Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
GMINA 34078
SAMORZĄD 24224
RADA MIEJSKA W SULĘCINIE 24754
VIII kadencja (2018-2023) 1794
Sesje 1007
Zawiadomienie o sesji Rady 3232
Realizacja sesji 3320
Imienne wykazy głosowań 709
Komisje Rady 363
Terminy posiedzeń 3310
Komisja Rewizyjna 646
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 136
Komisja Budżetu i Finansów 124
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 134
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 124
Realizacja posiedzeń 196
Komisja Rewizyjna 1067
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 336
Komisja Infrastruktury i Gospodarki 150
Wspólne posiedzenia komisji 1734
Interpelacje i zapytania 4753
Dane kontaktowe radnych 467
PORTAL e-Sesja 0
Wyróżnienia/odznaczenia 232
„ZASŁUŻONY DLA GMINY SULĘCIN" 956
„ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI SULĘCIŃSKIEJ” 746
Archiwum (kadencja VI i VII) 3793
Skład personalny 558
Sesje 156
Zawiadomienie o sesji Rady 9712
Protokoły z sesji 8285
Komisje rady 138
Terminy posiedzeń 8668
Komisja Rewizyjna 944
Komisja Budżetu i Finansów 780
Komisji Infrastruktury i Gospodarki 766
Komisja Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 557
Protokoły z posiedzeń komisji 135
Komisji Rewizyjnej 5344
Komisji Budżetu i Finansów 455
Komisji Infrastruktury i Gospodarki 617
Komisji Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska 114
Połączone posiedzenia komisji 5496
Komisji Budżetu i Gospodarki 839
Komisji Spraw Społecznych 989
Burmistrz Sulęcina 13043
Rady Sołeckie i Rada Miejscowości 5530
Młodzieżowa Rada Miejska 703
Sulęcińska Rada Seniorów 2127
Urząd Miejski 85139
Podmioty gminy 16272
Jednostki organizacyjne 74983
Spółki prawa handlowego 20562
Instytucje kultury 20274
Akty zasadnicze 16406
Statut 11194
Regulamin organizacyjny 19190
Akty przedmiotowe 30244
Zarządzenia 13050
Zarządzenia Burmistrza (2019r.) 88994
Zarządzenia Burmistrza (2018r.) 15577
Zarządzenia Burmistrza (2017r.) 24129
Zarządzenia Burmistrza (2016r.) 24839
Zarządzenia Burmistrza (2015r.) 41383
Zarządzenia Burmistrza (2014r.) 33078
Zarządzenia Burmistrza (2013r.) 53527
Zarządzenia Burmistrza (2012r.) 35830
Zarządzenia Burmistrza (2011r.) 148835
Zarządzenia Burmistrza (2010r.) 128431
Uchwały 1071147
Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Szlaków Turystycznych 7242
Oświadczenia 95036
Raport o Stanie Gminy 156
BUDŻET I MAJĄTEK 930
Budżet Gminy 204
Budżet 183
Projekt oraz uchwała budżetowa na dany rok 1602
Sprawozdania oraz informacje dotyczące wykonania budżetu gminy 2135
Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy 484
Wieloletnia Prognoza Finansowa 161
Opinie RIO 9694
Sprawozdania finansowe 224
Sprawozdania finansowe za 2019 r. 313
Sprawozdania finansowe za 2018 r. 1843
Sprawozdania finansowe za 2017 r. 1380
Sprawozdania finansowe za 2016 r. 1418
Sprawozdania finansowe za 2015 r. 1707
Sprawozdania finansowe za 2014 r. 1243
Sprawozdania finansowe za 2013 r. 1363
Sprawozdania finansowe za 2012 r. 2129
Sprawozdania finansowe za 2011 r. 2001
Sprawozdania finansowe za 2010 r. 1633
Sprawozdania finansowe za 2009 r. 467
Sprawozdania finansowe za 2008 r. 395
Udzielone poręczenia, pomoc publiczna i ulgi 1984
Budżet obywatelski 461
Majątek Gminy 154
informacja o stanie mienia 1145
INFORMACJE Z URZĘDU MIEJSKIEGO 44301
Oświata [informacje] 43366
Ogłoszenia o naborze 398596
Organizacje pozarządowe 163364
Oświadczenia majątkowe 992932
Oferty inwestycyjne 4426
Rejestr Instytucji Kultury 10205
OBWIESZCZENIA BURMISTRZA 10700
Zagospodarowanie przestrzenne 21610
Obwieszczenia 2019 1432
Obwieszczenia 2018 3054
Obwieszczenia 2017 2413
Obwieszczenia 2016 2067
Obwieszczenia IZiG 3109
Inwestycje celu publicznego 103462
Obwieszczenia 2019 3919
Obwieszczenia 2018 4802
Obwieszczenia wcześniejsze 16158
Środowiskowe uwarunkowania 14385
Łowiectwo 5610
Rejestr informacji o środowisku 111480
Pomoc publiczna i inne ulgi 15426
Gospodarka odpadami 32838
Azbest 3135
Bezpłatna pomoc prawna w Sulęcinie 6652
Tablica informacyjna 4199
Załatwianie spraw 22882
Podatki i opłaty 65004
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22859
Działalność gospodarcza 8805
Opieka społeczna 39422
Sprawy obywatelskie 2209
Urząd Stanu Cywilnego 0
Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego 1
Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 0
RODO 929
Elektroniczna skrzynka podawcza 18597
Zamówienia publiczne 394110
Informacje 5764
Przetargi 292878
Przetargi jednostek 66312
2018 28430
2017 37819
2016 37644
2015 16474
2014 24110
2013 36498
2012 28542
2011 20115
Zamówienia publiczne do 30 000 euro 5059
2016 11835
2017 25825
2018 18302
Zamówienia rok 2019 9772
Ogłoszenia 8775
SPRZEDAŻ I DZIERŻAWA 35330
Sprzedaż nieruchomiści 42392
Sprzedaż nieruchomości 2019 7793
Sprzedaż nieruchomości 2018 22625
Sprzedaż nieruchomości 2016 69411
Sprzedaż nieruchomości 2017 31840
Sprzedaż nieruchomości 2015 67088
Sprzedaż nieruchomości 2014 90686
Sprzedaż nieruchomości 2013 75253
Sprzedaż nieruchomości 2012 36226
Sprzedaż mienia 35
Sprzedaż mienia 2019 569
Dzierżawy 10250
Dzierżawy 2013 3029
Informacja o stanie mienia komunalnego 2726
Sprawozdania i Opinie RIO 19057
Sprawozdania 29165
Petycje 20635
Petycje ROK 2019 414
Petycje ROK 2018 272
Petycje ROK 2017 386
Petycje ROK 2016 777
Informacja publiczna nieudostępniona w BIP 1407
WYBORY I REFERENDA 38127
Wybory samorządowe 1802
2018 14891
2018 Informacje z PKW 1624
2017 4883
Wybory do Sejmu i Senatu RP 13154
Referenda 14474
Wybory prezydenckie 19825
Wybory ławników 10559
Wybory sołtysów i rad sołeckich 8947
Informacja o rejestrze wyborców 3634
Wybory do Parlamentu Europejskiego 3116
BIP - Archiwalny 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2547833
Redakcja biuletynu 12228
Mapa serwisu 8986
Statystyki 9398
Kanały RSS 7495
Kontakt 81991