ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów