ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Tablica ogłoszeń -Wydział OA