ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenia Burmistrza (2018r.)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nr Zarządzenia
Data wydania
Zarządzenie w sprawie
Uwagi
31.12.2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.
 
28.12.2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.
 
27.12.2018
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Sulęcinie obręb 47 w drodze przetargów ustnych nieograniczonych
 
14.12.2018
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących statutów sołectw gminy Sulęcin
 
30.11.2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 
29.11.2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 
23.11.2018
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sulęcin
 
23.11.2018
w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej w celu realizacji roszczenia z art. 209a ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami
 
19.11.2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 
16.11.2018
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sulęcin
 
16.11.2018
ponownego wydzierżawienia na okres 5 lat, przez dotychczasowego dzierżawcę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sulęcin
 
09.11.2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 
06.11.2018
przeznaczenia do użyczenia nieruchomości gruntowej położonej w Sulęcinie stanowiącej
własność Gminy Sulęcin, celem prawidłowego zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 137
 
06.11.2018
ponownego wydzierżawienia na okres 10 lat, przez dotychczasowych dzierżawców części nieruchomości stanowiących własność Gminy Sulęcin
 
06.11.2018
przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sulęcin
 
31.10.2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 
30.10.2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 
18.10.2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 
17.10.2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 
15.10.2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 
12.10.2018
w sprawie przyjecia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Sulęcin
 
09.10.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego najmu na okres 3 lat
pomieszczeń biurowych
 
05.10.2018
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego najmu na okres 3 lat pomieszczeń biurowych
 
05.10.2018
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości gruntowej
zabudowanej w celu realizacji roszczenia z art. 209a ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami
 
28.09.2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 
28.09.2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 
28.09.2018
w sprawie zniesienia opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego
 
14.09.2018
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sulęcinie obręb 48 w drodze przetargu ustnego ograniczonego
 
12.09.2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 
11.09.2018
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy
Sulęcin na rok 2019
 
03.09.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości
gruntowej zabudowanej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej
 
31.08.2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 
29.08.2018
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Sulęcinie obręb 47 w drodze przetargów ustnych nieograniczonych
 
23.08.2018
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
 
22.08.2018
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sulęcin, przeznaczonej na cele ogrodowe 
 
21.08.2018
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w trakcie kampanii wyborczej w wyborach do rad gmin,
rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
 
21.08.2018
w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Grochowo stanowiącej własność Gminy Sulęcin, przeznaczonej na potrzebę realizacji projektu stworzenia siłowni zewnętrznej
 
10.08.2018
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie użytkowania
wieczystego gruntu oraz w prawie własności gruntu z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu
przysługującego najemcom
 
02.08.2018
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Długoszyn
 
31.07.2018
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, nieruchomości
gruntowych stanowiących własność Gminy Sulęcin, przeznaczonych na cele ogrodowe.
 
27.07.2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.
 
19.07.2018
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Grochowo
 
18.07.2018
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lubuskim.
 
10.07.2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.
 
10.07.2018
w sprawie wprowadzenia „Gminnego planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu na terenie Gminy Sulęcin” oraz wskazania punktów wydawania tabletek jodowych dla ludności z terenu Gminy Sulęcin
 
04.07.2018
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sulęcin.
 
03.07.2018
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sulęcin, przeznaczonej pod uprawy polowe.
 
29.06.2018
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 -2028
 
29.06.2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 
28.06.2018
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 
26.06.2018 r.
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sulęcin, przeznaczonej na cele ogrodowe.
 
20.06.2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r
 
15.06.2018 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej
 
12.06.2018 r.
w sprawie ponownego wydzierżawienia na okres 10 lat, przez dotychczasowych dzierżawców części
nieruchomości
 
05.06.2018 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntów z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcom
 
05.06.2018 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej
w Drogominie gm. Sulęcin w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 
30.05.2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r
 
30.05.2018 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 -2028
 
30.05.2018 r.
zmiany uchwały budżetowej na 2018r
 
29.05.2018 r
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lubuskim
 
25.05.2018 r
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres jednego roku nieruchomości gruntowej położonej w 0039 obrębie gminy Sulęcin.
 
25.05.2018 r.
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sulęcin, przeznaczonej na cele ogrodowe.
 
24.05.2018 r.
w sprawie powołania Dyrektora Sulęcińskiego Ośrodka Kultury w Sulęcinie
 
11.05.2018 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  gruntowej niezabudowanej położonej w Trzemesznie Lubuskim gm. Sulęcin  w drodze przetargu ustnego ograniczonego
 
11.05.2018 r.
w sprawie ponownego wydzierżawienia na okres 10 lat, przez dotychczasowych dzierżawców części nieruchomości
 
08.05.2018 r.
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat gminnych  nieruchomości gruntowych
 
30.04.2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.
 
24.04.2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z prawem
własności gruntu oraz lokali z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonych do
sprzedaży z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcom
 
13.04.2018 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Sulęcinie w drodze przetargów ustnych nieograniczonych
 
13.04.2018 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z prawem własności gruntu oraz
z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonych do sprzedaży z uwzględnieniem
pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcom
 
13.04.2018 r.
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położonej w Sulęcinie, przeznaczonej na cele ogrodowe
 
13.04.2018 r.
w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości gruntowej
 
09.04.2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 
03.04.2018 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych  niezabudowanych  położonych w Sulęcinie  w drodze przetargów  ustnych  nieograniczonych
 
30.03.2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 
30.03.2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 
29.03.2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2018 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 
26.03.2018 r.
w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
20.03.2018 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z prawem własności gruntu oraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonych do sprzedaży z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcom
 
09.03.2018 r.
w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulęcin z nieruchomością będącą własnością osób fizycznych
 
09.03.2018 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sulęcinie przy ul. Wincentego Witosa.
 
09.03.2018 r.
w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
09.03.2018 r.
w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
09.03.2018 r.
w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
09.03.2018 r.
w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
06.03.2018 r.
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat gminnych nieruchomości gruntowych
 
05.03.2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 
28.02.2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 
23.02.2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 
12.02.2018 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Sulęcinie w drodze przetargów ustnych nieograniczonych
 
09.02.2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 
08.02.2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 
31.01.2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
 
31.01.2018 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2018 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 
23.01.2018 r.
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sulęcin, przeznaczonej na cele ogrodowe
 
22.01.2018 r.
w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
22.01.2018 r.
w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
22.01.2018 r.
w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
22.01.2018 r.
w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
10.01.2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
redaktor treści
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
redaktor treści
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-11 12:39:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Januszko
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-11 12:41:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Januszko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-01 09:48:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3450 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »