ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sprzedaż samochodów ZWiK Sulęcin (31.08.2012)

Informacja ogłoszona dnia 2012-08-31 10:43:25 przez Jan Dul

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sulęcin  31.08.2012r.
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI MIASTA I GMINY SULĘCIN
Ul.  Daszyńskiego 58, 69-200 Sulęcin
OGŁASZA   PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE ( licytacja)
w dniu 18.09.2012r. o godz. 10:00 do 11:00 ( co 15 minut) w budynku ZWiK MiG Sulęcin ul. Daszyńskiego 58 (Oczyszczalnia ścieków Sulęcin) na sprzedaż n/w samochodów
I.1. Samochód specjalny (asenizacyjny) DATHLER, Mercedes, 2628K
Rok produkcji  1983, Dopuszczalna masa całkowita  24 000 kg, Masa własna   19 775  kg
Napęd  6x4, Stan Licznika 477 725  km, Data I rej. 16-08-1983, Silnik rzędowy z zapłonem samoczynnym. Ilość cylindrów 6, Moc 168 kW,  Poj. Silnika 14517 cm3.
Pojazd wycofany z eksploatacji. Ważność badań technicznych – nieaktualne., ważność ubezpieczenia OC – do 06.10.2012r.
      Cena wywoławcza wynosi: 16 800,00 zł brutto
2. Samochód ciężarowy (asenizacyjny) Jelcz P622K
Rok produkcji  2000,  Dopuszczalna masa całkowita  16 000 kg, Masa własna z zabudową asenizacyjną  10600  kg, Napęd  6x2, Stan Licznika 664330  km, Data I rej. 20.11.2000, Silnik rzędowy z zapłonem samoczynnym, Ilość cylindrów 6, Moc 326 kW,  Poj. Silnika 11100 cm3
Pojazd wycofany z eksploatacji. Ważność badań technicznych – nieaktualne., ważność ubezpieczenia OC – do 26.01.2013r.
     Cena wywoławcza wynosi: 9 000,00 zł brutto
3. Samochód specjalny (asenizacyjny) Mercedes-Benz, 2628AK
Rok produkcji  1984, Dopuszczalna masa całkowita  24 000 kg, Masa własna  17 400  kg
Napęd  6x6, Stan Licznika 860 907  km, Data I rej. 07.05.1984, Silnik rzędowy z zapłonem samoczynnym. Ilość cylindrów 6, Moc 206 kW,  Poj. Silnika 14517 cm3
Pojazd wycofany z eksploatacji. Ważność badań technicznych – nieaktualne., ważność ubezpieczenia OC – do 24.05.2013r.
      Cena wywoławcza wynosi: 14 800,00 zł brutto
4. Samochód ciężarowy Liaz 110.830 (z zabudowaną ciśnieniową).
Rok produkcji  1988, Dopuszczalna masa całkowita  16 000 kg, Masa własna 9 700  kg
Napęd  4x2, Stan Licznika 61 700  km, Data I rej. 25.04.1988, Silnik rzędowy z zapłonem samoczynnym
Ilość cylindrów 6, Moc 224 kW,  Poj. Silnika 11 904 cm3.
Pojazd wycofany z eksploatacji. Ważność badań technicznych – nieaktualne., ważność ubezpieczenia OC – do 20.09.2012r.
     Cena wywoławcza wynosi: 8 200,00 zł brutto
II. Samochody można oglądać w ZWiK MiG Sulęcin  ul. Daszyńskiego 58 w Sulęcinie (Oczyszczalnia ścieków Sulęcin) informacje pod nr tel. 95 755 46 56  Pani Grażyna Szczepaniak-Chudzińska, w dni robocze w godzinach od 11 do 14-tej.
III. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Miasta i Gminy Sulęcin BANK  PEKAO S.A. I O/SULĘCIN Nr 07 1240 3624 1111 0000 3063 3977 w takim terminie aby najpóźniej w dniu 17 września 2012 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Zakładu.
      Na dowodzie wpłaty wadium należy dopisać nazwę samochodu.
IV. 1. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osoba reprezentująca inną osobę fizyczną lub prawną /również współmałżonka/, winna  okazać się stosownym pełnomocnictwem do reprezentowania. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika postępowania.
2. Minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1% z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.
V. Cena pojazdu, którą będzie zobowiązany zapłacić jej nabywca, zostanie ustalona w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu i wymagalna będzie w terminie poprzedzającym dzień zawarcia umowy sprzedaży.
      Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny  nabycia pojazdu, natomiast wadia wpłacone przez pozostałe osoby podlegają zwrotowi w terminie do 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na rachunki bankowe, z  których dokonano wpłat .
VI.1. Przeniesienie własności samochodu, wolnego od obciążeń, nastąpi w formie umowy sprzedaży,  sporządzonej na piśmie, w terminie do dnia 21 września 2012 r.     
     2. Ewentualne koszty związane z umową /opłata od czynności cywilnoprawnych/  ponosi nabywca pojazdu.
     3. Uchylenie się osoby, która wygra przetarg, od zawarcia umowy w terminie wskazanym w punktu 1, spowoduje odstąpienie organizatora przetargu od zawarcia umowy, z jednoczesnym przepadkiem wpłaconego wadium.
  VII. Zastrzeżenia i uwagi:
     1. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny oraz   zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. w takim przypadku sprzedawca dokona  niezwłocznie zwrotu wpłaconego Wadium.
     2. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu sprzedaży
 
Kierownik ZWiK
w Sulęcinie
Andrzej Wójcik
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-08-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-08-31 10:43:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jan Dul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-08-31 10:43:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jan Dul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-08-31 10:44:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3708 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony