ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

RODO

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Klauzule informacyjne

Akapit nr 1 - brak tytułu

RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych) to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej, dotyczące przetwarzania danych osobowych, które są gromadzone i/lub przetwarzane przez organizacje działające na terenie UE. RODO w Polsce zastąpiło dotychczas obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Danymi osobowymi są np. imię i nazwisko, adres email, PESEL, adres, numer telefonu.
Przetwarzanie danych jest natomiast każdą czynnością związaną z ich użyciem; jest to: zbieranie, przechowywanie, opracowywanie oraz udostępnianie danych. Państwa dane przetwarzane będą w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z realizacją ustawowych zadań.
Administrator danych osobowych to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, tzn. decyduje jak i dlaczego dane osobowe są przetwarzane. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Sulęcina  z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18. Można się z nami skontaktować w następujący sposób: telefonicznie 957553601, osobiście podczas wizyty w urzędzie, poprzez email a także listownie na adres siedziby.
 
Funkcję Inspektora Ochrony Danych (IOD) pełni – p.Karolina Garlikowska, z którą może się Pani/Pan skontaktować poprzez email .  Ponadto z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez naszą jednostkę Państwa danych osobowych.
 
Prawa osób, których dane dotyczą:
RODO wprowadza szereg nowych praw dla osób, których dane są przetwarzane. Wśród nich znajdują się:
-prawo dostępu do danych,
-prawo korekty niepoprawnych danych,
-prawo bycia zapomnianym, jeżeli przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
-prawo niestosowania automatycznego podejmowania decyzji i profilowania (w Urzędzie Miejskim pozyskane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane).
-prawo przenoszenia danych.
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO ( Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,00-193 Warszawa)
 
Jednocześnie informujemy, iż Pani/Pana dane będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Karolina Garlikowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Garlikowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-05 12:34:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Stasiukiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-05 12:35:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Stasiukiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-10 15:09:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1244 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »