ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie odcinków drogi gminnej na oś. Słonecznym II wraz z oświetleniem drogowym, sieci elektroenergetycznej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w Sulęcinie”

Informacja ogłoszona dnia 2020-08-10 15:58:07 przez Anna Ćwiertnia

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nasz znak: GKM.6220.6.2020                                                                                                                                             
10 sierpień  2020 roku  
OBWIESZCZENIE             
Na podstawie art. 79a § 1 i 2, art. 36 § 1 w zw. z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), a także art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283 ze zm.) zwanej dalej oos,zawiadamiamże zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie odcinków drogi gminnej na oś. Słonecznym II wraz z oświetleniem drogowym, sieci elektroenergetycznej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej w Sulęcinie”, wszczęte na wniosek Gminy Sulęcin działającej przez pełnomocnika.W związku z powyższym informuję, że Strona ma prawo zapoznać się i wypowiedzieć, co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie w terminie 14 dni od dnia upublicznienia niniejszego zawiadomienia. Akta sprawy dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 w poniedziałki od 730-1630, od wtorku do czwartku 730-1530, w piątki od 730-1430.           
Brak czynnego udziału stron nie będzie przeszkodą w wydaniu stosownej decyzji. Zgodnie z art. 36 § 1 Kpa. zawiadamiam, że przedłużony zostaje termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla w/w przedsięwzięcia. Powodem przedłużenia terminu jest umożliwienie stronom zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań zgodnie z art. 10 Kpa. przed wydaniem decyzji.Ustala się termin załatwienia sprawy do dnia 10 września 2020 r.            
W przypadkach określonych w art. 37 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stronie służy prawo wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Burmistrza  Sulęcina.Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.                                                                                                             

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Komorowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-10 15:52:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Ćwiertnia
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-10 15:58:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Ćwiertnia
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-10 15:58:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
48 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony