ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Usługa wywozu nieczystości płynnych pochodzenia bytowego ze zbiorników bezodpływowych w okresie od 2013-02-01 do 2013-12-31 r.

Informacja ogłoszona dnia 2013-01-17 10:24:35 przez Jan Dul

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sulęcin 2013-01-30
 
          Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie usługi wywozu nieczystości płynnych pochodzenia bytowego ze zbiorników bezodpływowych w okresie od 01.02.2013 do 31.12.2013r.
                                                                                                                          
Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Miasta i Gminy Sulęcin 69-200 Sulęcin, ul. Daszyńskiego 58 tel./fax. 957554656 podaje do publicznej wiadomości, że w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 i nr 161, poz1078).
Przeprowadził przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej       14.000 euro na wykonanie usługi wywozu nieczystości płynnych pochodzenia bytowego ze zbiorników bezodpływowych w okresie od  01.02.2013r. do 31-12-2013r. Wspólny słownik zamówień ( CPV) 90.11.13.00-1, znak sprawy ZWiK-KZ/281/1/13.
W odpowiedzi na ogłoszenie w wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta.
 
Znak sprawy: ZWiK-KZ/281/ 1 /13   Sulęcin 2013-01-17
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
Usługa wywozu nieczystości płynnych pochodzenia bytowego  ze zbiorników bezodpływowych w okresie od 2013-02-01 do 2013-12-31 r.”
                                                                                                                         
O G Ł O S Z E N I E
Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Miasta i Gminy Sulęcin;  69-200 Sulęcin, ul. Daszyńskiego 58 tel. 095 755 4656 fax. 095 755 3658 podaje do publicznej wiadomości , że w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078)
ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej powyżej 14.000 EURO 
na usługę wywozu nieczystości płynnych pochodzenia bytowego ze zbiorników bezodpływowych z miejscowości Zarzyń i doraźnie innych miejscowości Gminy Sulęcin w 2013 roku wraz z przekazaniem ich do Oczyszczalni administrowanych przez ZWiK MiG Sulęcin.
Wspólny słownik zamówień ( CPV) 90.11.13.00-1
Termin realizacji: wymagany 2013-02-01 do 2013-12-31
W postępowaniu niewymagane jest wadium ( art. 45 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Odbiór osobisty pokój nr 1 w siedzibie Zamawiającego lub na stronie www.bip.sulecin.pl
Osobą uprawniona do kontaktów z Wykonawcami jest:
                         Andrzej Wójcik tel. ( 0-95) 755 4656 godz. 8oo –14oo
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego , w sekretariacie Zakładu Wodociągów                i Kanalizacji  Miasta i Gminy Sulęcin ul. Daszyńskiego 58,  pok. Nr 5.
Termin składania ofert upływa dnia 2013-01-25 o godzinie 12oo.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2013 -01-25  godzina 1330 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 1
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki zawarte a art.22 ust1. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) oraz warunków dostawy określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni od dnia składania ofert. 
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena.   
.
          Andrzej Wójcik
          (-)Kierownik ZWiK
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Andrzej Wójcik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-01-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Wójcik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-01-17 10:23:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jan Dul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-17 10:24:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jan Dul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-06 07:44:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2383 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony