ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Sprzedaż nieruchomości 2013

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sprzedaż wolnego lokalu użytkowego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie. (ul. Kościuszki 6) (2013.10.09) - Przetarg zakończony wynikiem negatywnym

Informacja ogłoszona dnia 2013-10-09 12:52:32 przez Jan Dul

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sulęcin, 09 października 2013                                                                                                     
  
B U R M I S T R Z    S U L Ę C I N A 
   o g ł a s z a   
trzeci przetarg ustny nieograniczony
 
w dniu 18 listopada 2013 r. o godz. 1015  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, ul. Lipowa 18, na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie.
Lp.
Nr przetargu
Położenie
 
Nr działki
Pow. działki
m 2
księga
wieczysta
Opis nieruchomości
Cena wywoławcza
brutto
Wadium
1.
2/2013/
III
Sulęcin
ul. Tadeusza
Kościuszki 6
205/3
307
GW1U/
00003177/9
Odbyte przetargi : pierwszy - 12.08.2013 r., drugi – 07.10.2013 r.   
Wolny lokal użytkowy o pow. 112,87 m 2 składający się z siedmiu pomieszczeń, znajdujący się na parterze po prawej stronie korytarza.   
Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną, kanalizacyjną, wody zimnej i ogrzewanie z grzejników elektrycznych. Udział w częściach wspólnych budynku oraz prawie użytkowania wieczystego gruntu wynosi 315/1000. Budynek o sześciu lokalach, wybudowany przed 1945 r.   
148.000,-
14.800,-
 

Uwagi do przetargu :   
Lokal użytkowy sprzedawany na własność, grunt oddawany w użytkowanie wieczyste na okres do 28.11.2096 r.
W cenie wywoławczej nieruchomości cena gruntu stanowi 4,5 %, a cena lokalu 95,5 %.
Stawka procentowa pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu wynosi 25 % wylicytowanej ceny gruntu i powiększona o 23 % podatek vat płatna jest przed zawarciem umowy notarialnej. Stawka procentowa opłaty rocznej wynosi 3 % wylicytowanej ceny gruntu i powiększona o 23 % podatek vat płatna jest do końca marca każdego roku, przez czas trwania użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.   
Sprzedaż lokalu użytkowego zwolniona od podatku od towarów i usług – zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), a pierwsza opłata i opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu podlega podatkowi vat (art. 29, ust. 5a).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu PLN, w kasie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18 lub na konto Gminy Sulęcin - Bank PEKAO S.A. O/Sulęcin nr 79124036241111000030633166 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 14 listopada 2013 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie.     
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (1.480,-zł).   
Wadium w pieniądzu wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.   
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Osoby uczestniczące w przetargu okazują komisji przetargowej dowód wniesienia wadium oraz dokument tożsamości, osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną okazuje upoważnienie udzielone przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa w przetargu, małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka.  
Wylicytowana cena podlega zapłacie przed zawarciem aktu notarialnego.  
W terminie 21 dni osoba ustalona jako nabywca będzie zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Koszty notarialne i sądowe ponosi Nabywca.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.
Wszelkich informacji udziela Wydział Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Sulęcinie ul. Lipowa 18, pokój nr 6,  telefon 95 755 36 01  wew.  136.    
Lokal można oglądać po wcześniejszym skontaktowaniu się z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Sulęcinie ul. Witosa 30 A, tel. 95 755 2739.
Ogłoszenie dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie www.sulecin.pl i Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.sulecin.pl  

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Irena Buczkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Gocal
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-10-09 12:52:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-10-09 12:52:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-01-14 09:21:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2267 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony