ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Budowie do 3 farm fotowoltaicznych o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Ostrów, na działce o numerze ewidencyjnym 7/3 w gminie Sulęcin, powiat sulęciński, województwo lubuskie”.

Informacja ogłoszona dnia 2020-08-27 15:02:49 przez Anna Ćwiertnia

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sulęcin, dn. 27 sierpnia 2020 r.
GKM.6220.14.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 OBWIESZCZENIE        
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) – zwanej dalej „kpa.” , art. 73 ust. 1 w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283 ze zm.) zwanej dalej „ooś” zawiadamiam strony postepowania,że na wniosek HSG Sun Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58/72, 01-042 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Budowie do 3 farm fotowoltaicznych o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Ostrów, na działce o numerze ewidencyjnym 7/3 w gminie Sulęcin, powiat sulęciński, województwo lubuskie”.Wobec powyższego informuję o uprawnieniu wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa. do czynnego udziału w każdym jego stadium. Z aktami w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie w godzinach urzędowania, tel. (095) 777 0941, a także złożyć dodatkowe wnioski i uwagi w terminie 30 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Sulęcina.Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a. postanowienie o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zostanie wydane w terminie do 10 listopada 2020 roku. Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postepowania oraz okresów spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Komorowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-27 15:01:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Ćwiertnia
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-27 15:02:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Ćwiertnia
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-27 15:05:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
47 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony