ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Sesje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZAWIADOMIENIE o XCI sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulęcinie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zawiadamiam, że dnia 29 stycznia 2024 r. o godz. 14:00 w Domu Joannitów, ul. Młynarska 1, 69-200 Sulęcin odbędzie się XCI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
1.Otwarcie XCI sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
2.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
3.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulęcina w okresie między sesjami.
4.Wybory ławników:
1)przedstawienie postanowień proceduralnych,
2)opinia Zespołu Opiniującego,
3)powołanie komisji skrutacyjnej,
4)głosowanie tajne,
5)odczytanie protokołu z głosowania tajnego,
6)podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024- 2027.
5.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom i kandydatom na strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sulęcin za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym oraz innym wymienionym poniżej zdarzeniu niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia;
2)w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Sulęcinie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady na 2024 rok.
6.Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
7.Zamknięcie XCI sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
                                                                               Przewodniczący
                                                                                Rady Miejskiej w Sulęcinie
                                                                                 Zbigniew Szczepański

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Szczepański
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-22 15:56:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Piechocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-22 15:58:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Januszko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-21 07:57:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
56 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE o XC sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulęcinie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zawiadamiam, że dnia 28 grudnia 2023 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie odbędzie się XC sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
 1. Otwarcie XC sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
 2. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulęcina w okresie między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz w sprawie określenia warunków zwrotu wydatków za przyznaną pomoc
  w ramach przedmiotowego programu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 6. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 7. Zamknięcie XC sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
Zbigniew Szczepański
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulęcinie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Szczepański
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-27 08:35:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Januszko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-27 08:35:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Januszko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-21 07:57:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
109 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE O NADZWYCZAJNEJ SESJI

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zawiadamiam, że dnia 13 grudnia 2023 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie odbędzie się LXXXVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dopłat do ceny wody i ścieków dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. informacji o kandydatach na ławników.
4. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulęcinie
Zbigniew Szczepański

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Szczepański
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-11 15:25:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Januszko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-11 15:25:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Januszko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-27 08:33:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
96 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE o LXXXVIII sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulęcinie

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
o LXXXVIII sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulęcinie
Zawiadamiam, że dnia 18 grudnia 2023 r. o godz. 1400 w Domu Joannitów ul. Młynarska1, 69-200 Sulęcin odbędzie się LXXXVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie LXXXVIII sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
 2. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2024
 1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz autopoprawkami;
 2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
 3. przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej w Sulęcinie;
 4. stanowisko Burmistrza Sulęcina w sprawie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej
  oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej;
 5. przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały;
 6. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
 7. głosowanie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2036
 1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
 2. głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2036.
 1. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 2. Zamknięcie LXXXVIII sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sulęcinie
Zbigniew Szczepański

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Szczepański
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-04 13:38:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Januszko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-27 08:29:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Januszko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-27 08:33:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
35 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE o LXXXVII sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulęcinie

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 dnia 27 listopada 2023 r. o godz. 1400 w Domu Joannitów ul. Młynarska 1, 69-200 Sulęcin
odbędzie się LXXXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
 
 1. Otwarcie LXXXVII sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
 2. Bezpieczeństwo Publiczne w Gminie.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Sulęcinie:
  1. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiającego lokalizację elektrowni wiatrowych na terenach położonych
   w rejonie miejscowości Rychlik i Brzeźno;
  2. w sprawie dopłat do ceny wody i ścieków dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
  3. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
   za inkaso;
  4. w sprawie opłaty targowej;
  5. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęcin organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
   i o wolontariacie na rok 2024;
  6. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2024 r.;
  7. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sulęcin na lata 2024-2030;
  8. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa;
  9. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres do 10 lat.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulęcina w okresie między sesjami.
 6. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 7. Zamknięcie LXXXVII sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Szczepański
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-21 14:53:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Januszko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-21 14:53:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Januszko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-27 08:33:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
124 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE o LXXXVI sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulęcinie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zawiadamiam, że dnia 23 października 2023 r. o godz. 15:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie odbędzie się LXXXVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulęcinie
 1. Otwarcie LXXXVI sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
 2. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulęcina w okresie między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o analizie oświadczeń majątkowych Radnych za 2022 rok.
 5. Informacja Burmistrza Sulęcina o analizie oświadczeń majątkowych za 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/252/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, zasad oraz trybu
  ich przyznawania i pozbawiania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/252/17 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla osób fizycznych
  za osiągnięte wyniki sportowe, zasad oraz trybu ich przyznawania i pozbawiania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulęcin.
 9. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 10. Zamknięcie LXXXVI sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Szczepański
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-20 10:40:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Januszko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-20 10:48:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Januszko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-27 08:33:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
216 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE o LXXXV sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulęcinie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zawiadamiam, że dnia 13 października 2023 r. o godz. 14:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie odbędzie się LXXXV (nadzwyczajna) sesja
VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulęcinie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym na wniosek Burmistrza Sulęcina.
 1. Otwarcie LXXXV sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania w 2023 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 4. Zamknięcie LXXXV sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Szczepański
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-10-10 13:20:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Januszko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-10-10 13:20:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Januszko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-20 11:00:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
99 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE o LXXXIv sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulęcinie

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
Zawiadamiam, że dnia 25 września 2023 r. o godz. 1400 w Domu Joannitów ul. Młynarska 1, 69-200 Sulęcin odbędzie się LXXXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
 
 1. Otwarcie LXXXIV sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
 2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Sulęcinie:
  1. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Sulęcin;
  2. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie;
  3. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulęcin;
  4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulęcin;
  5. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 3. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulęcina w okresie między sesjami.
 5. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 6. Zamknięcie LXXXIV sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Szczepański
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-19 15:05:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Januszko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-19 15:05:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Januszko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-20 11:00:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
175 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE o LXXXIII sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulęcinie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zawiadamiam, że dnia 13 września 2023 r. o godz. 14:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie odbędzie się LXXXIII (nadzwyczajna) sesja
VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulęcinie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym na wniosek Burmistrza Sulęcina.
 1. Otwarcie LXXXIII sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
 2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Sulęcinie:
  1. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023;
  2. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2036;
  3. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia warunków i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Sulęcin na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 3. Zamknięcie LXXXIII sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Szczepański
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-12 11:37:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Januszko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-12 14:46:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Januszko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-19 15:05:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
114 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE o LXXXII sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulęcinie

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Zawiadamiam, że dnia 28 sierpnia 2023 r. o godz. 14:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie odbędzie się LXXXII (nadzwyczajna) sesja
VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulęcinie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym na wniosek Burmistrza Sulęcina.
 1. Otwarcie LXXXII sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
 2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Sulęcinie:
  1. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/423/22 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2023 r.;
  2. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej;
  3. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 3. Zamknięcie LXXXII sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Szczepański
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-24 13:00:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Januszko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-24 13:01:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Januszko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-12 14:46:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
133 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji