ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie dwudziestu dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 42/27 obręb Żubrów, gmina Sulęcin.

Informacja ogłoszona dnia 2020-09-10 13:13:40 przez Anna Ćwiertnia

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                   Sulęcin, dn. 4 września 2020 r. 
GKM.6220.1.2020                                                                                 
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zwanej dalej: ustawą ooś, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zawiadamiamo wydanej w dniu 04.09.2020 r. decyzji Burmistrza Sulęcina znak: GKM.6220.1.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającegona budowie dwudziestu dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 42/27 obręb Żubrów, gmina Sulęcin.Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Dyrektora Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp. oraz  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie przy ul. Lipowej 18 w pok. 23 w godzinach urzędowania.W celu zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się telefonicznie tel. 95 777 09 41  w poniedziałek w godz. 7.30- 16.30, wtorek-czwartek w godz. 7.30- 15.30 w piątek  w godz. 7.30- 14.30.Jednocześnie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie bip.sulecin.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sulęcinie oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Żubrów.  Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sulęcinie i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie www.bip.sulecin.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Komorowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-10 13:12:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Ćwiertnia
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-10 13:13:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Ćwiertnia
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-10 13:13:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony