ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Strona główna

 
 
 
 
Urząd Miejski w Sulęcinie

ul. Lipowa 18
69-200 Sulęcin
tel.: (+48) 95-755-3601
tel.  (+48) 95-755-2122
adres e-mail: umig@sulecin.pl
 
Adresy skrytek ePUAP:
Skrytka Domyślna  /dgv0ps567t/skrytka
Skrytka ESP /dgv0ps567t/SkrytkaESP
 
GODZINY URZĘDOWANIA
poniedziałek
od godziny 7.30 do 16.30
wtorek – czwartek
od godziny 7.30 do 15.30
piątek
od godziny 7.30 do 14.30
 
Biuro ewidencji ludności i dowodów osobistych:
 
poniedziałek
od godziny 8.00 do 16.00
wtotek- czwatek
od godziny 7.30 do 14.30
piątek
od godziny 7.30 do 13.30
 
Dzień i godzinę należy wcześniej umówić.
Umawianie wizyty osobiście w Biurze Obsługi Interesanta lub telefonicznie 95 7770 900
 
KASA czynna:
poniedziałek
od godziny 7.30 do 15.00
wtorek – czwartek
od godziny 7.30 do 14.30
piątek
od godziny 7.30 do 14.00
 
NIP 596-00-10-632
REGON   210966697
konto:
 
Numery rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Sulęcinie w Banku PEKAO S.A.
Uwaga! Ze względu na zapewnienie bezpośredniej i szybkiej identyfikacji dokonywanych wpłat z tytułu podatków oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzone zostały indywidualne numery rachunków bankowych. W związku z powyższym, w przypadku otrzymania decyzji wymiarowej oraz pisemnej informacji dotyczącej indywidualnego rachunku bankowego za gospodarowanie odpadami, prosimy o dokonywanie wpłat z ww. tytułów na wskazane w ww. dokumentach numery kont.
1. Wpłaty z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego od środków transportowych
  • osoby fizyczne winny dokonywać na indywidualny rachunek bankowy, którego numer podany jest w decyzji wymiarowej;
w pozostałych przypadkach oraz w przypadku przelewu płatności z zagranicy w walucie obcej wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:
72 1240 3624 1111 0000 3063 3195
  • osoby prawne wpłat winny dokonywać na rachunek bankowy: 72 1240 3624 1111 0000 3063 3195
Uiszczając podatek przelewem na rachunek ogólny należy dokładnie wskazać tytuł płatności, tj. imię i nazwisko podatnika, nazwę podatku oraz okres (rok i rata).
 
2. Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy, którego numer jest podany w pisemnej informacji przesłanej do każdego podatnika po złożeniu deklaracji;
 
W pozostałych przypadkach oraz w przypadku przelewu płatności z zagranicy w walucie obcej wpłat należy dokonywać na ogólny rachunek bankowy służący do obsługi płatności związanych z gospodarką odpadami:
35 1240 3624 1111 0000 3063 3182.
 
Uiszczając opłatę przelewem na rachunek ogólny należy dokładnie wskazać tytuł płatności, tj. imię i nazwisko podatnika, nazwę nieruchomości, kod płatnika oraz okres (rok i rata).
 
3. Pozostałe wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy:
72 1240 3624 1111 0000 3063 3195
 
Uiszczając opłatę przelewem na rachunek ogólny należy dokładnie wskazać tytuł płatności, tj. imię i nazwisko osoby której dotyczy wpłata oraz czego dana płatność dotyczy.
 
UWAGA
Urząd Miejski dysponuje numeracją telefonów z przedziału
95-777-0900 do 95-777-0959
co oznacza, iż połączenia przychodzące z tej numeracji
są połączeniami z Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
 

Budżet obywatelski na 2019 rok