ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

zawiadomienie o wydłużeniu terminu do ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (kwatera 1B) na terenie Zakładu Unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Długoszynie poprzez przeniesienie rzędnej składowania odpadów.

Informacja ogłoszona dnia 2020-09-22 15:27:33 przez Anna Ćwiertnia

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                 Sulęcin, dn. 18 września 2020 r. 
GKM.6220.11.2020                                                                                 
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE        
Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) – zwanej dalej „k.p.a” w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283 ze zm.), zawiadamiam strony postepowania,w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (kwatera 1B) na terenie Zakładu Unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Długoszynie poprzez przeniesienie rzędnej składowania odpadów, że pismem znak: PO.RZŚ.435.282m.2020 z dnia 8 września 2020 r., działając na podstawie art. 36 § 1 k.p.a., Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu poinformował, że ze względu na znaczny stopień skomplikowania sprawy, wyznaczył nowy termin na ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla w/w przedsięwzięcia do dnia 23 września 2020 r.Ponieważ postepowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283 ze zm.), zawiadomienie zostaje zamieszczone na tabl. ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, tablicy ogłoszeń sołectwa Długoszyn oraz  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie bip.sulecin.pl.   
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Komorowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-22 15:24:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Ćwiertnia
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-22 15:27:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Ćwiertnia
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-22 15:27:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony