ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Terminy posiedzeń

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rady Miejskiej w Sulęcinie: Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Infrastruktury i Gospodarki, Komisji Edukacji Spraw Społecznych i Środowiska.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z A W I A D O M I E N I E
o posiedzeniu komisji
Rady Miejskiej w Sulęcinie
 
Zawiadamiam, że dnia 19 października 2020 r. o godz. 1400
odbędzie się posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Sulęcinie: Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Infrastruktury i Gospodarki, Komisji Edukacji Spraw Społecznych i Środowiska.
Posiedzenie odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (wideokonferencja).
 
 Porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stan realizacji zaplanowanych zadań w budżecie.
 3. Informacja z realizacji budżetu przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum za I półrocze 2020 rok.
 4. Informacja na temat analizy i oceny działalności spółek z udziałem Gminy Sulęcin.
 5. Działania Gminy w zakresie promocji- analiza i ocena pozyskiwania środków unijnych, stałe przedsięwzięcia kulturalne, rekreacyjne i sportowe (podsumowanie działań dotychczasowych, edycja planów na przyszłość).
 6.  Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy- drodze wewnętrznej w miejscowości Ostrów .
 8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Sulęcin".
 9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz przedmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytyku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 10. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie diet dla radnych oraz zwrotu kosztów służbowych .
 11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie diet dla sołtysów i przewodniczącego miejscowości.
 12. Zamknięcie posiedzenia.
                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                Zbigniew Szczepański
              

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Szczepański
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-14 14:30:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Piechocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-14 14:31:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Piechocka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-14 14:31:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji Rady Miejskiej w Sulęcinie w dniu 21 września 2020

Zawiadomienie o posiedzeniu połączonych komisji

OA.0012.25.2020                                                                              Sulęcin, dn. 15 września  2020 r.
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
o posiedzeniu połączonych komisji
Rady Miejskiej w Sulęcinie
 
Zawiadamiam, że dnia 21 września 2020 r. o godz. 1400
odbędzie się posiedzenie połączonych komisji Rady Miejskiej w Sulęcinie -Komisji Budżetu i Finansów; Komisji Infrastruktury i Gospodarki; Komisji Edukacji Spraw Społecznych i Środowiska.
Posiedzenie odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (wideokonferencja).
 
 Porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Informacja o przebiegu wykonania planu sprzedaży mienia gminnego za okres I półrocza 2020.
 3. Informacja na temat lokali komunalnych i socjalnych (sprzedaż, najem, zaległości czynszowe) Problemy eksmisji i kwestia odszkodowań.
 4. Realizacja polityki mieszkaniowej Gminy Sulęcin.
 5. Informacja na temat stanu technicznego budynków komunalnych.
 6. Gospodarka mieszkaniowa (stan, potrzeby mieszkaniowe)
 7. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody
  na zawarcie umowy dzierżawy oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy.
 8. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie nadania wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Sulęcin".
 9. Przedstawienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Sulęcin.
 10. Przedstawienie projektu uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.
 11. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
 12. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie petycji dotyczącej zwolnienia z podatku od nieruchomości za rok 2020.
 13. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie skargi na Burmistrza Sulęcina.
 14. Przedstawienie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sulęcin.
 15. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 16. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sulęcińskiemu na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w Rychliku"
 17. Zamknięcie posiedzenia.
                                                                                                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                                                              Zbigniew Szczepański

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Szczepański
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-15 13:44:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Piechocka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-15 13:49:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Piechocka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-15 13:50:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
47 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji