ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia wcześniejsze

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Inwestycje celu publicznego 2013 styczeń - czerwiec

Informacja ogłoszona dnia 2013-01-10 12:58:16 przez Jan Dul

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak sprawy IZiG.6733.5.2013                                          Data: 4 czerwca  2013r.
O B W I E S Z C Z E N I E

               Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz.647 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została Pani Ewie Stasiak zam. Długoszyn 71, 69-200 Sulęcin działającej przez pełnomocnika Elwirę Kramm  „EKO-INSTAL” Harasimowicz i Wspólnicy Sp.j. ul.Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp.  decyzja nr  6CP/2013  z dnia 4 czerwca  2013r. Burmistrza Sulęcina  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą  towarzyszącą na działkach  o numerze ewidencyjnym 200, 90/1, 209/1, 209/2, 92/4, 247  położonych w 39 obrębie gm. Sulęcin  ( Długoszyn).
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od  dnia  19  czerwca  2013 r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
              
Znak sprawy IZiG.6733.3.2013                                                 Data: 27 maja 2013
O B W I E S Z C Z E N I E

               Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz.647 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została  Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie, z siedzibą ul. Witosa 7, 69-200 Sulęcin  decyzja nr  5CP/2013  z dnia 27 maja 2013r. Burmistrza Sulęcina  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lądowiska dla śmigłowców w SPZOZ w Sulęcinie  na działkach o numerach ewidencyjnych: 372/1, 372/2 położonych w 48 obrębie  m. Sulęcin.

Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od  dnia  11 czerwca  2013 r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie..
 
Znak sprawy IZiG.6733.4.2013                                               Data: 24 maja 2013r.
O B W I E S Z C Z E N I E

               Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz.647 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została  Powiatowi Sulęcińskiemu , ul. Lipowa 18, 18a decyzja nr  4CP/2013  z dnia 24 maja  2013r. Burmistrza Sulęcina  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej radiolinii na działce o numerze ewidencyjnym 89 położonej w 38 obrębie gm. Sulęcin (Brzeźno),
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od  dnia  8 czerwca  2013 r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
              
Nasz znak:IZiG.6733.1.2013                                     Data: 9 maja 2013r.
O B W I E S Z C Z E N I E

               Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz.647 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została  Panu Łukaszowi Kopytowi zam. ul.Witosa 51, 69-200  Sulęcin działającemu przez pełnomocnika Elwirę Kramm  „EKO-INSTAL” Harasimowicz i Wspólnicy S.J. ul. Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp.  decyzja nr  3CP/2013  z dnia  9 maja  2013r. Burmistrza Sulęcina  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest  budowa  sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  na działkach położonych w :
- 48 obrębie m. Sulęcin  o numerach ewidencyjnych  575, 577/2, 576, 502/1, 
   406, 502/2 ,
-  44 obrębie gm. Sulęcin (Ostrów) o numerze ewidencyjnym  6/7 .
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od  dnia  24  maja  2013 r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Sulęcin, dnia  7 maja 2013r.                                Znak sprawy  :IZiG. 6733.5  .2013
                                          O B W I E S Z C Z E N I E

               Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 poz.647 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. )
zawiadamiam
że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędna infrastruktura towarzyszącą na działkach  o numerze ewidencyjnym 200, 90/1, 209/1, 209/2, 92/4, 247  położonych w 39 obrębie gm. Sulęcin  ( Długoszyn)  od  Starosty Sulęcińskiego.
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr SBN.III.6123.47.2013 z dnia 26.04.2013r. w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500,  tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Osoby mające interes prawny, w terminie 7 dni licząc od 22 maja 2013r. mogą  złożyć zażalenie od w/w postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.

Sulęcin, dnia  2 maja  2013r.                              Znak sprawy : IZiG. 6733. 3  .2013
                                          O B W I E S Z C Z E N I E

               Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 poz.647 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. )
zawiadamiam
że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lądowiska dla śmigłowców wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych: 372/1, 372/2 położonych w 48 obrębie  m. Sulęcin,
od  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr ZN-G.5151.8.2013 z dnia 29.04.2013r. w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500,  tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Osoby mające interes prawny, w terminie 7 dni licząc od 17 maja 2013r. mogą  złożyć zażalenie od w/w postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
 
Sulęcin, dnia  26 kwietnia 2013r.                                     Znak sprawy :IZiG.6733. 4 .2013
                                          O B W I E S Z C Z E N I E

               Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 poz.647 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. )
zawiadamiam
że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej radiolinii na działce  o numerze ewidencyjnym 89 położonej w 38 obrębie gm. Sulęcin
(Brzeźno) od  Starosty Sulęcińskiego.
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr SBN.III.6123.44.2013 z dnia 19.04.2013r. w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500,  tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Osoby mające interes prawny, w terminie 7 dni licząc od 11 maja  2013r. mogą  złożyć zażalenie od w/w postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.

Sulęcin, dnia  11 kwietnia 2013r.                Znak sprawy : IZiG. 6733.5. 2013
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania
               Zgodnie z art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r.,  poz.647 ze zm.)
zawiadamiam
że na wniosek Pani Ewy Stasiak zam.Długoszyn 71, 69-200 Sulęcin działającej przez pełnomocnika Elwirę Kramm  „EKO-INSTAL” Harasimowicz i Wspólnicy S.J. ul.Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp.
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędna infrastruktura towarzyszącą na działkach  o numerze ewidencyjnym 200, 90/1, 209/1, 209/2, 92/4, 247  położonych w 39 obrębie gm. Sulęcin  ( Długoszyn).

Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 , poz.647 ze zm.)
Osoby mające interes prawny, w terminie  14  dni od daty wywieszenia obwieszczenia , mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem  w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500, tel.(0-95) 755 36-01 wew.170, a także złożyć w w/w terminie dodatkowe wnioski i uwagi do wyżej wymienionej inwestycji.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin.
 
Sulęcin, dnia  10 kwietnia 2013r.       Znak sprawy : IZiG. 6733.4. 2013
O B W I E S Z C Z E N I E
    o wszczęciu postępowania
               Zgodnie z art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r.,  poz.647 ze zm.)
zawiadamiam
że na wniosek Powiatu Sulęcińskiego ul. Lipowa 18, 18a , 69-200  Sulęcin
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży dla stacji bazowej radiolinii na działce  o numerze ewidencyjnym 89 położonej w 38 obrębie gm. Sulęcin  ( Brzeźno).

Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działką j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 , poz.647 ze zm.)
Osoby mające interes prawny, w terminie  14  dni po upływie terminu wywieszenia obwieszczenia, który biegnie od 11 do 24 kwietnia 2013 r., mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem  w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500, tel.(0-95) 755 36-01 wew.170, a także złożyć w w/w terminie dodatkowe wnioski i uwagi do wyżej wymienionej inwestycji.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin.
 
Sulęcin, dnia  10 kwietnia  2013r.        Znak sprawy  :IZiG. 6733. 1  .2013
                                          O B W I E S Z C Z E N I E

               Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 poz.647 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. )
zawiadamiam
że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  na działkach położonych w :
- 48 obrębie m. Sulęcin  o numerach ewidencyjnych  575, 577/2, 576, 502/1,
  406, 502/2 ,
-  44 obrębie gm. Sulęcin (Ostrów) o numerze ewidencyjnym  6/7 
od  Starosty Sulęcińskiego.
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr SBN.III.6123.41.2013 z dnia 9 kwietnia .2013r. w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500,  tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Osoby mające interes prawny, w terminie 7 dni licząc od 25 kwietnia  2013r. mogą  złożyć zażalenie od w/w postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
                        
     Sulęcin, dnia  9 kwietnia 2013r.     Znak sprawy : IZiG. 6733.3. 2013
O B W I E S Z C Z E N I E
    o wszczęciu postępowania
               Zgodnie z art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r.,  poz.647 ze zm.)
zawiadamiam
że na wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  ul.W.Witosa 7 , 69-200  Sulęcin
zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  lądowiska dla śmigłowców w SPZOZ w Sulęcinie  na działkach o numerach ewidencyjnych:
- 372/1 i 372/2  położonych w 48 obrębie m. Sulęcin.

Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 , poz.647 ze zm.)
Osoby mające interes prawny, w terminie  14  dni od daty wywieszenia obwieszczenia , mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem  w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500, tel.(0-95) 755 36-01 wew.170, a także złożyć w w/w terminie dodatkowe wnioski i uwagi do wyżej wymienionej inwestycji.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin.
 
Sulęcin, dnia  4 kwietnia  2013r.                  Znak sprawy  :IZiG. 6733. 1  .2013

O B W I E S Z C Z E N I E

               Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 poz.647 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. )
zawiadamiam
że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  na działkach położonych w :
- 48 obrębie m. Sulęcin  o numerach ewidencyjnych  575, 577/2, 576, 502/1,
  406, 502/2 ,
-  44 obrębie gm. Sulęcin (Ostrów) o numerze ewidencyjnym  6/7 
od  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr ZA-G.5151.13.2013 z dnia 29.03.2013r. w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500,  tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Osoby mające interes prawny, w terminie 7 dni licząc od 19 kwietnia  2013r. mogą  złożyć zażalenie od w/w postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem
 
Sulęcin, dnia  21 marca  2013r.              Znak sprawy  :IZiG. 6733.1. 2013
O B W I E S Z C Z E N I E
    o wszczęciu postępowania
               Zgodnie z art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r.,  poz.647 ze zm.)
zawiadamiam
że na wniosek Pana Łukasza Kopyta zam. ul.Witosa 51, 69-200  Sulęcin działającego prze pełnomocnika Elwirę Kramm  „EKO-INSTAL” Harasimowicz i Wspólnicy S.J. ul.Kazimierza Wielkiego 61, 66-400 Gorzów Wlkp. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  na działkach położonych w :
- 48 obrębie m. Sulęcin  o numerach ewidencyjnych  575, 577/2, 576, 502/1,
  406, 502/2 w,
-  44 obrębie gm. Sulęcin (Ostrów) o numerze ewidencyjnym  6/7 
Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 , poz.647 ze zm.)
Osoby mające interes prawny, w terminie  14  dni od daty wywieszenia obwieszczenia , mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem  w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500, tel.(0-95) 755 36-01 wew.170, a także złożyć w w/w terminie dodatkowe wnioski i uwagi do wyżej wymienionej inwestycji.
Wnioski i uwagi winny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy.
Wnioski i uwagi na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin.
 
Znak sprawy IZiG.6733.20.2012                                          Data:  05 lutego 2013r.
O B W I E S Z C Z E N I E

               Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz.647 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została  dla  Enea Operator  Sp. z o.o. ul.Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań działającej przez pełnomocnika Mariusza Łukowskiego  Dyrektora Rejonu Dystrybucji Sulęcin ul. Lipowa 30 ,  69-200  Sulęcin  decyzja nr  1CP/2013  z dnia 5 lutego 2013r. Burmistrza Sulęcina  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest  budowa  linii kablowej nn- 0,4 kV  na  działkach o numerach ewidencyjnych:  564 i 80/23  położonych w 47 obrębie m. Sulęcin,
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od  dnia  20 lutego   2013 r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Znak sprawy IZiG.6733.21.2012                                          Data:  05 lutego 2013r.
O B W I E S Z C Z E N I E

               Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz.647 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została  dla  Enea Operator  Sp. z o.o. ul.Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań działającej przez pełnomocnika Mariusza Łukowskiego  Dyrektora Rejonu Dystrybucji Sulęcin ul. Lipowa 30 ,  69-200  Sulęcin decyzja nr  2CP/2013  z dnia 5 lutego 2013r. Burmistrza Sulęcina  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem jest  budowa linii kablowej nn- 0,4 kV  na  działkach o numerach ewidencyjnych:  206 i 304   położonych w 48 obrębie m. Sulęcin.
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od  dnia  20  lutego  2013 r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
Sulęcin, dnia  8 stycznia 2013r.
Znak sprawy  :IZiG. 6733.20.2012
                                          O B W I E S Z C Z E N I E

               Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 poz.647 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego
( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. )
zawiadamiam
że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  linii kablowej nn- 0,4 kV  na działkach o numerach ewidencyjnych:
- 564 i 80/23  położonych w 47 obrębie m. Sulęcin,
od  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr ZA-G.5151.82.2012 z dnia 4.04.2013r. w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500,  tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Osoby mające interes prawny, w terminie 7 dni licząc od 23 stycznia 2013r. mogą  złożyć zażalenie od w/w postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
                 
                                                                                                                                         Sulęcin, dnia  8 stycznia 2013r.
Znak sprawy  :IZiG. 6733.21.2012
                                          O B W I E S Z C Z E N I E

               Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 poz.647 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. )
zawiadamiam
że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  linii kablowej nn- 0,4 kV  na działkach o numerach ewidencyjnych:
- 206 i 304   położonych w 48 obrębie m. Sulęcin,
od  Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr ZA-G.5151.83.2012 z dnia 4.04.2013r. w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 800- 1800, wtorek –piątek w godzinach 730- 1500,  tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Osoby mające interes prawny, w terminie 7 dni licząc od 23 stycznia 2013r. mogą  złożyć zażalenie od w/w postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Domszaewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-01-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Gocal
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-01-10 12:57:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jan Dul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-10 12:58:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jan Dul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-11-29 11:49:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2185 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony