ˆ

Sesje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

OA.0002.15.2020                                               Sulęcin, dn. 21 grudnia  2020r.
 
 
                                        ZAWIADOMIENIE o XXXV sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulęcinie
 
Zawiadamiam, że dnia 30 grudnia 2020 r. o godz. 1400 odbędzie się XXXV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
 
Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (wideokonferencja).
 
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie XXXV  sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
 2.  Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
 3.  Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulęcina w okresie między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulęcin w 2021 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Sulęcinie oraz zatwierdzenia planów pracy stałych  Komisji Rady na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
 8.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2034. 
 9. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 10.  Zamknięcie XXXV sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zbigniew Szczepański

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Szczepański
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-21 11:57:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Piechocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-21 11:57:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Januszko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-23 14:05:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
373 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

OA.0002.14.2020                                               Sulęcin, dn. 8 grudnia  2020r.
 
 
                                        ZAWIADOMIENIE
o XXXIV sesji VIII kadencji Rady Miejskiej
w Sulęcinie
 
Zawiadamiam, że dnia 21 grudnia 2020 r. o godz. 1400 odbędzie się XXXIV sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
 
Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (wideokonferencja).
 
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie XXXIV  sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.
4.Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sulęcinie.
5. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2021.
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz autopoprawkami
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
c) przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
d) stanowisko Burmistrza Sulęcina w sprawie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej,
e)przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały ,
f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
g) głosowanie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2034
a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
b) głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2034
7. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
8. Zamknięcie XXXIV sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zbigniew Szczepański
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Szczepański
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-08 14:28:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Piechocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-08 14:28:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Januszko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-23 14:05:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
411 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
ZAWIADOMIENIE
o XXXIII sesji VIII kadencji Rady Miejskiej
w Sulęcinie
 
Zawiadamiam, że dnia 30 listopada 2020 r. o godz. 14:00 odbędzie się XXXIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulęcinie .
 
Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (wideokonferencja).
 
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
 2. Bezpieczeństwo publiczne w Gminie.
 3. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulęcina w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy- drodze wewnętrznej w miejscowości Ostrów .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulęcin
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sulęcin.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wędrzyn.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gminnych na okres 30 lat.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych” będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o. na lata 2021 – 2024.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulęcin.
 14. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 15. Zamknięcie XXXIII sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
 
 
           
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Szczepański
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Szczepański
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-25 15:22:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Piechocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-25 15:22:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Januszko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-23 14:05:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
429 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE o XXXII sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulęcinie

ZAWIADOMIENIE
o XXVII sesji VIII kadencji Rady Miejskiej
w Sulęcinie
 
Zawiadamiam, że dnia 26 października 2020 r. o godz. 1500 odbędzie się XXXII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (wideokonferencja).
 
 
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie XXXII sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady o analizie oświadczeń majątkowych Radnych za 2019 rok.
 3. Informacja Burmistrza Sulęcina o analizie oświadczeń majątkowych za 2019 rok.
 4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulęcina w okresie
   między sesjami.
 6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
   budżetowej na 2020 rok.
 7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy- drodze wewnętrznej w miejscowości Ostrów .
 8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Sulęcin".
 9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz przedmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie diet dla radnych oraz zwrotu kosztów służbowych .
 11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie diet dla sołtysów i przewodniczącego miejscowości
 12. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 13. Zamknięcie XXXII sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                            Zbigniew Szczepański
  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Szczepański
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-20 12:42:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Piechocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-20 12:42:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Januszko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-23 14:05:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
449 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji