897
2016 39237
2015 17038
2014 25031
2013 37770
2012 29466
2011 20794
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 5232
2016 12217
2017 28084
2018 19799
Zamówienia rok 2019 14117
Ogłoszenia 10083
SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA 36464
Sprzedaż nieruchomiści 43812
Sprzedaż nieruchomości 2019 11169
Sprzedaż nieruchomości 2018 25780
Sprzedaż nieruchomości 2016 73773
Sprzedaż nieruchomości 2017 34502
Sprzedaż nieruchomości 2015 70915
Sprzedaż nieruchomości 2014 94091
Sprzedaż nieruchomości 2013 77925
Sprzedaż nieruchomości 2012 37436
Sprzedaż mienia 113
Sprzedaż mienia 2019 1738
Dzierżawy 10415
Dzierżawy 2013 3093
Informacja o stanie mienia komunalnego 3015
Sprawozdania i Opinie RIO 19704
Sprawozdania 30231
Petycje 21931
Petycje ROK 2019 728
Petycje ROK 2018 403
Petycje ROK 2017 588
Petycje ROK 2016 1246
Informacja publiczna nieudostępniona w BIP 1619
WYBORY I REFERENDA 39320
Wybory samorządowe 1871
2018 17022
2018 Informacje z PKW 1683
2017 6300
Wybory do Sejmu i Senatu RP 15083
Referenda 15167
Wybory prezydenckie 20749
Wybory ławników 11134
Wybory sołtysów i rad sołeckich 10585
Informacja o rejestrze wyborców 3853
Wybory do Parlamentu Europejskiego 4463
BIP - Archiwalny 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2743433
Redakcja biuletynu 12347
Mapa serwisu 9113
Statystyki 9495
Kanały RSS 7582
Kontakt 84814