ˆ

Sesje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Miejskiej (sesja nadzwyczajna)

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
o XXXI sesji VIII kadencji Rady Miejskiej
w Sulęcinie
 
Zawiadamiam, że dnia 19 października 2020 r. o godz. 13:30 odbędzie się XXXI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulęcinie zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 )na wniosek Burmistrza Sulęcina.
 
Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (wideokonferencja).
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie XXXI sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.
 4. Zamknięcie XXXI sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
                          Przewodniczący Rady Miejskiej
                          Zbigniew Szczepański
   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Szczepański
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-14 14:26:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Piechocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-14 14:26:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Januszko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-23 14:05:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
427 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXX sesja Rady Miejskiej w Sulęcinie VIII kadencji, 28 września 2020 , godz. 14:00

ZAWIADOMIENIE o XXX sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulęcinie

 
ZAWIADOMIENIE o XXX sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulęcinie
 
Zawiadamiam, że dnia 28 września 2020 r. o godz. 14:00 odbędzie się XXX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
 
Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (wideokonferencja).
 
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie XXX sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
 2. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady w okresie między sesjami.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulęcina w okresie
   między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Sulęcin".
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Sulęcin.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej zwolnienia z podatku od nieruchomości za rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Burmistrza Sulęcina .
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sulęcin.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sulęcińskiemu na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w Rychliku”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz
  podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów  i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
   wystąpieniem z wnioskiem w ramach programu Kolej Plus.
 18. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 19. Zamknięcie XXX sesji Rady Miejskiej w Sulęcinie.
                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                Zbigniew Szczepański
               

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Szczepański
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-23 15:20:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Piechocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-23 15:26:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Januszko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-23 14:05:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
468 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji