ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Usługa wywozu nieczystości płynnych pochodzenia bytowego ze zbiorników bezodpływowych w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.(02.12.2011)

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-19 16:02:22 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak sprawy: ZWiK-KZ/          /          /11   Sulęcin 2011-12-02
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
Usługa wywozu nieczystości płynnych pochodzenia bytowego  ze zbiorników bezodpływowych w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.”   
                                                                                                                     
O G Ł O S Z E N I E
Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Miasta i Gminy Sulęcin;  69-200 Sulęcin, ul. Daszyńskiego 58 tel. 095 755 4656 fax. 095 755 3658 podaje do publicznej wiadomości , że w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078)
 
ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej powyżej 14.000 EURO
 
na usługę wywozu nieczystości płynnych pochodzenia bytowego ze zbiorników bezodpływowych z miejscowości Zarzyń i doraźnie innych miejscowości Gminy Sulęcin w 2012 roku wraz z przekazaniem ich do Oczyszczalni administrowanych przez ZWiK MiG Sulęcin.
Wspólny słownik zamówień ( CPV) 90.11.13.00-1
Termin realizacji: wymagany 2011-01-01 do 2011-12-31
W postępowaniu niewymagane jest wadium ( art. 45 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Odbiór osobisty pokój nr 1 w siedzibie Zamawiającego lub na stronie www.bip.sulecin.pl
Osobą uprawniona do kontaktów z Wykonawcami jest:
                         Andrzej Wójcik tel. ( 0-95) 755 4656 godz. 8oo –14oo
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego , w sekretariacie Zakładu Wodociągów                i Kanalizacji  Miasta i Gminy Sulęcin ul. Daszyńskiego 58,  pok. Nr 5.
Termin składania ofert upływa dnia 12.12.2011 r. o godzinie 12oo.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.12.2011 r. godzina 1330 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 1
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki zawarte a art.22 ust1. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) oraz warunków dostawy określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni od dnia składania ofert. 
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena.  
Andrzej Wójcik
(-)Kierownik ZWiK
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-19 05:09:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-19 16:02:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jan Dul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-30 11:21:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2200 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony